Reklama

Wiadomości

  • 27 lipca 2023
  • wyświetleń: 1563

Kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Wójt Gminy Suszec przypomina, że zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek posiadania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. Dotyczy to: zakładów produkcyjnych, usługowych, handlowych, warsztatów, sklepów itp.

Umowy na odbiór odpadów komunalnych należy zawierać wyłącznie z przedsiębiorcami posiadającymi na terenie Gminy Suszec wpis do rejestru działalności regulowanej. Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Suszec są dostępne na stronie internetowej www.suszec.pl.

UWAGA!

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, artykułem 6 ust. 1c wprowadziła obowiązek, że umowy na odbiór odpadów komunalnych muszą zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suszec. Wobec powyższego w/w umowa obowiązkowo zapewnia odbiór następujących frakcji odpadów:
  • papier,
  • metale i tworzywa sztuczne,
  • szkło,
  • bioodpady,
  • popiół (jeżeli jest wytwarzany),
  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, których nie można wyselekcjonować.


Umowa, której postanowienia nie zapewniają odbioru wyżej wymienionych frakcji odpadów komunalnych, powinna zostać dostosowana do obowiązujących wymagań określonych w ustawie.

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Suszec, że jeżeli do tej pory nie zawarli takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać. Brak posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych, podlega karze grzywny.

BM / pless.pl

źródło: UG Suszec

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Śmieci, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj