pless.pl

Reklama

Zdrowie

 • 22 lipca 2022
 • 1 sierpnia 2022
 • wyświetleń: 6011

Szczepienie 2 dawką przypominającą w szpitalu. Dla kogo?

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj

W piątek, 22 lipca rozpoczął się pro­ces szczepień przeciwko COVID-19 drugą dawką przy­pom­i­na­jącą u osób, które ukończyły 60 lat oraz osób, które ukończyły 12 lat i mają wskaza­nia do szczepi­enia w związku z zaburzeni­ami odporności.

Reklama

szczepienia
Szczepienie drugą dawką przypominającą


Drugą dawkę przy­pom­i­na­jącą szczepi­enia mogą przyjąć osoby, które otrzy­mały pierwszą dawkę przypomina­jącą. Przed podaniem drugiej dawki przy­pom­i­na­jącej należy zachować odstęp co najm­niej 4 miesięcy od poda­nia pier­wszej dawki przypominającej.

Min­is­terstwo zdrowia zwraca uwagę, że w pier­wszej kole­jności szczepi­enia powinny doty­czyć osób, u których od poda­nia pier­wszej dawki przy­pom­i­na­jącej minęło więcej niż 6 miesięcy.

W drugim szczepi­e­niu przy­pom­i­na­ją­cym stosowane są wyłącznie szczepi­onki mRNA:

 • Comir­naty (Pfizer-​BioNTech) w pełnej dawce (0,3 ml)
 • Spike­vax (Mod­erna) w połowie dawki (50 μg - 0,25 ml)


UWAGA! Jed­nocześnie ulega skróce­niu z 5 do 3 miesięcy doty­chczas wyma­gany min­i­malny odstęp poda­nia pier­wszej dawki przy­pom­i­na­jącej od zakończenia podstawowego schematu szczepi­enia. Nato­mi­ast przed podaniem drugiej dawki przy­pom­i­na­jącej należy zachować odstęp co najm­niej 4. miesięcy od poda­nia pierwszej dawki przypominającej.

Na szczepi­e­nie można się zarejestrować:

 • przez całodobową infolinię Nar­o­dowego Pro­gramu Szczepień (989)
 • elek­tron­icznie poprzez e-​rejestrację lub aplikację mojeIKP
 • SMSem na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie
 • skon­tak­tować się z wybranym punk­tem szczepień.


W Szpi­talu Joan­ni­tas w Pszczynie dzi­ała punkt szczepień, w którym szczepi­one są osoby powyżej 15. roku.

Do Punktu szczepień Szpi­tala Joan­ni­tas zare­je­strować się można telefonicznie od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 8.00 do 14.00 pod nr tel. 669 170 280

Kon­takt do punktu szczepień:

 • tel. 669 170 280
 • e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

ar / pless.pl
źródło: Szpital Joannitas w Pszczynie

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj