Wybory samorządowe 2024

 • 2 kwietnia 2024
 • 3 kwietnia 2024
 • wyświetleń: 2519

Program KWW Ziemia Pszczyńska dla Gminy Pszczyna

Artykuł sponsorowany:

Przystąpienie do budowy kanalizacji w sołectwach, rozwój infrastruktury parkingowej w centrum Pszczyny, wsparcie budowy schroniska dla zwierząt na terenie gminy, zapewnienie bezpłatnych przedszkoli, budowa nowego żłobka oraz miejskiej hali widowiskowo-sportowej to główne punkty programu KWW Ziemia Pszczyńska dla Gminy Pszczyna.

Program KWW Ziemia Pszczyńska dla Gminy Pszczyna
Program KWW Ziemia Pszczyńska dla Gminy Pszczyna


- Program Ziemi Pszczyńskiej zbudowany został wokół 6 filarów: Zdrowie, Inwestycje, Edukacja, Mieszkańcy, Integracja, Aktywność. Pierwsze litery tworzą hasło ZIEMIA. Nasi przedstawiciele są gwarancją skuteczności w dalszym rozwoju miasta i sołectw - mówi Paweł Sadza, lider komitetu.

W zakresie "Zdrowia" w programie znalazło się m.in. wspieranie dalszego rozwoju Szpitala Joannitas w Pszczynie, zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych oraz nakładów na programy profilaktyczne i prozdrowotne, czy rozwijanie polityki senioralnej.

Kolejnym elementem programu są "Inwestycje", czyli poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w gminie, przystąpienie do budowy kanalizacji w sołectwach, rozwój infrastruktury parkingowej w centrum miasta, podjęcie działań mających na celu utworzenie cmentarza komunalnego przy ulicy Żorskiej czy wsparcie budowy schroniska dla zwierząt na terenie gminy.

Loading...


Ważnym elementem programu jest "Edukacja". Przedstawiciele Ziemi Pszczyńskiej zapowiadają dążenie do rozbudowy i unowocześnienia szkół, rozwój infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych czy zapewnienie bezpłatnych przedszkoli i budowę nowego żłobka w gminie.

W kolejnym elemencie programu - "Mieszkańcy" - zapowiedziano utworzenie gminno-powiatowej komunikacji publicznej, uporządkowanie nośników reklamowych na terenie gminy, uruchomienie aplikacji, która umożliwi zgłaszanie bieżących problemów i nieprawidłowości oraz utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.

Radni miejscy z Komitetu Ziemia pszczyńska będą się starać także o stworzenie ogólnodostępnych, przyjaznych terenów zielonych służących mieszkańcom, utworzenie strefy rekreacji w Parku Zwierzyniec (trasy biegowe, spacerowe),utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych - miejsca spotkań, kształcenia i aktywizacji społecznej oraz zaproponują program kompleksowej modernizacji wszystkich placów zabaw na terenie gminy.

Pod hasłem "Aktywność" zapowiedziano budowę nowej miejskiej hali widowiskowo-sportowej, rozbudowę Ośrodka Sportów Wodnych w Łące o basen kąpielowy, zwiększanie dotacji dla klubów sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży, czy budowę boiska pełnowymiarowego o nawierzchni trawy naturalnej przy boisku Piast w Pszczynie.

Więcej na stronie http://www.ziemiapszczynska.pl

Zachęcamy do udziału w wyborach samorządowych, które odbędą się już 7 kwietnia. Każdy mieszkaniec wybierze jednego przedstawiciela do:

 • Rady Gminy lub Rady Miejskiej,
 • Rady Powiatu,
 • Sejmiku Województwa


zagłosuje także na kandydata na burmistrza.

Zachęcamy do głosowania na ludzi doświadczonych, sprawdzonych, którzy koncentrują się na potrzebach społeczności lokalnej i działają razem na rzecz wspólnego dobra.

Program KWW Ziemia Pszczyńska dla Gminy PszczynaZ jak ZDROWIE • Stabilny szpital świadczący usługi zdrowotne na wysokim poziomie. Wspieranie dalszego rozwoju Szpitala Joannitas w Pszczynie (modernizacja infrastruktury, wyposażenie, inwestycja w kapitał ludzki)
 • Zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców oraz nakładów na programy profilaktyczne i prozdrowotne
 • Rozwijanie polityki senioralnej poprzez zapewnienie opieki, edukacji i profilaktyki oraz stworzenie centrum opieki senioralnej
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony środowiska i działań edukacyjnych
 • Ograniczenie niskiej emisji, poprzez zwiększenie wsparcia wymiany źródeł ciepła na ekologiczne i kompleksową termomodernizację domów oraz wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii


I jak INWESTYCJE • Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w gminie. Remont kolejnych kilometrów oraz przystąpienie do projektowania nowych dróg, chodników i tras rowerowych, zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • Przystąpienie do budowy kanalizacji w sołectwach oraz uporządkowanie gospodarki wodnej (wyczyszczenie rowów, przepustów oraz wyremontowanie urządzeń melioracyjnych)
 • Budowa we współpracy z innymi samorządami kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych, w tym łączącą Wisłę Wielką ze Strumieniem
 • Rozwój infrastruktury parkingowej w centrum miasta oraz wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania parkingami
 • Podjęcie działań mających na celu utworzenie cmentarza komunalnego przy ulicy Żorskiej w Pszczynie
 • Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zmiany organizacji ruchu, doświetlenie i budowa wyniesionych przejść dla pieszych)
 • Budowa nowoczesnej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
 • Podjęcie działań mających na celu budowę bezkolizyjnego skrzyżowania DK1 z ulicą Męczenników Oświęcimskich oraz budowy południowo-zachodniego odcinka obwodnicy Pszczyny
 • Wsparcie budowy schroniska dla zwierząt na terenie gminy. Stworzenie odpowiednich warunków i zapewnienie opieki
 • Tworzenie przyjaznego środowiska dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym stref ekonomicznych, inkubatorów biznesowych oraz programów wsparcia i doradztwa


E jak EDUKACJA • Rozbudowa i unowocześnienie szkół, rozwój infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych
 • Zapewnienie bezpłatnych przedszkoli i budowa nowego żłobka w gminie
 • Wyeliminowanie zmianowości i uczenia się do późnych godzin popołudniowych
 • Zapewnienie odpowiednich środków na dodatkowe zajęcia dla dzieci w przedszkolach oraz szkołach
 • Wprowadzenie programu "Bieżnia i skocznia w dal w każdej podstawówce" oraz "Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola"


M jak MIESZKANIEC • Utworzenie gminno-powiatowej komunikacji publicznej. Rozwój nowoczesnej (niskoemisyjnej) i dobrze zorganizowanej komunikacji. Zapewnienie dostępu do regularnie i często kursującej komunikacji publicznej. Poprawa warunków i utworzenie zielonych przystanków autobusowych. Wprowadzenie wspólnego biletu
 • Dostępny samorząd. Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Poprawa estetyki przestrzeni publicznej - uporządkowanie nośników reklamowych na terenie gminy
 • Sprawny urząd. Uruchomienie aplikacji, która umożliwi zgłaszanie bieżących problemów i nieprawidłowości
 • Zwiększenie środków dla mieszkańców na inicjatywę "Pszczyna łapie deszczówkę"
 • Poprawa sposobu świadczenia usług publicznych dostosowanych do osób o szczególnych potrzebach - podnoszenie świadomości społecznej w sferze potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów
 • Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy celem włączenia młodzieży w procesy podejmowania decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia


I jak INTEGRACJA • Stworzenie w przestrzeni miejskiej ogólnodostępnych, przyjaznych terenów zielonych służących mieszkańcom. Rozwój terenów zielonych poprzez zagospodarowanie nieużytków oraz utworzenie nowych parków. Stworzenie parków tematycznego na osiedlach i w sołectwach (park kieszonkowy, zagospodarowanie skwerów, terenów zielonych)
 • Utworzenie strefy rekreacji w Parku Zwierzyniec (trasy biegowe, spacerowe)
 • Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych - miejsca spotkań, kształcenia i aktywizacji społecznej
 • Promocja i upowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia - organizacja imprez sportowych, spotkań z ciekawymi i inspirującymi ludźmi, promocja wydarzeń kulturalnych i działań prospołecznych
 • Pogram kompleksowej modernizacji wszystkich placów zabaw na terenie gminy


A jak AKTYWNOŚĆ • Budowa nowej miejskiej hali widowiskowo-sportowej
 • Rozbudowa Ośrodka Sportów Wodnych w Łące polegająca między innymi na budowie basenu kąpielowego
 • Rozbudowa systemu rowerów miejskich - utworzenie nowych stacji rowerowych oraz montaż stacji naprawy rowerów
 • Zwiększanie dotacji dla klubów sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży
 • Rozwijanie turystyki poprzez promocję wydarzeń oraz dbanie o dziedzictwo
 • Poprawa infrastruktury drogowej, proponowanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi ruchu rowerowego - remont drogi technologicznej z uwzględnieniem funkcji rekreacyjnej oraz budowa drogi rowerowej do Ośrodka Sportów Wodnych w Łące
 • Budowa boiska pełnowymiarowego o nawierzchni trawy naturalnej przy boisku Piast jako centrum treningowe oraz kompleksowy remont istniejącego boiska wraz z pawilonem szatniowym i wymianą oświetlenia
 • Rozwój turystyki i rekreacji poprzez tworzenie przestrzeni do odpoczynku szczególnie w okolicach Jeziora Goczałkowickiego i Zbiornika Łąka