Wybory samorządowe 2024

Paweł Ryguła

KWW - Społeczny Komitet
Paweł Ryguła

Kandydat do Rady Gminy Kobiór

Okręg nr 11


O mnie 

Mieszkam z rodziną w Kobiórze. Jestem mężem oraz ojcem dwójki wspaniałych dzieci. Ukończyłem studia inżynierskie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz studia podyplomowe z zakresu rolnictwa na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W 2021 roku uzyskałem uprawnienia budowlane. Pracuję zawodowo jako kierownik robót i projektant, głównie przy realizacji dużych inwestycji z zakresu zamówień publicznych (min. osobiście nadzorowałem wykonanie wszystkich instalacji sanitarnych w ramach budowy nowego przedszkola i budowy sali gimnastycznej w Kobiórze). 


Mój program 

  • Dążenie do pozyskania środków na dotacje do inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kobiór 
  • Optymalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej, obniżenie kosztów ich eksploatacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych systemów sterowania. 
  • Doposażenie i rozbudowa placu zabaw na ulicy Rzecznej wraz z rewitalizacją przyległych terenów min. stawu. 
  • Koordynacja wykonania nawierzchni asfaltowej na fragmencie ulicy Zogrodniki. 


7 kwietnia proszę o Państwa głos!

Wyświetleń: 566