Najnowsze

  • 15 maja 2024
  • wyświetleń: 723

Środki dla organizacji na zadania z zakresu zdrowia publicznego

W tym roku Powiat Pszczyński przekaże organizacjom pozarządowym 40 tys. zł na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego. Wnioski można składać do końca maja.

ćwiczenia, fitness, gimnastyka, hala posir
Środki dla organizacji na zadania z zakresu zdrowia publicznego · fot. powiat


Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2024 roku.

O środki mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, których cele statutowe dotyczą realizacji zadań z zakresu zdrowia. Zgłaszane inicjatywy powinny być obejmować jeden z czterech obszarów tematycznych:

  • promocję aktywności fizycznej - wsparcie pozalekcyjnych form aktywizacji fizycznej dzieci i młodzieży;
  • wspieranie aktywności społecznej seniorów oraz poprawę związanej ze zdrowiem jakości życia osób starszych;
  • edukację zdrowotną i profilaktykę uzależnień,
  • promocję zdrowia psychicznego.


- Pula środków do rozdysponowania pomiędzy organizacjami pozarządowymi na zrealizowanie najlepszych projektów wyłonionych w konkursie z zakresu zdrowia publicznego wynosi 40 tys. zł i jest dwukrotnie wyższa niż w ubiegłym roku. Zachęcam do składania wniosków. Można to robić do końca maja - mówi Grzegorz Wanot, starosta pszczyński.

Wcześniej Zarząd Powiatu przyznał w otwartych konkursach ofert 70 tys. zł na realizację inicjatyw w dziedzinie kultury, sportu i turystyki.

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, wzór oferty, stosowne oświadczenia, wzór umowy dotacji oraz wzór sprawozdania można pobrać poniżej.

Do pobrania:

ar / pless.pl

źródło: Powiat Pszczyński

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.