Reklama

Wiadomości

  • 5 września 2023
  • wyświetleń: 2139

Zmiany w Budżecie Obywatelskim. Wojewoda zakwestionował zapisy uchwały

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej (31 sierpnia) radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie wynikało z zakwestionowania przez nadzór Wojewody Śląskiego zapisów wcześniej przyjętej uchwały.

Pszczyński Budżet Obywatelski
Zmiany w Budżecie Obywatelskim. Wojewoda zakwestionował zapisy uchwały · fot. UM Pszczyna


Jak poinformował nas burmistrz Dariusz Skrobol, nadzór prawny Wojewody Śląskiego zakwestionował zapisy w uchwale o budżecie obywatelskim, stwierdzając, że są one niezgodne z przepisami ogólnopolskimi. Urzędnicy musieli poprawić tę uchwałę, pomimo tego, że radni ją przegłosowali. Konieczne były również konsultacje społeczne oraz ponowne przyjęcie uchwały na sesji.

Zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim finansów, ponieważ określiliśmy jasno i bardzo precyzyjnie kwoty, do jakich można wnioskować w ramach danych sołectw i osiedli. Zmieniamy to w ten sposób, że kwoty nie będą określone w uchwale, a znajdą się w zarządzeniu burmistrza.

Zakwestionowano również coś, z czym się nie zgadzamy, a mianowicie podział wiekowy naszych wyborców. Myślę, że to również w zarządzeniu będziemy doprecyzowywać.

Dariusz SkrobolBurmistrz Pszczyny


Burmistrz dodał, że są to typowe zmiany legislacyjne, a wśród nich jest również kilka elementów, które wynikały ze zmian przepisów ogólnopolskich. Ponadto, poza uwzględnieniem zarzutów Wojewody Śląskiego, zmiana dotyczy tego, iż uchwała będzie miała zastosowanie nie tylko do budżetu obywatelskiego w 2024 r., ale również w latach następnych.

W związku z tym, że w sierpniu przedstawiliśmy propozycje projektów mieszkańców złożone w Pszczyńskim Budżecie Obywatelskim - artykuł dostępny TUTAJ, zapytaliśmy burmistrza o ich dalsze losy.

Podjęliśmy decyzję, że wszystkie wnioski, które zostały złożone w ramach obowiązującej wtedy uchwały, która została zakwestionowana przez nadzór wojewody, zostaną ponownie włączone w tryb oceny - po akceptacji grupy inicjatywnej danego wniosku. Będziemy indywidualnie każdego pytać czy podtrzymuje swój wniosek przy nowych zasadach, które określił wojewoda.

Dariusz SkrobolBurmistrz Pszczyny


---

Pszczyński Budżet Obywatelski, w którym powierza się mieszkańcom prawo rozdysponowania części środków z budżetu gminy Pszczyna na cele, które oni sami uznają za najważniejsze, jest narzędziem skutecznego budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dotychczasowe edycje Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego w gminie Pszczyna potwierdziły tę tezę, aktywizując i integrując różnorodne środowiska lokalne. Pozytywny odbiór społeczny tej inicjatywy wyraził się między innymi dużym zaangażowaniem mieszkańców oraz różnorodnością zgłaszanych projektów.

Udział mieszkańców oraz wszystkich struktur władzy samorządowej w procesie konsultacji podziału kwoty zawartej w budżecie Pszczyny, gwarantuje większe odzwierciedlenie potrzeb mieszkańców gminy Pszczyna.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.