pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 14 lutego 2011
  • wyświetleń: 953

Dotacje, pożyczki z programu NFOŚiGW dla podmiotów

W ramach  priorytetowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „System Zielonych Inwestycji- Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” wkrótce rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie projektów termomodernizacyjnych.

O dotacje w wysokości do 30 procent oraz pożyczki w wysokości do 60 procent kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ubiegać się mogą  podmioty zarządzające budynkami użyteczności publicznej. Minimalny wkład własny może wynieść  tylko 10 procent kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Tego rodzaju pomoc finansowa przeznaczona jest zadania o minimalnym koszcie całkowitym 2 mln zł dla pojedynczych projektów i 5 mln zł w przypadku projektów grupowych.

Dofinansowanie może zostać udzielone na przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Jej zakres obejmuje zmianę wyposażenia obiektów w urządzenia związane bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów, w szczególności ociepleniem obiektu, wymianą okien i drzwi zewnętrznych, przebudową systemów grzewczych, a także systemów wentylacji i klimatyzacji.

Dofinansowanie obejmuje także przygotowanie dokumentacji technicznej, wprowadzenie systemów zarządzania energią w budynkach, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz dodatkowo wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, jako zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją.

Przez budynki użyteczności publicznej rozumiane są budynki przeznaczone do pełnienia określonych funkcji: administracji samorządowej, kultury (prowadzonej przez samorządy), oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, a także budynki zamieszkania zbiorowego, które przeznaczone są okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania oraz przeznaczone do stałego pobytu ludzi, m.in. internaty i domy studenckie, domy emerytów, domy dziecka, domy opieki oraz domy zakonne i klasztory.

W ubiegłym roku  w ramach tego programu  dwa nabory, złożono 76 wnioski.

Więcej informacji – www.nfosigw.gov.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.