pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Edukacja

  • 23 lutego 2017
  • wyświetleń: 1726

[ZDJĘCIA] Uczniowie PZS 2 na Międzynarodowej Konferencji

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "PZS nr 2" podaj

W sobotę, 18 lutego przedstawiciele Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji - "W trosce o jakość powietrza na Śląsku", zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej wraz z Internationales Bildungsnetzwerk PILGRIM i Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems.

Uczniowie PZS 2 na Międzynarodowej Konferencji


W auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyły się wykłady na temat: starań o czystość powietrza w Europie, Austrii, i w Polsce, a także przedstawienie projektów ekologicznych PILGRIM na Śląsku, który przedstawiła młodzież PZS 2 w Pszczynie.

W słowie skierowanym do uczestników spotkania, abp Wiktor Skworc przypomniał, że - wśród pięćdziesięciu europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem 33 to miasta polskie, z Żywcem, Pszczyną, Rybnikiem, Wodzisławiem i gminą Godów na czele, położone na terenie województwa śląskiego. Trzeba nam czynić ekologiczny rachunek sumienia. Wzywa nas do tego nie tylko papież Franciszek w encyklice "Laudato sì", ale i zdrowy rozsądek oraz wola zachowania przykazania "nie zabijaj"! Trzeba czynić ekologiczny rachunek sumienia a do tego przyczyni się z pewnością dzisiejsza międzynarodowa konferencja.

Uczniowie PZS 2 na Międzynarodowej Konferencji
Uczniowie PZS 2 na Międzynarodowej Konferencji


Od 4 lat PILGRIM obecny jest także w Polsce, m.in. w Pszczynie. To właśnie Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie jest pierwszą i na razie jedyną szkołą na Śląsku, która podjęła się tego wyzwania, by propagować hasło PILGRIM "Żyjąc świadomie - budujesz przyszłość". Idea ta podkreśla, iż świadomość życia to działania proekologiczne, zgodne z uczciwą ekonomią i uwzględniające działania prospołeczne. Nauczyciele szkoły przekazują wiele wartości, które kształtują wrażliwego człowieka. Człowieka budującego lepszą przyszłość. Człowieka kierującego się w swoim działaniu odpowiedzialnością i szacunkiem do wszystkiego co żyje.

Wszystkie projekty PZS 2 w Pszczynie związane z ideą PILGRIM opierają się na czterech wymiarach zrównoważonego rozwoju. Są to: ekologia rozumiana jako troska o środowisko naturalne i rozwijanie postaw proekologicznych. Ekonomia, w której praca traktowana jest jako służba człowiekowi - troska o sprawiedliwy rozwój świata. Kolejny wymiar to społeczeństwo, w którym człowiek żyje z godnością i jest odpowiedzialny społecznie. Wreszcie duchowość jako podstawa dla edukacji i zaangażowania proekologicznego.

Uczniowie PZS 2 na Międzynarodowej Konferencji
Uczniowie PZS 2 na Międzynarodowej Konferencji


Podczas konferencji młodzież PZS 2 w Pszczynie przedstawiła też idee sieci PILGRIM. Należące do niej partnerskie szkoły i przedszkola PZS 2 oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze realizują kształcenie dla zrównoważonego rozwoju, łącząc je z wymiarem religijnym, etycznym i filozoficznym.

Swoje osiągnięcia uczniowie przedstawili w postaci prezentacji multimedialnej, zaprezentowali, czym się zajmowała szkoła w ciągu minionych dwóch lat. Uczniowie zostali serdecznie przyjęci oraz wychwaleni przez organizatorów Konferencji. Zostali zapewnieni, że prace, które przedstawiła młodzież, na pewno przydadzą się w innych placówkach. Zostaną wykorzystane przez wychowawców śląskich szkół, którzy będą mogli omówić je podczas lekcji z wychowankami. Tym bardziej są wartościowe, gdyż zrealizowane są przez samych uczniów.

Uczniowie PZS 2 na Międzynarodowej Konferencji
Uczniowie PZS 2 na Międzynarodowej Konferencji


Podczas konferencji do dyskusji zaproszona została również koordynator projektu idei PILGRIM na Śląsku dr Natalia Maria Ruman, która w swej wypowiedzi nawiązała do projektów wspólnych, w których brały udział liczne współpracujące ze szkołą podmioty. Jednym z takich przedsięwzięć było zorganizowane 9 stycznia w Pszczyńskim Centrum Kultury przedstawienie pt. "Eko-Szopa". Spektakl został przygotowany w ramach międzynarodowego projektu PILGRIM pt. "Ekologia życia - jesteśmy pielgrzymami na ziemi". Wystąpili tam przedstawiciele społeczności: Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach, Ośrodka Matka Boża Różańcowa w Starej Wsi, Zakładu Karnego w Cieszynie, Biblioteki Pedagogicznej w Pszczynie, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Spektakl ten, choć o ambicjach profilaktycznych, był poprowadzony w stylu komediowym, wywołał dużo pozytywnych emocji, w tym wiele radości i uśmiechu na twarzach licznie zgromadzonej publiczności. Podczas przerwy kawowej, uczestnicy Konferencji mieli możliwość obejrzenia wystawy plakatów projektów PILGRIM w Pszczynie, przygotowanej przez Uczniów PZS 2 w Pszczynie. Tam też nastąpiła okazja do rozmowy o zrealizowanych projektach, wymiany doświadczeń, dzielenia się pomysłami i spostrzeżeniami oraz inicjowania nowych działań.

Uczniowie PZS 2 na Międzynarodowej Konferencji
Uczniowie PZS 2 na Międzynarodowej Konferencji


Następnie podczas warsztatów w grupach tematycznych: ekologicznej, charytatywno-społecznej, ekologicznej duchowości, ekologiczno-instytucjonalnej (dla rektorów i dyrektorów szkół), wicedyrektor PZS nr 2 w Pszczynie Mirosława Bienioszek zaprezentowała efekty zmian w pszczyńskiej szkole, spowodowane przyłączeniem się do projektu PILGRIM.

Wszyscy uczestnicy konferencji zostali zaproszeni przez założyciela Ruchu PILGRIM dra Johanna Hischa do Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie na pierwszą Konferencję Certyfikującą na Śląsku, która odbędzie się 28 kwietnia.

Natalia Ruman

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

PZS nr 2

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "PZS nr 2" podaj