Reklama

Wiadomości

 • 29 lutego 2024
 • 3 marca 2024
 • wyświetleń: 4343

[FOTO] Burmistrz uhonorował osoby i zespoły, które wniosły wkład w rozwój kultury

W niedzielę 25 lutego w Pszczyńskim Centrum Kultury Dariusz Skrobol wręczył Nagrody Burmistrza Pszczyny w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury. To wyjątkowe wydarzenie, które corocznie honoruje osoby i zespoły, które wnieśli nieoceniony wkład w rozwój kultury w regionie. Poznajcie laureatów i zobaczcie zdjęcia!

Nagrody Burmistrza Pszczyny w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury - 25.02.2024 · fot. UM Pszczyna


Laureatami tegorocznej edycji zostali:

 • Stanisław Kokot - za całokształt działalności w dziedzinie kultury (wnioskodawca - Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej);
 • Jadwiga Szymik - za całokształt działalności w dziedzinie kultury (wnioskodawca - Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku);
 • Małgorzata Kuś-Pytlik - za całokształt działalności w dziedzinie kultury (wnioskodawca - Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego w Pszczynie);
 • Zespół Taneczny THE MIST - za całokształt działalności w dziedzinie kultury (wnioskodawca - Pszczyńskie Centrum Kultury);
 • Zespół Mażoretek FRESH - laureat konkursów, przeglądów, festiwali o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim w danym (wnioskodawca - Pszczyńskie Centrum Kultury).


- To wielka duma móc docenić i nagrodzić tak utalentowane, pełne pasji i zaangażowania osoby. Wasze osiągnięcia są inspiracją dla innych, zachęcając do szukania własnej drogi artystycznej i angażowania się w rozwój kultury. Mam nadzieję, że ta nagroda stanowi jedynie etap w Waszych twórczych ścieżkach. Raz jeszcze gratuluję - mówił burmistrz Dariusz Skrobol.

Wszyscy laureaci otrzymali prestiżowe wyróżnienia, które nie tylko są wyrazem uznania dla ich twórczości, ale także stanowią motywację do dalszego rozwoju i angażowania się w kształtowanie kultury lokalnej społeczności. Nagrody Burmistrza Pszczyny w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury są nie tylko wyrazem wdzięczności, ale także bodźcem do kontynuowania pracy na rzecz rozwoju sztuki i kultury w regionie.

Uzasadnienie kandydaturStanisław Kokot od ponad 16 lat rozwija swoją społeczną i artystyczną działalność w kapelach pszczyńskich zespołów: Zespole Regionalnym "Pszczyna", Kapeli Regionalnej "Pszczynioki", Dziecięcym Zespole Regionalnym "Jedyneczka", Zespole Caritas Archidiecezji Katowickiej przy Ośrodku Matka Boża Różańcowa "Folkowianie" oraz jako organista w kościele pw. Św. Izydora w Jankowicach. W ciągu tych lat wielokrotnie prezentował folklor ziemi pszczyńskiej na estradach w Polsce i Europie. Jest również aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej. Współorganizuje doroczne imprezy takie jak: Przeglądu Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej "Spotkania pod Brzymem", oraz warsztaty muzyczne skierowane dla dzieci.

Jadwiga Szymik od prawie 50 lat popularyzuje kulturę śląską: gwarę, obyczaje, tradycje i stroje. Bierze aktywny udział w licznych konkursach krasomówczych i recytatorskich, np. występowała w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu na Gali Konkursowej, w Radiu Katowice, w Teatrze Małym w Tychach, na Targach "Silver Scena" w Bielsku-Białej i Tychach. Swoimi występami uświetnia spotkania mieszkańców Ziemi Pszczyńskiej z takich okazji, jak: "Dzień Kobiet", "Dzień Seniora", "Dzień Chorego", "Andrzejki", spotkania opłatkowe, biesiady, itp. Organizuje pogaduszki w gwarze śląskiej w przedszkolach i szkołach. Spotyka się ze studentami piszącymi prace magisterskie na temat gwary śląskiej. Bierze udział w corocznym "Święcie Strojów Ludowych" organizowanym przez Związek Górnośląski w Katowicach. Dwukrotnie na zaproszenie europosła Łukasza Kohuta prezentowała pszczyński strój śląski w Parlamencie Europejskim. Angażuje się w czytanie po śląsku w Piekarach i w Dąbrówce oraz w ogólnopolskie czytanie w Dniu Języka Ojczystego. Występuje na licznych koncertach charytatywnych, wielu przeglądach artystycznych, dożynkach, festynach i piknikach, na których przedstawia pisane przez siebie monologi, jednoaktówki i scenki kabaretowe w gwarze śląskiej. Ostatnio pani Jadwiga zainteresowała się historią lokalną, czego dowodem jest jej artykuł pt. "Zarzina w Ćwiklicach" opublikowany w 8 numerze kwartalnika "Strony Ziemi Pszczyńskiej" w 2021 r.

Za swoje zaangażowanie Pani Jadwiga Szymik otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Najważniejsze z nich to:

 • I miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim organizowanym przez ZDZ w Tychach w 1975 r.
 • Nagrodę za pracę i zaangażowanie na rzecz krzewienia zwyczajów, kultury i tradycji śląskiej od Koła Gospodyń Wiejskich w Ćwiklicach w 2014 r.
 • III miejsce w konkursie "Ślązak Roku" zorganizowanym przez senator Marię Pańczyk-Pozdziej w Radiu Katowice w 2017 r.
 • Nagroda indywidualna za rolę Ślązaczki na I Festiwalu Ludzi Uśmiechniętych Proscenium w Chorzowie w 2017 r.
 • I miejsce z grupą teatralną "Pod Kapeluszem" z UTW Pszczyna na V Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów w Oświęcimiu w 2018 r.
 • Wyróżnienie w VIII edycji konkursu "Napiszmy to po naszymu" zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mikołowie w 2021 r
 • I miejsce w konkursie krasomówczym "Godanie jes cool" pod patronatem posła do Parlamentu Europejskiego Łukasza Kohuta oraz Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza w 2023 r.


Pani Jadwiga Szymik wszystkie działania podejmuje, jak sama mówi: "z miłości do Śląska i gwary śląskiej, która jest naszym bogactwem i trzeba ją rozsławiać". Kandydatka w pełni zasługuje na uhonorowanie jej postawy i dokonań nagrodą Burmistrz Pszczyny w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za całokształt działalności w dziedzinie kultury.

Małgorzata Kuś-Pytlik - zasłużony artysta - nauczyciel Ogniska Muzycznego w Pszczynie od 2010 roku. Prowadzi zajęcia nauki gry na fortepianie i flecie oraz pracuje jako akompaniator. Wyróżnienie dla akompaniatora: IX Wojewódzki Festiwal Młodych Wirtuozów im. B. Szabelskiego "LIGOTON 2017" Katowice. Z zaangażowaniem bierze udział artystyczny w wielu koncertach, festiwalach i konkursach, osiągając ze swoimi uczniami najwyższe wyniki:

 • Wojewódzki Konkurs "Estrada Młodych" w Rudzie Śląskiej, Chorzowie, Tarnowskich Górach,
 • Wojewódzki Festiwal Młodych Wirtuozów im. B. Szabelskiego "LIGOTON", Katowice,
 • Festiwal Muzyki Instrumentalnej, Rybnik,
 • Konkurs Gry na Fletach Podłużnych, Kobiór.


Prowadzi działalność koncertową dla społeczności Pszczyny i powiatu pszczyńskiego:

 • 2017 - przygotowanie zespołu fletowego do występu podczas koncertu edukacyjnego z prezentacją twórczości G. Ph. Telemanna w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie.
 • 2018 - nagranie z uczniami piosenki "Wesoły Świąd" na płytę Czesława Mozila "Kiedyś to były Święta" - płyta nagrodzona Fryderykiem.
 • 2021 - nagranie z uczennicą "Jesieni" oraz przygotowanie uczniów do "Lata" z serii jubileuszowej "Cztery Pory Roku w Pszczynie".


Ponadto: Daisy Days", "Klejnot Ziemi Pszczyńskiej, Koncerty Świąteczne dla podopiecznych DPS i Szpitala Joannitas.

Jest również współtwórcą i inicjatorką pszczyńskiej edycji "Gitarowego Rekordu Świata". Realizuje projekty artystyczne z zespołem "Fluo+" jako akompaniator - koncerty w Pszczynie, na terenie Śląska oraz w Małopolsce. W Pszczynie koncert odbył się 26.05.2023 r. w Sali "13" z okazji Dnia Matki. Corocznie - angażując uczniów, bierze udział w koncertach na rzecz pszczyńskiego sztabu WOŚP. Kontynuuje rodzinne muzykowanie - rozwój pasji muzycznych w środowisku pszczyniaków zainicjował Jej dziadek Pan Franciszek Kuś - członek i prezes samorządu Pszczyńskiej Orkiestry Symfonicznej. Jej wieloletnie doświadczenie, ciągły rozwój dydaktyczny i artystyczny skutkuje wieloma autorskimi projektami. Miłośniczka i obrońca zwierząt, wrażliwa na ich bezpieczeństwo. Opiekuje się zwierzętami w fundacji zwierzęcej Arkadia, współpracującej m.in. w Pszczynie, Miedźnej, Tychach, w zakresie poprawy funkcjonowania programów gminnych, dotyczących zwierząt bezdomnych i dzikich. Pani Małgorzata hobbistycznie pasjonuje się astronomią, jest "pozytywnym molem książkowym". Wszechstronnie wykształcona, wrażliwa i empatyczna, zawsze służy pomocą i dobrą radą.

Zespół Taneczny "THE MIST" istnieje w Pszczyńskim Centrum Kultury od 2014 roku, kiedy to prawie 25 młodziutkich i początkujących tancerek w wieku 5-8 lat spotkało się razem na sali i stworzyło podwaliny dla grupy nazwanej PCkulki. Pod tą nazwą zespół działał do czerwca 2023 roku, jednak naturalne zmiany związane z malejącą liczbą tancerek, dorastaniem oraz nabywaniem coraz większej dojrzałości scenicznej skłoniły dziewczyny również do zmiany nazwy na The Mist. Od tego roku nie jest to już zespół dziecięcy, a grupa dorastających młodych, wytrwałych, ambitnych i zmotywowanych kobiet, które nadal chcą kontynuować swoją artystyczną drogę w tańcu. Obecnie zespół liczy 7 osób, z których 5 to członkinie będące w nim od samego początku: Nina Folek, Julia Kolny, Amelia Pitry, Pola Rakowska-Sissuh i Iga Szweda. Młodsze uczestniczki: Magdalena Mrozik i Justyna Wiera dołączyły do grupy 3 lata później. Trenerem grupy również niezmiennie od roku 2014 jest Iwona Tchórzewska, która pracując na bazie technik tańca współczesnego i jazzowego stara się wspomagać wszechstronny rozwój tancerek będących pod jej opieką. Poza swoimi bazowymi technikami uczestniczki poznają takie style tańca i ruchu jak: hip-hop, dancehall czy body percussion. Zespół tworzy przede wszystkim choreografie grupowe mieszczące się w takich kategoriach konkursowych jak: etiuda taneczna, art dance, taniec współczesny, modern jazz i jazz, jednak nierzadko też uczestniczki są przygotowywane solowo jak i w duetach. W roku 2022 grupa miała swoją premierę pierwszego w swojej działalności projektu teatru tańca pt. "Coraz wyżej".

Młode tancerki zapytane o to co jest dla nich najważniejsze w kontekście grupy, odpowiedziały:

 • dobra relacja;
 • ambicje, motywacja i postępy;
 • wspólne wsparcie;
 • wspólne spędzanie czasu.


Działania oraz osiągnięcia grupy na przestrzeni lat oraz osiągnięcia indywidualne uczestniczek:

 • Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN - 2023 - Warszawa: 1 miejsce w kategorii Inne formy tańca (15-35 lat) - jury profesjonalne; 3 miejsce w kategorii Inne formy tańca (15-35 lat) - jury Teatru Tańca Test z Warszawy;
 • Turniej Tańca Zakręceni na Taniec - 2023 - Rybnik: 3 miejsce w kat. Modern jazz powyżej 16 lat;
 • Występ gościnny w Teatrze Miejskim w Gliwicach - 2023;
 • Przejście eliminacji do konkursu głównego Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych REakcje w kategorii Teatr Tańca - 2023 - Bełchatów;
 • Premiera spektaklu teatru tańca "Coraz wyżej" podczas Biesiady Teatralnej w Pałacu Młodzieży - 2022 - Katowice;
 • XDance Festiwal - 2022 - Mysłowice: 2 miejsce duety hip-hop
 • Ogólnopolski Turniej Tańca School Dance - 2021 - Pawłowice: 3 miejsce w kategorii modern jazz;
 • XVII Międzynarodowy Konkurs Internetowy DIGI TALENTY - 2021: 3 miejsce w kategorii taniec jazzowy;
 • Ogólnopolski Turniej Tańca "Karnawałowe Duety" - 2020 - Bielsko Biała: 1 miejsce duet streetdance; 2 miejsce duet jazz;
 • Zimowe Impresje Taneczne - 2020 - Bielsko-Biała: 2 miejsce w kategorii modern jazz; wyróżnienie 1 stopnia w kategorii Inne formy Tańca;
 • XDance Festiwal - 2020 - Katowice: 3 miejsce w kategorii hip-hop solo;
 • Ogólnopolski Turniej Tańca Rhythm and Style - 2020 - Rybnik: 2 miejsce w kategorii solo; 2 miejsce w kategorii duety;
 • Udział w nagraniach programu dla TVP info- 2019r.;
 • Wojewódzki Festiwal Talentów - 2019 - Katowice: 2 miejsce klasy 4-6; wyróżnienie klasy 4-6;
 • Ogólnopolski Turniej Tańca Gold Contest - 2019 - Gliwice: 1 miejsce w kategorii taniec jazzowy duety;
 • Ogólnopolski Turniej Street and Dance Festiwal - 2019 - Katowice: 1 miejsce w kat duet;
 • Ogólnopolski Konkurs Tańca Dance Passion - 2019 - Jastrzębie Zdrój: wyróżnienie 1 stopnia w kategorii modern jazz;
 • Ogólnopolski Festiwal Małych Form Tanecznych - 2018 - Kuźnia Raciborska: 1 miejsce duet w kategorii taniec jazzowy;
 • Międzynarodowy Festiwal Tańca na Dwie i Cztery Nogi - 2018 - Rybnik: III miejsce w kat. duet taniec jazzowy;
 • Ogólnopolski Turniej Tańca School Dance - 2018 - Pawłowice: 3 miejsce w kategorii taniec współczesny;
 • Festiwal Kultury Dzieci i Młodzieży JAWOR - 2017 - Jaworzno: 1 miejsce w kategorii do 10 roku życia;
 • Ogólnopolski Turniej Tańca Rhythm & Style - 2017 - Pawłowice: 2 miejsce;
 • Wojewódzki Festiwal Talentów - 2017 - Katowice: 3 miejsce klasy 1-3;
 • 3 krotny udział jako oprawa artystyczna Nocnego Biegu Pszczyńskiego;
 • Wielokrotny udział w koncertach finałowych Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Pszczynie;
 • Coroczny, od samego początku działalności zespołu, udział w koncertach charytatywnych m.in. we współpracy ze Studiem Piosenki i Rehabilitacji Głosu Voicepless;
 • udział w nagraniach klipu promującego Pszczynę.


Zespół Mażoretki "FRESH" to grupa taneczna łącząca pracę z rekwizytem jakim jest pompon i pałeczka mażoretkowa. Działa przy Pszczyńskim Centrum Kultury. Trenerką drużyny jest Marta Jabłońska. W bieżącym roku grupa, reprezentując Pszczynę, odniosła spektakularne sukcesy na skalę ogólnopolską i międzynarodową:

 • I Wicemistrzostwo Polski 4-7.05.2023 w Dąbrowie Górniczej
 • II Wicemistrzostwo Europy 22-25.06.2023 w Mariborze na Słowenii.
 • I miejsce w kategorii Pom Pon Classic Seniors na Mistrzostwach Świata w chorwackim Zadarze.


Skład drużyny: Żaneta Kowalska, Natalia Kaczmarek, Emilia Dajka, Agata Herok, Natalia Oko, Maja Fuchs, Zofia Fuchs, Karolina Koczy, Róża Suchoński, Joanna Jonderko, Małgorzata Libera, Wiktoria Zielińska, Olivia Młodzianowska, Martyna Tłuczyńska. Kapitan: Dominika Biela.

ar / pless.pl

źródło: UM Pszczyna

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.