Reklama

Wiadomości

  • 6 września 2023
  • wyświetleń: 1816

Radni zabezpieczyli środki na remont chodnika wzdłuż ul. Katowickiej

Podczas ostatniej sesji Rada Miejska zabezpieczyła środki na remont chodnika w ciągu ul. Katowickiej w Piasku. Środki finansowe na realizację zadania zostały zabezpieczone w budżecie gminy ze środków sołectwa Piasek.

znak, roboty drogowe


31 sierpnia Rada Miejska przyjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na udzielenie z budżetu gminy Pszczyna pomocy finansowej dla Powiatu Pszczyńskiego w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Katowickiej w Piasku. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej w roku 2023.

Środki finansowe na realizację zadania zostały zabezpieczone w budżecie gminy ze środków sołectwa Piasek na podstawie ustaleń sołtys Piasku Barbary Psik z przedstawicielem Powiatowego Zarządu Dróg. Zadanie będzie polegało na naprawie obsuwającego się chodnika, zapadniętej kostki na odcinku od ronda w kierunku lasu (Nadleśnictwa).

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Pszczyńskim, a Gminą Pszczyna.

Chodnik wzdłuż ul. Katowickiej w Piasku - 09.2023
Chodnik wzdłuż ul. Katowickiej w Piasku - 09.2023 · fot. Andrzej Mańka


Nadmieniamy, że na początku sierpnia informowaliśmy o wystosowaniu przez radnego Andrzeja Mańkę interpelacji w sprawie pilnego remontu chodnika wzdłuż ulicy Katowickiej w Piasku.

To najlepsza odpowiedź burmistrza, jaka mogła być na złożoną interpelację. Zabezpieczono środki na częściowy remont chodnika. Remont powinien ruszyć niebawem. Mam nadzieję, że znajdą się pieniądze na całość - chociażby w budżecie na rok 2024.

Andrzej MańkaRadny miejski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.