pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA

Zdrowie

  • 25 lutego 2021
  • wyświetleń: 3464

Rada Powiatu apeluje do premiera o wsparcie lecznictwa uzdrowiskowego

Rada Powiatu Pszczyńskiego jednogłośnie poparła apel do Prezesa Rady Ministrów o wsparcie lecznictwa uzdrowiskowego.

Gwarek, Goczałkowice
Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu "Gwarek" w Goczałkowicach-Zdroju


- Chcemy nakreślić problemy, z którymi boryka się lecznictwo uzdrowiskowe w całym kraju, a zwłaszcza w gminie uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój. Zaproponowane przez nas rozwiązania pozwolą na przetrwanie nie tylko Uzdrowiska oraz Zespołu "Gwarek" w Goczałkowicach-Zdroju, ale także innych uzdrowisk w Polsce oraz dalsze świadczenie usług dla pacjentów, którzy coraz częściej potrzebują rehabilitacji, również po przebytej chorobie COVID-19 - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński, przewodnicząca Zarządu Powiatu Pszczyńskiego, który przygotował apel do premiera w sprawie wsparcia lecznictwa uzdrowiskowego.

Niemal 12 mln zł stratZe względu na pandemię koronawirusa, wiosną 2020 r. wstrzymana została działalność Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o., co spowodowało negatywne skutki finansowe zarówno dla tej placówki, jak również dla gminy Goczałkowice-Zdrój.

Straty podmiotu leczniczego wyniosły 11,8 mln zł, podczas gdy pomoc dla uzdrowiska wyniosła ok. 1,8 mln zł (dofinansowanie do wynagrodzeń, zwolnienie ze składek ZUS, umorzenie podatku od nieruchomości czy umorzenie czynszu dzierżawnego). Przychody z działalności podstawowej są na bardzo niskim poziomie, a zobowiązania wymagalne lawinowo rosną.

"Gwarek" nie jest w stanie odrobić stratW dramatycznej sytuacji jest także goczałkowicki Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu "Gwarek". Prowadzona przez placówkę działalność lecznicza głównie w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej, przez niemal rok była zawieszona lub bardzo ograniczona w związku z pandemią i ograniczeniami wynikającymi z utworzenia w sąsiadującym uzdrowisku izolatorium dla województwa śląskiego.

Decyzja ta spowodowała, że zawieszenie działalności uzdrowiskowej było o trzy miesiące dłuższe niż w całej Polsce. Dlatego skutki finansowe dla działalności uzdrowiskowej i pozostałej działalności leczniczej są znacznie bardziej dotkliwe niż w pozostałych gminach uzdrowiskowych w Polsce.

- Zatrzymaliśmy się w działalności uzdrowiskowej w marcu i nie wystartowaliśmy jak wszystkie uzdrowiska w czerwcu, ale dopiero we wrześniu i tylko przez miesiąc działaliśmy, bo już w październiku weszło rozporządzenie, które znowu zabraniało nam działalności. Do końca czerwca 2021 r. - o ile nie zmienią się zapisy umowy - musimy zwrócić 3 mln zł - mówiła podczas sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego, Barbara Duc, dyrektor "Gwarka". Dodała, że podmiot rozlicza się tzw. osobodniem. - Całą stratę roczną musimy nadrobić w ciągu najbliższych trzech miesięcy. W jednym łóżku musiałoby się znaleźć dziewięciu pacjentów - podkreśliła.

"Gwarek" ma także kontrakt na tzw. rehabilitację leczniczą, która mogła być prowadzona w okresie pandemii, co ze względu na działające izolatorium było problematyczne, ponieważ pacjenci obawiali się przyjeżdżać. Z tego tytułu odnotowano 2,4 mln zł straty.

- Nie jesteśmy w takiej samej sytuacji, jak inne podmioty w całej Polsce. Goczałkowice to mała miejscowość, na którą spadło tak trudne zadanie i skutki jego są dla nas nie do udźwignięcia. Gdyby na bazie tego wyjaśnienia zechciał Narodowy Fundusz objąć abolicją zarówno nasz dług uzdrowiskowy, jak i ten, który dotyczy rehabilitacji leczniczej, moglibyśmy patrzeć z pewną nadzieją w przyszłość - zaznaczała Barbara Duc i podkreślała, że także chwila obecna nie napawa optymizmem, ponieważ "Gwarek" jest bez finansowania działalności uzdrowiskowej za ostatnie dwa miesiące.

Jednogłośny apelRadni powiatowi wystąpili z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych rozwiązań prawnych wspierających lecznictwo uzdrowiskowe oraz zapewniających rekompensatę z tytułu konsekwencji związanych z wprowadzeniem stanu epidemii.

W apelu zaproponowano trzy rozwiązania. Po pierwsze, umorzenie zaliczek tzw. 1/12 wypłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach zawartych umów na realizację świadczeń zdrowotnych. Po drugie, wypłacanie do końca 2021 roku wyrównywania do poziomu 100% wartości miesięcznej kontraktu (tzw. 1/12). Po trzecie, wzrost obecnie bardzo niskiej i niedoszacowanej stawki w lecznictwie uzdrowiskowym o minimum 20%, aby wzmocnić słabą kondycję branży uzdrowiskowej i umożliwić wznowienie działalności.

Uchwała zostanie przekazana Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Zdrowia, Marszałkowi Województwa Śląskiego, Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia oraz organom stanowiącym gmin z terenu powiatu pszczyńskiego.

Apel został przygotowany przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego na wniosek radnego Andrzeja Babińskiego.

- Bardzo dziękuję radzie za to jednorodne stanowisko. Nasza czujność jest niezwykle istotna, szczególnie teraz, kiedy ważą się losy finansowania placówek leczniczych i ich przyszłość. To jest bardzo ważne, żeby samorządy zabierały na ten temat głos i pokazywały czułe miejsca na swoim terenie - zaznaczyła starosta Barbara Bandoła.

Treść apelu Rady Powiatu Pszczyńskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie leczenia uzdrowiskowego

W związku z sytuacją epidemiologiczną, wiosną ubiegłego roku wstrzymana została działalność Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o., co spowodowało negatywne skutki finansowe zarówno dla tej placówki, jak również dla Gminy Goczałkowice-Zdrój. Według danych Zarządu Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o. o. straty szacowane są nawet na kilkanaście milionów złotych zwłaszcza, że przychody z działalności podstawowej są na bardzo niskim poziomie, a zobowiązania wymagalne lawinowo rosną. Sytuacja taka występuje w całej branży uzdrowiskowej i dotyczy wszystkich gmin uzdrowiskowych. W związku z kryzysem wywołanym przez pandemię COVID-19 nastąpiło skumulowanie negatywnych skutków, jakie występują w gospodarce i samorządach. Kolejne rozwiązania prawne w ramach tzw. tarczy antykryzysowej nie objęły branży uzdrowiskowej. W przypadku braku pomocy rządowej, pomimo podejmowanych starań, dalsze istnienie goczałkowickiego uzdrowiska o ponad 160 letniej tradycji leczenia jest zagrożone. Niezbędne jest podjęcie w trybie pilnym kompleksowych rozwiązań prawnych wspierających branżę uzdrowiskową oraz zapewniających rekompensatę z tytułu konsekwencji związanych z wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Apel do Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie skierowała również Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój w uchwale nr XXIII/153/2020 przyjętej w dniu 15 grudnia 2020 r. w sprawie wystąpienia z apelem dotyczącym uzdrowiska.

Podobne problemy zgłasza funkcjonujący na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój, Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu "Gwarek". Prowadzona przez tę placówkę działalność lecznicza głównie w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej, przez niemal rok była zawieszona lub bardzo ograniczona w związku z pandemią i ograniczeniami wynikającymi z utworzenia w sąsiadującym podmiocie leczniczym Izolatorium dla Województwa Śląskiego. Decyzja ta spowodowała, że zawieszenie działalności uzdrowiskowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój było o trzy miesiące dłuższe niż w całej Polsce. W związku z tym skutki, w tym finansowe dla prowadzonej działalności uzdrowiskowej i pozostałej działalności leczniczej są znacznie bardziej dotkliwe niż w innych gminach uzdrowiskowych w Polsce. Kolejny bardzo poważny problem, jaki wystąpi w najbliższych miesiącach, związany jest ze zwrotem środków wypłaconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach 1/12 wartości kontraktu. Podmioty udzielające ww. świadczeń medycznych nie mają realnej możliwości rozliczenia lub nadrobienia otrzymanych zaliczek.

Wobec powyższego, dla dalszego prowadzenia działalności leczniczej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe i rehabilitacja lecznicza proponowane jest:
1) umorzenie zaliczek tzw. 1/12 wypłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach zawartych umów na realizację świadczeń zdrowotnych, zarówno w lecznictwie uzdrowiskowym, jak i rehabilitacji leczniczej, ze względu na szczególne okoliczności związane z lokalizacją Izolatorium w Goczałkowicach-Zdroju;
2) wypłacanie do końca 2021 roku wyrównywania do poziomu 100% wartości miesięcznej kontraktu (tzw. 1/12) w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, ze względu na niedojazdy pacjentów, rezygnujących z przyjazdów na leczenie rehabilitacyjne.
3) wzrost obecnie bardzo niskiej i niedoszacowanej stawki w lecznictwie uzdrowiskowym o min. 20%, aby wzmocnić słabą kondycję branży uzdrowiskowej i umożliwić wznowienie działalności.

Zaproponowane rozwiązania pozwolą na przetrwanie nie tylko Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o., Zespołu Sanatoryjno-Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu "Gwarek" ale także innych uzdrowisk w Polsce oraz dalsze świadczenie usług dla pacjentów, którzy coraz częściej potrzebują rehabilitacji, również po przebytej chorobie COVID-19.

BM / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.