pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Zdrowie

  • 8 października 2021
  • wyświetleń: 6315

Szpital wymaga testów covidowych. Sprawą zajęła się Fundacja

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj

W sierpniu zostały wznowione porody rodzinne w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie. Jednocześnie został wprowadzony obowiązek posiadania przez osoby towarzyszące negatywnego wyniku testu w kierunku obec­ności anty­genu COVID-19 ważnego do 72h od momentu pobra­nia wymazu wykonanego na własny koszt osoby towarzyszącej. Sprawą zajęła się Fundacja Rodzić Po Ludzku.

punkt wymazowy, koronawirus
Szpital Powiatowy w Pszczynie · fot. BM / pless.pl


Spółka Centrum Przedsiębiorczości tłumaczy, że placówka musi dbać o bezpieczeństwo sanitarne pacjentek. Fundacja odniosła się do wyjaśnień szpitala następująco: "Obowiązek posiadania przez osoby towarzyszące testu na Covid-19 odciska bezpośrednie piętno na możliwość korzystania przez kobiety z prawa do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych".

- Rzecznik Praw Pacjenta, wypowiadając się w podobnej sprawie, wskazał, iż wymaganie od osób towarzyszących wykonywania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 na własny koszt jest praktyką naruszającą zbiorowe prawa pacjentów. Ogranicza bowiem prawa rodzących pacjentek do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych - wskazują przedstawiciele fundacji Rodzić Po Ludzku.

- Sytuacja finansowa rodziny nie może być barierą na drodze korzystania z prawa do obecności osoby bliskiej przy porodzie, a tak w praktyce jest, gdy osoba towarzysząca zmuszona jest opłacać test z własnej kieszeni. Zaledwie 5% kobiet rodzi w terminie, co przekłada się na konieczność wykonywania kilku testów, a taka sytuacja jest już dużym obciążeniem, na które wiele rodzin nie może sobie pozwolić - wyjaśniają.

Jeżeli Szpital utrzyma obowiązek ponoszenia kosztów testów przez osoby towarzyszące, Fundacja zapowiada, że zgłosi tę sprawę do Rzecznika Praw Pacjenta.

Loading...

Loading...


Poniżej publikujemy pismo wystosowane przez Fundację do Prezesa spółki Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o., zarządzającej szpitalem:

Pismo Fundacji Rodzić po Ludzku


Szanowny Panie Prezesie,

Działając w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku, która już od 25 lat działa na rzecz polepszenia standardów opieki okołoporodowej w polskich szpitalach, zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie działań w celu zapewnienia pełnej dostępności porodów rodzinnych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie (dalej "Szpital").

Fakt, że porody z osobą towarzyszącą zostały wznowione w dniu 16 sierpnia br. w wyżej wyszczególnionej jednostce leczniczej, stanowi bardzo dobrą wiadomość dla kobiet z Pszczyny i okolic.

Jednakże warunki przyjęte na Państwa stronie internetowej przedstawione w Aktualnościach "Porody rodzinne w naszym szpitalu" (dalej "Zasady") oznaczają niestety, iż porody rodzinne stają się bardziej przywilejem dla osób zaszczepionych/ozdrowieńców oraz zamożnych, a nie faktycznym otwarciem Szpitala na umożliwianie wszystkim osobom towarzyszącym wspierania kobiet w czasie porodu. Brzmienie pkt 4 Zasad nakłada bowiem obowiązek przeprowadzenia osobom towarzyszącym na własny koszt testu w kierunku obecności antygenu Covid19 ważnego do 72h od momentu pobrania wymazu.

Część rodzących pacjentek zostaje tym samym pozbawianych lub zostaje im bardzo utrudnione korzystanie z prawa do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych poprzez wprowadzenie przez Szpital restrykcji testowania osób towarzyszących obwarowanych dodatkowo obowiązkiem poniesienia przez nie z tego tytułu kosztów związanych z przeprowadzeniem testu. Zgodnie z informacją ujawnioną na portalu społecznościowym Facebook Szpitala koszt ten wynosił 150 zł, a następnie został zastąpiony poprzez aktualizację wpisu w dniu 28 sierpnia br. brzmieniem, iż "można wykonać go w naszym laboratorium za dodatkową opłatą" bez wskazywania konkretnej kwoty.

Zalecenia konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie perinatologii w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce, opublikowane w dniu 15 lipca 2020 r., w jasny sposób wskazują, iż warunkiem dopuszczenia osoby towarzyszącej do porodu nie jest bycie zaszczepionym czy ozdrowieńcem, jak również wykonywanie testów, a jedynie wypełnienie w trakcie porodu ankiety epidemiologicznej, która w Szpitalu także jest przeprowadzana. Wymóg posiadania aktualnego testu u osoby towarzyszącej widniał we wcześniejszych zaleceniach konsultantów. Po interwencji Fundacji Rodzić po Ludzku, która uznała ten zapis za niezgodny z prawem zalecenia uległy zmianie i wspomniany wymóg został usunięty. Konsekwencją kolejnej interwencji Fundacji było stworzenie zakładki na stronie www Ministerstwa Zdrowia "Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące opieki okołoporodowej w czasie epidemii" i jednoznaczne wskazanie przez ministerstwo, iż "Uzależnianie uczestnictwa w porodzie rodzinnym od wyniku badania na koronawirusa nie powinno mieć miejsca."

Powyższe stanowisko stanowi kontynuacje podjętej decyzji przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie porodów rodzinnych i nie zmieniło się od połowy zeszłego roku, a mianowicie, jak czytamy w piśmie sygnowanym przez Sekretarza Stanu Pana Waldemara Krasko do Rzecznika Praw Obywatelskich - pismo w załączeniu - "W powyższych zaleceniach zrezygnowano z obligatoryjnego wymogu okazywania przez osoby towarzyszące przy porodzie aktualnego wyniku testu w kierunku COVID-19 oraz uaktualniono ankietę epidemiologiczną, od której wyników zależy, czy osoba towarzysząca rodzącej, będzie mogła zostać w oddziale położniczym na czas jej porodu." W powyższej sprawie wypowiedział się także NFZ wskazując, iż "Narodowy Fundusz Zdrowia uznaje za nieuzasadnione żądanie świadczeniodawców wykonania testu PCR w kierunku COVID-19 przez osoby towarzyszące." (źródło: www.rpo.gov.pl/pl/content/mz-rpo-test-na-covid-nie-jest-warunkiem-udzialu-w-porodzie-rodzinnym).

Rzecznik Praw Pacjenta także zajął stanowisko w sprawie podejmując interwencje w szpitalach, które wprowadziły odgórny nakaz posiadania wyników testów w kierunku obecności wirusa SARS CoV-2 przez osoby towarzyszące przy porodzie rodzinnym wprost wskazując, że stanowi to praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów poprzez ograniczenie prawa rodzących pacjentek do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Ponadto, pragnę wskazać, iż w przypadku wydania przez Rzecznika Praw Pacjenta decyzji o uznaniu praktyki Szpitala w zakresie testowania za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów, niepodjęcie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych określonych działań powoduje, że Rzecznik Praw Pacjenta nakłada w drodze decyzji zgodnie z art. 68 u.p.p. karę pieniężną do wysokości 500 000 złotych.

W związku z powyższym, zwracam się do Pana o podjęcie natychmiastowej interwencji w zakresie faktycznej dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu porodów rodzinnych w Szpitalu.


Jak pszczyńska placówka odniosła się do opinii Fundacji?Odpowiedź Prezesa spółki Centrum Przedsiębiorczości, dr n. med. Marcina Leśniewskiego


Fundacja Rodzić po Ludzku,

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 9 września 2021r. (przesłane drogą mailową) pragnę wyjaśnić Państwa wątpliwości związane z realizacją prawa pacjentów do osobistego kontaktu z osobą bliską w czasie pobytu w szpitalu. Narodziny dziecka to sytuacja absolutnie wyjątkowa i niebywale ważna w życiu każdej kobiety, dziecka i bliskich im osób. Jesteśmy tego całkowicie świadomi. Stale obserwujemy na twarzach przyszłych mam radość, szczęście i dumę w związku z pojawieniem się nowego członka rodziny. Czasem są również sytuacje tragiczne, w których musimy przekazać informacje druzgoczące, bolesne i trudne do zrozumienia i pojęcia. W każdej z tych sytuacji towarzyszymy mamom i od wielu lat jesteśmy dla nich wsparciem, aby poród, który przecież fizjologicznie jest trudny, zapamiętany został jako jedno z najpiękniejszych wydarzeń w życiu. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że przyszła mama pragnie mieć obok siebie osobę bliską, która pomoże jej przejść przez trudy porodu, przekaże swoje ciepło, wsparcie i dotyk kojącej dłoni, a potem będzie cieszyć się razem z mamą nowonarodzonym dzieckiem. Doskonale czujemy, że to wszystko jest bardzo ważne. Ostatnie kilkanaście miesięcy bardzo utrudniły wypracowane przez wiele lat praktyki związane z obecnością przy porodzie osób towarzyszących.

Zalecenia konsultantów krajowych w różnych dziedzinach medycyny zmieniały się w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju modyfikując istniejące od wielu lat sposoby postępowania z pacjentami. Ułatwiały one funkcjonowanie szpitali i innych jednostek ochrony zdrowia poprzez sugestie kierunków postępowania dla personelu medycznego, który musiał zadawać sobie wiele pytań praktycznych związanych z istniejącym stanem epidemii. Jednakże dbałość o bezpieczeństwo pacjentów i udzielanie świadczeń zdrowotnych w konkretnej jednostce spoczywa na jej kierowniku i ma on obowiązek podejmować wszelkie działania w kierunku stworzenia bezpiecznych warunków udzielania świadczeń wobec wszystkich pacjentów znajdujących się w szpitalu. Zawieszenie porodów rodzinnych w 2020r. w naszym szpitalu było bardzo trudną decyzją. Wiemy przecież, że mamy czują się lepiej i pewniej, jeśli mają przy sobie osobę bliską. Jednak rodząca kobieta nie jest jedyną pacjentką w szpitalu, a poród wciąż jest zdarzeniem ryzykownym, w którym każde zakażenie może mieć dramatyczny przebieg i zakończyć się tragicznie, zarówno dla mamy jak i dla dziecka. W sierpniu 2021r. ponownie uruchomiliśmy porody rodzinne, jednakże z uwzględnieniem pewnych warunków. Słusznie Państwo zauważyli, że wprowadziliśmy zasadę, wedle której osoba towarzysząca przedstawia negatywny test w kierunku obecności antygenu Covid19 (test jest ważny do 72h od momentu pobrania wymazu). Państwa pismo sugeruje, że test winien być wykonany w naszym laboratorium. Pragniemy tu wyjaśnić i podkreślić, że osoby towarzyszące nie muszą wykonywać testu w naszym laboratorium. Oczywiste jest to, że honorujemy testy wykonane w innych laboratoriach. Istotne jest natomiast zachowanie reżimu czasowego, tj. test ważny jest przez 72 godziny od pobrania wymazu. Sugerują Państwo również, że w kwestii wymaganych dokumentów nie spełniamy zaleceń z 15 lipca 2020r. konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie perinatologii w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce.

Państwa zdaniem jedynym i wyłącznym warunkiem dopuszczenia osoby towarzyszącej do porodu jest "jedynie wypełnienie w trakcie porodu ankiety epidemiologicznej, która w Szpitalu także jest przeprowadzana". Wydaje się, że w swojej interpretacji zalecenia konsultantów skoncentrowali się Państwo wyłącznie na jednej frazie dokumentu, tj. "wypełnienie przez osobę towarzyszącą, w trakcie porodu, ankiety epidemiologicznej".

W zaleceniach podkreślono jednak, iż "wymagania wobec rodzących i towarzyszących im osób również powinny być ustalane w oparciu o możliwości danej placówki, przy czym niezbędne minimum powinno uwzględniać następujące kwestie: (...)." W zaleceniach mowa o niezbędnym minimum, zatem kierownik podmiotu leczniczego ma prawo po uwzględnieniu kwestii organizacyjnych oraz w porozumieniu z ordynatorem oddziału ginekologiczno-położniczego podjąć dodatkowe kroki, które przede wszystkim mają służyć bezpieczeństwu rodzących kobiet.

W kontekście Państwa zarzutów warto zacytować również inny fragment zaleceń, tj. "ostateczną decyzję o obecności osoby towarzyszącej przy porodzie powinien podjąć kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w porozumieniu z ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego, mając na uwadze lokalne względy organizacyjne, pozwalające na izolację rodzących i osób im towarzyszących od innych pacjentek." Decyzja o wprowadzeniu porodów rodzinnych w naszym szpitalu poprzedzona została wieloma rozmowami z ordynatorem oddziału, położną oddziałową, zespołem ds. zakażeń szpitalnych oraz wizją lokalną traktu porodowego. Musieliśmy przyjąć takie rozwiązanie, które byłoby bezpieczne dla wszystkich naszych pacjentów. Nie możemy dopuszczać do sytuacji, w której możliwe jest przebywanie w szpitalu osób będących potencjalnym źródłem zakażenia dla innych pacjentek, a także personelu oddziału. Przedstawienie testu pozwala zminimalizować ryzyko wejścia do szpitala (w szczególności na trakt porodowy) osób, które są nosicielami wirusa SARS-CoV-2.

Jak podkreśliliśmy na początku, zdajemy sobie sprawę z tego, że bardzo ważna jest obecność osoby towarzyszącej przy porodzie. Jednakże obecność przy porodzie osoby, która okazałaby się zakażona może spowodować nie tylko konieczność objęcia kwarantanną całego traktu porodowego, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, a także Neonatologicznego, ale przede wszystkim stworzy niebezpieczeństwo zakażenia pacjentek i ich dzieci. Dlatego też wymóg szczepienia przeciwko covid-19 lub status ozdrowieńca skorelowany z koniecznością wykonania testu po prostu służy bezpieczeństwu rodzących kobiet, noworodków, ciężarnych kobiet, pacjentek po zabiegach ginekologicznych, jak również personelu oddziałów.

W odniesieniu do stanowisk Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta możemy tylko krótko podsumować: żadna z tych instytucji, pomimo tego, że jest bardzo ważna w systemie ochrony zdrowia nie weźmie odpowiedzialności za ewentualne zakażenie związane z dopuszczeniem do obecności przy porodzie osoby, która okazała się osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2.

W zaleceniach i stanowiskach podkreśla się odpowiedzialność kierownika podmiotu leczniczego, który ma zadanie przyjęcia takiego rozwiązania, które będzie bezpieczne dla funkcjonowania całego szpitala. I warto tu podkreślić, że ewentualne konsekwencje (w tym roszczenia innych pacjentek) ponosić będzie dyrektor placówki, a nie Minister Zdrowia, NFZ lub Rzecznik Praw Pacjenta. Państwa pismo stanowi dla nas wyraz zwykłej niewiedzy co do tego, z jakimi trudnościami jako szpital musimy się obecnie zmagać. Chcemy przyjmować rodzące kobiety i pomagać im na każdym etapie porodu. Respektujemy prawa pacjentek do obecności osoby bliskiej przy porodzie. Cieszymy się bardzo dobrą opinią wśród pacjentek — wystarczy spojrzeć na prowadzony przez Państwa ranking GdzieRodzic.info, w którym jesteśmy w pierwszej dziesiątce szpitali z województwa śląskiego z najwyższa liczbą punktów. Porody rodzinne zorganizowaliśmy w najbezpieczniejszy sposób, jaki był możliwy i niezrozumiały jest dla nas zarzut utrudnienia dostępności udzielanych świadczeń w zakresie porodów rodzinnych.


Fundacja odniosła się do wyjaśnień szpitala: "Obowiązek posiadania przez osoby towarzyszące testu na Covid-19 odciska bezpośrednie piętno na możliwość korzystania przez kobiety z prawa do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych"Fundacja Rodzić po Ludzku odpowiada na wyjaśnienia szpitala


Szanowny Panie Prezesie,

Odnosząc się do udzielonej przez Pana odpowiedzi na pismo Fundacji Rodzić po Ludzku z dnia 9 września 2021 r., na początku pragnę podkreślić, iż przyjęłam z dużym zadowoleniem podejście przedstawione w piśmie, iż dzień narodzin jest niezwykle ważnym momentem w życiu kobiety, dziecka, jak również i samego ojca. Ten moment, jak Pan podkreślił, stanowi czas absolutnie wyjątkowy i właśnie dlatego, jako
Fundacja, słuchamy głosu kobiet od ponad 25 lat i podejmujemy różnego rodzaju działania mające na celu poprawę opieki zdrowotnej w okresie okołoporodowym w takim kierunku, aby poród stał się dobrym doświadczeniem dla każdej rodzącej.

Czytam wyraźnie z Pana odpowiedzi, iż także kieruje Pan, wraz z personelem medycznym, swoją uważność na kobiety i ich potrzeby związane z obecnością osoby towarzyszącej w czasie porodu w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie (dalej "Szpital"), co oznacza, iż mamy wyznaczony ten sam kierunek działań - czyli stworzenie kobietom takich warunków w których będą mogły liczyć na pomoc, wsparcie i obecność osoby bliskiej w czasie narodzin ich dziecka.

Wprowadzony przez Szpital obowiązek posiadania przez osoby towarzyszące testu w kierunku obecności antygenu Covid-19 ważnego do 72h od momentu pobrania wymazu wykonanego na własny kosz osoby towarzyszącej (dalej "Test") odciska bezpośrednie piętno na możliwość korzystania przez kobiety z ich prawa do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (art. 21 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417 , z późn. zm., dalej "u.p.p."). Chciałabym zaznaczyć, iż moją intencją nie było postawienie zarzutu, iż Test musi zostać wykonany wyłącznie w laboratorium Szpitala, ale podkreślenie faktu, iż ma on zostać wykonany na koszt osoby towarzyszącej. Opublikowane przez Szpital zasady na stronie www w sekcji Aktualności "Porody rodzinne w naszym szpitalu" powodują, iż osoby lepiej sytuowane mają większą szansę na poród rodzinny. Trudna sytuacja finansowa wielu rodzin staje się bowiem barierą nie do pokonania i skutkuje odebraniem im prawa do obecności osoby bliskiej w czasie porodu, zwłaszcza biorąc pod uwagę, iż tylko około 5% kobiet rodzi w terminie, co przekłada się na obowiązek wykonania przez osobę towarzyszącą średnio kilku Testów na własny koszt, co stanowi duże obciążenie finansowe.

Jako Fundacja stoimy na stanowisku, iż wszelkiego rodzaju testy winny być wykonywane na koszt Szpitala, zwłaszcza że czas oczekiwania na wynik testu antygenowego jest krótki, co umożliwiałoby osobom towarzyszącym poddanie się takiemu testowi w momencie przybycia do Szpitala i w większości przypadków faktyczne uczestniczenie w porodzie. Jak wskazałam w poprzednim piśmie, stanowisko dotyczące odpłatności testów/wykonywania ich na własny koszt osób bliskich chcących uczestniczyć w porodzie zostało potwierdzone także przez Rzecznika Praw Pacjenta, który wskazał, iż wymaganie od osób towarzyszących posiadania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykonanych na własny koszt stanowi praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów poprzez ograniczenie prawa rodzących pacjentek do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

W związku z powyższym wnoszę o przeanalizowanie przez Szpital warunku posiadania wyniku Testu wykonanego na koszt własny osoby towarzyszącej w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania przez Pana niniejszego pisma. W przypadku braku zmiany zasad w tym zakresie Fundacja będzie zmuszona do pojęcia dalszych działań, w tym powiadomienia Rzecznika Praw Pacjenta o obowiązującym w Szpitalu wymogu. Pragnę zwrócić niniejszym uwagę, iż brak zmiany w tym zakresie może także narazić Szpital na pozwy z tytułu zawinionego naruszenia praw pacjenta (art. 4 u.p.p.) oraz odpowiedzialności z tytułu naruszenia zbiorowych praw pacjenta (art. 59 u.p.p.)(...).


Szczegółowe zasady porodów rodzinnych są przedstawione na stronie internetowej szpitala:
www.szpital.pszczyna.pl/artykul/187/porody-rodzinne-w-naszym-szpitalu

Fundacja Rodzić po Ludzku o sprawie na stronie internetowej:
www.rodzicpoludzku.pl/o-fundacji/interwencje2/1620-pszczyna-szpital-powiatowy.html

ar / pless.pl
źródło: Fundacja Rodzić po Ludzku

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj