Wybory samorządowe 2024

 • 22 marca 2024
 • 23 marca 2024
 • wyświetleń: 1816

Ziemia Pszczyńska: gwarancja dalszego szybkiego rozwoju powiatu

Artykuł sponsorowany:

Program komitetu Ziemia Pszczyńska zbudowany został wokół 6 filarów: Zdrowie, Inwestycje, Edukacja, Mieszkańcy, Integracja, Aktywność. Pierwsze litery tworzą hasło ZIEMIA.

Ziemia Pszczyńska: gwarancja dalszego szybkiego rozwoju powiatu
Ziemia Pszczyńska: gwarancja dalszego szybkiego rozwoju powiatu


- Zamierzenia dla powiatu pszczyńskiego w zakresie Zdrowia opierają się na dalszym rozwijaniu Szpitala Joannitas poprzez rozwijanie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej - uruchomienie kolejnych poradni specjalistycznych, kontynuacji remontów budynku i poszczególnych oddziałów, w tym traktu porodowego i Oddziału ginekologiczno-położniczego oraz stworzeniu Centrum Opieki Senioralnej w powiecie - informuje Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

Plany związane z inwestycjami zawarte zostały w szczegółowym harmonogramie przebudowy kolejnych kilometrów dróg powiatowych. - Powstał on w oparciu o konsultacje z gminami, wnioski składane przez radnych, sołtysów, przewodniczący osiedli oraz mieszkańców. Najważniejsze, że jesteśmy bardzo skuteczni w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, dzięki czemu każdego roku realizujemy wielomilionowe inwestycje na drogach powiatowych. To nasza domena, co udowodniliśmy w ostatnich kilkunastu latach - mówi Paweł Sadza, lider Ziemi Pszczyńskiej.

Loading...


W zakresie edukacji planowane jest uruchomienie kolejnych nowoczesnych pracowni zawodowych w szkołach ponadpodstawowych, wzmocnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży oraz budowa nowej siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie.

Pod hasłem "Mieszkańcy" zapowiedziano stworzenie Forum Młodych Powiatu Pszczyńskiego, wspieranie przedsiębiorców poprzez rozwój Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, rozwijanie nowoczesnej komunikacji publicznej we współpracy z gminami.

Pod hasłem "Integracja" znalazły się takie punkty, jak m.in. wykorzystanie środków unijnych na tworzenie obszarów zielonych oraz podjęcie starań o pozyskanie środków na utworzenie inkubatora kreatywności, który da przestrzeń artystom, twórcom, społecznikom i organizacjom pozarządowym.

Kolejnym elementem programu KWW Ziemia Pszczyńska jest "Aktywność", czyli budowa kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych, w tym łączącej Wisłę Wielką ze Strumieniem, kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wokół Jeziora Goczałkowickiego, czy modernizacja powiatowych obiektów sportowych.

Więcej na stronie www.ziemiapszczynska.pl

Zachęcamy do udziału w wyborach samorządowych, które odbędą się już 7 kwietnia. Każdy mieszkaniec wybierze jednego przedstawiciela do:

 • Rady Gminy lub Rady Miejskiej,
 • Rady Powiatu,
 • Sejmiku Województwa
 • wójta/burmistrza.


Zachęcamy do głosowania na ludzi doświadczonych, sprawdzonych, którzy koncentrują się na potrzebach społeczności lokalnej i działają razem na rzecz wspólnego dobra.

Program KWW Ziemia Pszczyńska dla powiatu pszczyńskiegoZ jak ZDROWIEWspierając rozwój Szpitala Joannitas w Pszczynie postawimy na cztery filary: leczenie szpitalne, specjalistyczną opiekę ambulatoryjną, opiekę senioralną oraz edukację - profilaktykę:

 • Rozwiniemy działalność Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej poprzez uruchomienie kolejnych poradni specjalistycznych
 • Zadbamy o rozwinięcie specjalistki neurologicznej
 • Będziemy kontynuować remonty budynku i poszczególnych oddziałów, w tym wyremontujemy trakt porodowy oraz Oddział ginekologiczno-położniczy
 • Rozwiniemy opiekę senioralną i długoterminową - Stworzymy Centrum Opieki Senioralnej w powiecie
 • Poprawimy warunki diagnostyki pacjentów, pozyskamy kolejny nowoczesny sprzęt
 • We współpracy z pszczyńskim Szpitalem i placówkami oświatowymi będziemy prowadzić edukację zdrowotną dzieci i młodzieży


I jak INWESTYCJE • Przebudujemy kolejne kilometry dróg powiatowych (m.in., ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach, ul. Kasztanowa w Jankowicach, Tetmajera w Łące, Staromiejska w Pszczynie, Brzozowa w Wiśle Wielkiej, Czarne Doły w Studzionce, Zimowa i Spokojna w Goczałkowicach-Zdroju, Wiejska w Miedźnej, Pszczyńska w Woli, przebudowa skrzyżowania ulic Górnośląskiej i Korfantego w Gilowicach, Przelotowa i Leśników w Kobiórze, Nałkowskiej w Golasowicach, Zjednoczenia w Pawłowicach, Orla w Pniówku i Krzyżowicach, Jana Pawła II w Kobielicach, Piaskowa w Suszcu, Dworcowa w Radostowicach)
 • Wybudujemy kolejne kilometry chodników, w tym przy ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej, Jana Pawła II w Studzienicach, Wyzwolenia w Mizerowie i Kryrach, Jana Pawła II w Kobielicach, Orlej w Krzyżowicach, Tetmajera w Łące, Wiejskiej w Miedźnej, Pszczyńskiej w Woli
 • Zaprojektujemy przebudowy kolejnych dróg powiatowych zgodnie z harmonogramem przygotowanym w porozumieniu z gminami
 • Będziemy dążyć do rozbudowy skrzyżowania DW 935 z ulicą Jana Pawła II w Kobielicach, budowy zachodniej obwodnicy Pszczyny oraz do budowy bezkolizyjnego węzła na skrzyżowaniu DK1 z ul. Męczenników Oświęcimskich, by usprawnić wyjazd i wjazd do centrum miasta


E jak EDUKACJA • Uruchomimy kolejne nowoczesne pracownie zawodowe w powiatowych szkołach zawodowych i technicznych,
 • Jeszcze bardziej dostosujemy kształcenie dla potrzeb rynku pracy
 • Będziemy kontynuować współpracę z przedsiębiorcami w zakresie kształcenia praktycznego, dającą szansę na atrakcyjne staże oraz gwarancję zatrudnienia dla uczniów
 • Poszerzymy program stypendialny dla uczniów szkół średnich i zamieszkujących powiat pszczyński
 • Będziemy kontynuować program wyrównywania szans edukacyjnych, niwelujący różnice w cenie biletu miesięcznego szkolnego między liniami komercyjnymi i powiatowymi
 • Zadbamy o nową siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie, wzmocnimy pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży, stworzymy miejsce do rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych w Pszczynie
 • Będziemy rozwijać współpracę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w zakresie unowocześniania kształcenia zawodowego


M jak MIESZKAŃCY • We współpracy z gminami będziemy dążyć do rozwoju nowoczesnej (niskoemisyjnej) i dobrze zorganizowanej komunikacji oraz wprowadzenia wspólnego biletu na różnych liniach
 • Będziemy dążyć do samowystarczalności energetycznej - utworzenia klastra energii, spółdzielni energetycznych i innych form, które pozwolą korzystać z potencjału zielonej energii
 • Będziemy dbać o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez wsparcie finansowe Straży Pożarnej i Policji
 • Będziemy rozwijać współpracę i działania Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego na rzecz wszystkich seniorów powiatu
 • Zaprosimy młodzież do aktywności samorządowej - stworzymy Forum Młodych Powiatu Pszczyńskiego
 • Wprowadzimy w Starostwie Powiatowym w Pszczynie kolejne udogodnienia w zakresie załatwiania spraw, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Będziemy kontynuować prace nad poprawą bezpieczeństwa dzieci przy szkołach poprzez ciągły montaż mierników prędkości oraz doświetlenie przejść dla pieszych
 • Będziemy wspierać oraz promować lokalnych przedsiębiorców i rzemieślników poprzez dalszy rozwój Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej


I jak INTEGRACJA • Wykorzystamy środki unijne na tworzenie obszarów zielonych na terenach należących do Powiatu Pszczyńskiego
 • Będziemy kontynuować budowanie sojuszu z gminami w zakresie tworzenia coraz lepszych warunków dla pacjentów pszczyńskiego Szpitala oraz realizacji ważnych zadań inwestycyjnych (drogowych) i społecznych dla mieszkańców całego powiatu
 • Podejmiemy starania o pozyskanie środków na utworzenie inkubatora kreatywności, który da przestrzeń artystom, twórcom, społecznikom i organizacjom pozarządowym


A jak AKTYWNOŚĆ • Dokończymy remont basenu i obiektów sportowych przy PZS nr 2
 • Wybudujemy kolejne kilometry ścieżek rowerowych, w tym łączącą Wisłę Wielką ze Strumieniem
 • Będziemy kontynuować współpracę z Gminą Miedźna nad powstaniem ścieżki od Rudawek do granic powiatu przy Drodze Wojewódzkiej 933
 • Postaramy się o dofinansowanie dalszej budowy ścieżki rowerowej wokół Jeziora Goczałkowickiego
 • Zmodernizujemy boiska przy Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pszczynie