pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 7 listopada 2006
  • wyświetleń: 4552

Oświadczenie zastępcy burmistrza

Publikujemy oświadczenie zastępcy burmistrza Jana Dudy.

Pszczyna 6 listopada 2006 roku

OŚWIADCZENIE

Odnosząc się do programów wyborczych kandydatów na burmistrza Pszczyny oświadczam, że programy są łudząco zbieżne z programem aktualnie realizowanym przez gminę. I tak:
- Proponowane działanie kandydata na burmistrza polegające na teromodermizacji Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Kazimierza Wielkiego jest w fazie projektowania i przygotowania wniosku do funduszy strukturalnych
- Północna obwodnica Pszczyny - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a gminą Pszczyna, gmina wywiązała się w prawie 100% z zadań zleconych przez Urząd Marszałkowski. Zakończenie zadań przypadających na gminę zależy teraz tylko i wyłącznie od zaangażowania Urzędu Marszałkowskiego w wykupy gruntów pod obwodnicę - władze miasta prowadzą nieustanne działania, aby ten proces przyśpieszyć poprzez interpelacje radnych sejmiku wojewódzkiego z naszego regionu, a także bezpośrednie kontakty z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.
- Budowa tunelu w ciągu ulicy Bielskiej - całość zadania jest realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Gmina ze swojej strony czyni wszelkie starania, aby proces inwestycyjny przebiegał bez zakłóceń.
- Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta obowiązuje od 2001 roku - w upływającej kadencji uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Piasek, a w przyszłej kadencji zaplanowano uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego dla pozostałych sołectw.
- Budowa hali sportowej i basenu - opracowano projekt kompleksu sportowego przy ulicy Bielskiej. Na dzień dzisiejszy nie uzyskano dotacji z funduszy UE na budowę tego kompleksu. Jednak w mijającej kadencji władze miasta postawiły na budowę sal gimnastycznych przy szkołach angażując w to środki własne. Takie zaangażowanie środków pozwoli na pełniejsze wykorzystanie powstałej infrastruktury sportowej w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
- Ograniczenie niskiej emisji - został opracowany plan ograniczenia niskiej emisji, który bęfdzie wdrażany w następnej kadencji.
- Tereny inwestycyjne - powstała za pieniądze z UE droga zbiorcza wzdłuż DK-1, która pozwoliła sprzedać gminne tereny inwestycyjne, na których zlokalizowana jest baza logistyczna. Droga ta otworzyła możliwości inwestycyjne dla pozostałych terenów leżących w jej sąsiedztwie, które sa prywatną własnością.
- Kultura - Pszczyńskie Centrum Kultury w ciągu minionych czterech lat poszerzyło znacznie swoją ofertę kulturalne obejmującą zarówno tych najmłodszych, jak i dorosłych mieszkańców Pszczyny. Otwartość na potrzeby kulturalne mieszkańców stała się wizytówką Pszczyńskiego Centrum Kultury.
- Kanalizacja - pozyskano 26 mln euro na jej budowę. W październiku zawarto kontrakty na realizacje. Roboty ropoczną się na przełomie listopada i grudnia tego roku.
- Doradztwo małym i średnim przedsiębiorstwom - w kwietniu 2006 roku otwarto w Urzędzie Miejskim Lokalne Okienko Przedsiębiorczości, gdzie zainteresowani mogą uzyskać wszelkie informacje na temat rozpoczęcia, jak i prowadzenia działalności gospodarczej, a także możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej dla prowadzonej działalności.
- Rozwijanie turystyki i rekreacji - w mijającej kadencji wybudowano skatepark, który corocznie doposażony jest w nowe urządzenia. Pozyskano środki na budowę Pokazowej Zagrody Żubrów oraz ośrodka sportów wodnych nad zbiornikiem łąckim. Obecnie rozpoczęto procedurę przetargową mającą wyłonić wykonawców. Planowane rozpoczęcie prac to wiosna 2007 roku.
- Informatyzacja szkół - na bieżąco są otwierane i modernizowane pracownie komputerowe w szkołach.


Analizując materiały wyborcze poszczególnych kandydatów na burmistrza odnoszę wrażenie, że nie wnoszą one niczego nowego, a wręcz powielają działania obecnych władz miasta. Kandydaci próbują w swoich programach przedstawiać jako własne, działania, które rozpoczęły obecne władze miasta.


Zastepca Burmistrza
Jan Duda

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.