pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA

Edukacja

  • 25 października 2006
  • wyświetleń: 3161

Konkurs dla nauczycieli

Gwary regionalne to cenne źródło wzbogacające język polski. Stanowią o jego barwności i różnorodności. Gwary są składnikiem kultury narodowej, swoistym skarbem, który trzeba chronić i pielęgnować. Toteż w Roku Języka Polskiego zapraszamy do udziału w konkursie na scenariusz pod hasłem: "Gwara bogactwem języka".

Szkoła to instytucja, w której uczymy dzieci i młodzież sprawnego posługiwania się polszczyzną ogólną, ale niezwykle ważne jest również uświadomienie uczniom wyjątkowej wartości gwary jako znaku "wspólnoty terytorialno - językowej".

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie. Uczestnikami konkursu mogą być nauczyciele wszystkich typów szkół oraz przedszkoli. Dopuszcza się prace indywidualne i spółki autorskie.

Scenariusz powinien zawierać:
· tytuł,
· określenie formy zajęć i ich adresata,
· treści,
· osiągnięcia,
· metody i formy pracy,
· pomoce dydaktyczne,
· przebieg lekcji, zajęć, konkursu lub imprezy,
· formy ewaluacji.

Scenariusz - niepublikowany wcześniej, zapisany w formie elektronicznej (dyskietka lub płyta) oraz w formie maszynopisu w dwóch egzemplarzach, opatrzony godłem (w oddzielnej kopercie z godłem - imię, nazwisko i adres autora) należy nadesłać lub dostarczyć do POPP do 25 listopada 2006 roku: Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej (43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 7).

Ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Powiatowej Konferencji "Gwara bogactwem języka" 8 grudnia 2006r. w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie rozstrzygnięcia drogą pocztową. Nagrodzone i wyróżnione scenariusze będą za zgodą autorów opublikowane na stronie: Edukacja regionalna na ziemi pszczyńskiej - www.eduregpszczyna.republika.pl.

Dodatkowych informacji udziela:
POPP - tel.0-32-210-24-98 lub
H.Nocoń e-mail: halszka.nocon@wp.pl

Powiat

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.