pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Sport

  • 1 października 2008
  • wyświetleń: 6568

Grand Prix Pszczyny - regulamin

Przedstawiamy regulamin zawodów Grand Prix Pszczyny w Tenisie Stołowym na rok szkolny 2008/2008 dla dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Pszczyna

REGULAMIN
OTWARTYCH TURNIEJÓW GRAND PRIX PSZCZYNY W TENISIE
STOŁOWYM sezon 2008/09


1.Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
Uczniowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego
Urząd Miejski w Pszczynie
Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

2.Cel i zadania:
Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej
Przygotowanie reprezentacji szkolnych do zawodów miejskich, powiatowych, rejonowych.
Nabór najlepszych dziewcząt i chłopców do ULKTS PSZCZYNA

3.Miejsce rozgrywania turnieju:
Turnieje rozegrane zostaną w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr1 w Pszczynie przy ul. Kazimierza Wielkiego

4.Prawo startu i współzawodnictwa:
W turnieju prawo startu mają wszystkie dzieci i młodzież szkół z terenu Gminy Pszczyna.
Zawodnicy z poza Gminy Pszczyna zrzeszeni w ULKTS Pszczyna posiadają prawo startu w turniejach, lecz nie zdobywają punktów w klasyfikacji drużynowej (nie zdobywają punktów dla szkoły do której uczęszczają).
Do współzawodnictwa indywidualnego brane będą punkty zdobyte w czterech turniejach z pięciu rozegranych (odpada najgorszy wynik).
Do współzawodnictwa drużynowego brane będą punkty z wszystkich pięciu turniejów zdobyte przez trzech najlepszych reprezentantów szkół w kategorii dziewcząt i chłopców. Ilość reprezentantów jest dowolna.

5.Zgłoszenia:
Zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą w dniu zawodów 15 min przed rozpoczęciem każdej kategorii.

6.Sposób prowadzenia turniejów, punktacja indywidualna i drużynowa:
Zależy od ilości zgłoszonych dzieci-do dwóch przegranych gier.
Punktacja: 1.miejsce-32pkt., 2.miejsce-30pkt., 3.miejsce-29., do miejsca 12 po jednym punkcie mniej, od 13 do 16-16pkt., od 17 do 24-8pkt., od 25 do 32-4pkt,.od 33-2pkt.

7.Sprawy finansowe:
Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
Wpisowe do turnieju 5 zł. od młodzieży uczącej się.

8.Nagrody po rozegraniu wszystkich turniejów:
Dyplomy za miejsca 1-6
Nagrody rzeczowe za miejsca 1-4
Puchary za miejsca 1-3
Za miejsca 1-3 w współzawodnictwie szkolnym szkół podstawowych: dyplomy, puchary oraz nagrody pieniężne przeznaczone na zakup sprzętu sportowego (I miejsce – 1500zł, II miejsce – 1000zł, III miejsce – 500zł)

9.Sprawy różne:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kontuzji, kradzieży, uszkodzenia czy zgubienia sprzętu.

Wymagane będą oświadczenia rodziców, że dziecko może brać udział w turniejach. Wszystkich biorących udział w turniejach obowiązuje strój sportowy z obuwiem halowym ( nie rysującym podłoża )

Obsługę sędziowską i organizacyjną zapewnia ULKTS PSZCZYNA.

Wszystkie sprawy nie objęte w regulaminie rozstrzygać będą organizatorzy.

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.