pless.pl

Reklama

Zdrowie

  • 27 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 1427

Rozmawiali o finansowych skutkach ustawy dla szpitali powiatowych

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj

W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się ogólnopolskie spotkanie poświęcone kondycji finansowej szpitali. Brały w nim udział starosta pszczyńska Barbara Bandoła, Katarzyna Michalik - prezes Szpitala Joannitas w Pszczynie oraz Karolina Graca - naczelnik Wydziału Kontroli i Zdrowia pszczyńskiego starostwa.

Reklama

Wnętrze sali  w pałacu kultury i nauki w Warszawie, uczestnicy spotkania - 08.2022
Wnętrze sali w pałacu kultury i nauki w Warszawie, uczestnicy spotkania - 08.2022 · fot. Związek Powiatów Polskich


W konferencji uczestniczyło kilkuset przedstawicieli samorządów oraz dyrektorzy i prezesi szpitali zaniepokojonych sytuacją w polskim szpitalnictwie. Spotkanie poświęcone było skutkom finansowym dla szpitali wynikającym z wejścia w życie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Z przeprowadzonych przez Związek Powiatów Polskich analiz wynika, że w ślad za decyzją Sejmu nie zostały zabezpieczone odpowiedniej wysokości środki finansowe na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia.

- Rozmawialiśmy, że obecnie zaproponowana regulacja wyceny świadczeń nie uwzględnia coraz większej dysproporcji pomiędzy poziomem finansowania, a drastycznie rosnącymi kosztami funkcjonowania szpitali - wyjaśnia starosta Barbara Bandoła.

Starosta z prezes szpitala i naczelnik wydziału podczas konferencji - 08.2022
Starosta z prezes szpitala i naczelnik wydziału podczas konferencji - 08.2022 · fot. powiat


Obowiązujące od lipca podwyżki minimalnych pensji pracowników w ochronie zdrowia miały zostać sfinansowane z nowej wyceny świadczeń.

- Wiele szpitali sygnalizuje, że nie jest w stanie z przyznanych środków finansowych pokryć ustawowych podwyżek. Największy problem mają szpitale powiatowe - mówi starosta Barbara Bandoła i dodaje, że przypadku szpitala w Pszczynie skuteczne okazały się starania dotyczące zrównania wyceny świadczeń z tymi, które dotyczą szpitali sieciowych i zniwelowania istniejącej dotąd, niekorzystnej różnicy.

- To ważne, bowiem przed 1 lipca występowały znaczące różnice pomiędzy wyceną świadczeń dla pszczyńskiego szpitala, a szpitalami ryczałtowymi - mówi starosta pszczyńska. - Problem polega jednak na finansowaniu wszystkich kosztów działalności szpitala - wzrostu cen energii elektrycznej, lekarstw i usług - nie tylko wynagrodzeń. Środki przeznaczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywają skutków inflacji, stąd przedstawiciele pszczyńskiego starostwa i szpitala uczestniczą w rozmowach prowadzonych przez Związek Powiatów Polskich - dodaje Barbara Bandoła.

Przedstawiciele ZPP będą zabiegali o spotkanie w sprawie podwyżek z premierem Mateuszem Morawieckim. Organizatorami spotkania byli Związek Powiatów Polskich, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Urząd Miasta St. Warszawy.

ar / pless.pl
źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj