pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 23 marca 2011
  • wyświetleń: 3635

Chcą zaktywizować bezrobotnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie przypomina o trwającym naborze do projektu systemowego pt. "Marzysz, planujesz, działasz - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pszczyńskim na 2011 rok". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w części ze środków pochodzących z budżetu PCPR.

Osoby niepełnosprawne oraz osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo- wychowawcze tzw. os. usamodzielniane w wieku do 25 lat, zainteresowane udziałem w projekcie systemowym powinny: zamieszkiwać na terenie powiatu pszczyńskiego, korzystać z pomocy społecznej (PCPR-u, OPS-ów itp.), być w wieku aktywności zawodowej (tj. w przedziale wiekowym od 15 do 64 roku życia) i pozostawać bez zatrudnienia.

W ramach projektu osoby będą mogły skorzystać nieodplatnie z instrumentów aktywizujących m. in.: szkoleń i kursów zawodowych, indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, indywidualnej terapii psychologicznych lub psychiatrycznych, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, turnusu rehabilitacyjnego, zajęć rehabilitacyjnych oraz innych działań w zależności od potrzeb.

Termin rekrutacji trwa tylko do końca marca. Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie przy ul. Dworcowej 23 (pokój nr 9, tel. 32/449 01 45).

new / pless.pl
źródło: PCPR Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.