pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA

Zdrowie

  • 19 marca 2021
  • wyświetleń: 2091

Służby zdały raport za zeszły rok i omówiły sytuację epidemiologiczną

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pszczyńskiego podczas posiedzenia przeanalizowała obecną sytuację epidemiologiczną. Służby bezpieczeństwa zdały raport ze swojej pracy w ciągu ubiegłego roku.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pszczyńskiego
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pszczyńskiego - 18.03.2021 · fot. Powiat


W pierwszym w tym roku posiedzeniu, które odbyło się w formie wideokonferencji wzięli udział: starosta pszczyński, Barbara Bandoła, wicestarosta pszczyński, Damian Cieszewski, członek Zarządu Powiatu, Grzegorz Nogły, sekretarz powiatu, Szymon Sekta, komendant powiatowy policji w Pszczynie, mł. insp. Grzegorz Bonalski, komendant powiatowy PSP w Pszczynie, bryg. Grzegorz Kołoczek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Pszczynie, dr n. med. Marcin Leśniewski oraz radni powiatowi: Zdzisław Grygier i Aleksander Malcher.

Dynamika sytuacji epidemicznej w roku ubiegłym wpłynęła na zakres zadań realizowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, a także wymusiła szereg zmian organizacyjnych w ich funkcjonowaniu. W 2020 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały ogółem 1513 razy, w tym 200 razy przy pożarach, 1236 razy usuwając skutki miejscowych zagrożeń oraz 77 wyjeżdżając do alarmów fałszywych.

- Ubiegły rok pod względem ochrony przeciwpożarowej był dość specyficzny. Po początkowym spadku ilości zdarzeń, co spowodowane było wprowadzeniem ograniczeń, nastąpiło odbicie i wszystko wróciło do stanu sprzed epidemii. W pewnych kategoriach ilość zgłoszeń znacznie wzrosła - mówił bryg. Grzegorz Kołoczek, komendant powiatowy PSP w Pszczynie. Dodatkowo, w trakcie pandemii jednostki ochrony przeciwpożarowej zostały zaangażowane w pomoc osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienie. KPPSP w Pszczynie zajmuje się także koordynacją akcji informacyjnej dotyczą szczepień.

W 2020 roku pomimo spadku przestępczości kryminalnej odnotowano 9% wzrost zagrożenia przestępczością w siedmiu podstawowych kategoriach przestępstw. Struktura przestępczości nie zmieniła się w porównaniu do lat ubiegłych, w dalszym ciągu dominującymi kategoriami były kradzieże, włamania i uszkodzenia mienia. Poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym uległ znacznej poprawie, zarówno w stosunku do roku poprzedniego, jak i lat ubiegłych. Zmniejszyła się także liczba kolizji oraz ilość ujawnionych nietrzeźwych kierowców.

- Wzrosła natomiast liczba interwencji w miejscach publicznych, co w dużej mierze związane jest z nieprzestrzeganiem nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z pandemią - mówił mł. insp. Grzegorz Bonalski, komendant powiatowy policji w Pszczynie.

Policjanci w miejscach publicznych w 2020 roku interweniowali 4 688 razy, a w roku 2019 - 2 613 razy. - Na terenie powiatu pszczyńskiego oprócz patroli zmotoryzowanych zaczęły funkcjonować, także patrole piesze, aby policjanci mieli czas sprawdzić nie tylko, co dzieje się na głównych ciągach komunikacyjnych, ale także na terenie osiedli - dodał komendant powiatowy KPP w Pszczynie. W 2020 roku na terenie powiatu pszczyńskiego niemal 24 tys. mieszkańców objętych było kwarantanną lub izolacją domową. Funkcjonariusze KPP przy pomocy Straży Miejskiej w trakcie pełnionych służb kontrolowali miejsca przebywania tych osób, sprawdzając warunki przestrzegania nałożonej izolacji, jak również wspierali najbardziej potrzebujących.

Na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zaproszony został dr n. med. Marcin Leśniewski. - Musimy mieć świadomość jak funkcjonuje szpital i jaką rolę dzisiaj wypełnia, bo na mapie bezpieczeństwa to jest obecnie newralgiczne miejsce - podkreślała starosta Barbara Bandoła. Dyrektor wyjaśnił, jak wygląda sytuacja epidemiologiczna w pszczyńskiej placówce oraz omówił, jak wyglądało przygotowanie szpitala do III fali pandemii. - W ostatnich dniach wzrosła liczba pacjentów, którzy trafiają do szpitala. Jednocześnie napawa mnie lękiem zwiększająca się liczba młodych ludzi z ciężkim przebiegiem COVID-19 - mówił dr n. med. Marcin Leśniewski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Pszczynie.

Wojewoda śląski zobligował szpitale do poszerzenia ilości miejsc covidowych. - Musieliśmy dokonać przeorganizowania szpitala w zakresie VII piętra, gdzie przygotowujemy dodatkowe miejsca dla pacjentów z covidem. Wystąpiliśmy o doposażenie szpitala, głównie w urządzenia do wysokociśnieniowych przepływów tlenu - poinformował dyrektor pszczyńskiego szpitala. W ostatnim czasie wojewoda śląski zobligował szpitale także do oddelegowania pracowników do pracy w szpitalu tymczasowym w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. - Próbujemy przygotowywać przestrzenie szpitalne do przyjmowania większych ilości chorych na COVID-19 w taki sposób, aby nie zabrakło nam rąk do obsługi tych pacjentów - mówił dr n. med. Marcin Leśniewski.

Podczas posiedzenia sekretarz powiatu, Szymon Sekta omówił rozwój sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu pszczyńskiego oraz funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

BM / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.