pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Sport

  • 17 czerwca 2006
  • wyświetleń: 5509

Regulamin Klubu Tuningowego Pszczyna

1. Kierownictwo nad klubem sprawuje Zarząd Klubu Tuningowego Pszczyna, kóry podejmuje ostateczne decyzje w jego sprawach i bez zgody którego nie mozna dokonac jakich kolwiek zmian związanych z działalnością klubu.

2. Każdy klubowicz powinien dbać o dobre imię klubu, godnie go reprezentować a poza zlotami i spotkaniami (które odbywają sie zawsze w miejscach do tego wyznaczonych) ma obowiązek zawsze przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

3. Członkiem klubu moze zostać każda osoba która ma prawo jazdy co najmniej kategorii "B" oraz która posiada lub dysponuje dowolnej marki samochodem w którym dokonano przeróbek wizualnych bądź technicznych w stopniu wyróżniającym go od innych pojazdów tej marki.

4. Każdy klubowicz otrzymuje kartę członkowską oraz naklejkę z logo klubu.Osoba ta ma obowiązek umieszcenia naklejki na swoim pojeździe i uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości 10zł ( koszt karty i naklejki).

5. Otrzymanie karty członkowskiej i oznakowanie auta naklejką z logo klubu oznacza ze osoba ta jest od tego momentu pełnoprawnym członkiem klubu, ma prawo wnosić własne uwagi, spostrzeżenia i pomysły, brać udział w głosowaniach, zgłaszać kandytatów na klubowiczów i korzystać z wszelkich przywilejów przysługujących członkom klubu. np.korzystanie z rabatów u sponsorów czy mozliwość zakupu klubowych gadżetów reklamowych.

6. Każdy członek klubu powinien brać czynny udział w spotach i zlotach klubowych. Częsta nieobecność na spotkaniach moze skutkować zawieszeniem w prawach członkowskich bądź usunięciem z klubu.

7. Na spotkaniach klubowych i zlotach ogólnopolskich każdy klubowicz odpowiada za swoje zachowanie i czyny osobiście.

8. Kierowca pojazdu biorącego udział w jakim kolwiek zlocie deklaruje sie pod rygorem wykluczenia z klubu do bezwarunkowego niespożywania alkoholu oraz zazywania środków odurzających podczas trwania zlotu.

9. Na zloty organizowne poza Pszczyną przez inne kluby jeździmy zawsze wspólnie, w jednej kolumnie aut prowadzinej przez wyznaczona osobę. Zabronione jest wyprzedzanie przez któregoś z klubowiczów samochodu, który prowadzi kolumne.Jakie kolwiek postoje,zmiany trasy przejazdu nalezy uzgodnic z osobą która prowadzi kolumnę..

10. Nie wypełnienie bądź złamanie w całosci lub po częsci któregoś z punktów regulaminu może skutkować zawieszeniem w prawach członkowskich lub usunięciem z klubu.

11. Osoba zawieszona ma obowiązek zdać kartę członkowską na czas zawieszenia, a osoba wykluczona zdać kartę członkowską oraz natychmiast usunąć z pojazdu naklejkę z logo klubu.

12. Decyzję o wykluczeniu bądź przyjęciu kogoś do klubu podejmuje sie wiekszością głosów po uprzednim głosowaniu przez wszystkich członków Klubu Tuningowego Pszczyna obecnych na zlocie.

13. Decyzje priorytetowe bądź sprawy sporne zawsze podejmuje lub rozwiązuje Zarząd Klubu.

14. Osoba która przystąpiła do klubu zaświadcza tym samym ze zapoznała sie z jego regulaminem i w pełni go akceptuje.

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.