Wiadomości

 • 5 kwietnia 2024
 • wyświetleń: 876

Stop wypalaniu traw! To jest karalne!

Wypalanie traw to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Mimo corocznych akcji informacyjno - profilaktycznych, cyklicznie każdej wiosny wybuchają pożary spowodowane wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Są one szkodliwe dla środowiska i stanowią ogromne zagrożenie dla życia.

Wypalanie traw - bardzo groźna głupota
Stop wypalaniu traw!


Wiele osób traktuje wypalanie starych traw, zarośli na łąkach czy przydomowych działkach jako jedną z prac porządkowych. W wyniku tych działań często dochodzi do groźnych pożarów najbliższych zabudowań lub lasów. Mundurowi przypominają, że wypalanie traw jest szkodliwe dla środowiska i prawnie zabronione!

Co roku w takich pożarach giną ludzie i to najczęściej ci, którzy podejmują się wypalania.

 • Wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak już nadmiernie zanieczyszczonej atmosfery - tysiące pożarów w skali kraju wiąże się z "wyrzucaniem" do atmosfery dziesiątek ton tlenku węgla oraz innych niebezpiecznych związków chemicznych.
 • Wypalanie traw powoduje bezmyślne uśmiercanie roślin i zwierząt.
 • Każda interwencja Państwowej Straży Pożarnej czy Ochotniczej Straży Pożarnej to koszt kilkuset złotych.
 • Wypalanie traw powoduje ujemne skutki w rolnictwie. Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia glebę.
 • Wypalanie traw powoduje zagrożenie pożarowe dla lasów oraz pobliskich zabudowań.


Wypalanie traw jest łamaniem prawa!

Kodeks wykroczeń • art. 82 § 1 Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia się działania ratowniczego lub ewakuacji (...)podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany
 • art. 82 § 3 Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
 • art. 82 § 4 Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
 • art. 82 § 5 Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.


Kodeks karny:Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar lub stworzy bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt czy roślinności, wtedy ten czyn traktowany jest jako przestępstwo.

 • Za przestępstwo z art. 163 § 1 Kodeksu Karnego odpowiada ten, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru. Osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 • Zgodnie z art.164 § 1 ten, kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • Natomiast art.181 § 1 Kodeksu Karnego stanowi: Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinności lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.


Apelujemy o rozsądek!

Zanim podpalisz trawę, zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych. Gdy zauważysz podpalacza lub pożar powiadom odpowiednie służby!

ar / pless.pl

źródło: Policja Śląska

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.