Wiadomości

  • 12 lipca 2023
  • wyświetleń: 1341

"Opieka na odległość" dla seniorów z gminy Pawłowice

Gmina Pawłowice przystąpiła do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023. Ideą jest zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, poprzez dostęp do tzw. "opieki na odległość".

"Opieka na odległość" dla seniorów
"Opieka na odległość" dla seniorów z gminy Pawłowice · fot. Sidly


Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Program jest odpowiedzią na zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Teleopieka jest kluczowym narzędziem w procesie deinstytucjonalizacji polityki społecznej i realnie ratuje ludzkie zdrowie i życie.

W ramach "opieki na odległość" seniorzy otrzymują opaskę, która została zaprojektowana w sposób pozwalający na intuicyjną obsługę. Najważniejszą jej funkcją jest przycisk alarmowy SOS, który zlokalizowany jest w centralnym punkcie opaski. Dzięki niemu podopieczny może połączyć się z Centrum Teleopieki zawsze, gdy potrzebuje pomocy. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe. Jeśli senior upadnie i straci przytomność, do ratowników medycznych trafi automatyczne powiadomienie o podejrzeniu upadku. Senior może porozmawiać z ratownikami przez opaskę i powiedzieć, co się wydarzyło. Nie potrzebuje do tego żadnego innego urządzenia lub telefonu.

Opaska wyposażona jest także w lokalizator GPS, dzięki któremu ratownicy wiedzą, gdzie aktualnie przebywa podopieczny. Wykonuje także medyczne pomiary tętna i saturacji, pomiary te są walidowane i mogą służyć ocenie stanu zdrowia, a tym samym być podstawą powiadomienia Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz wezwania zespołu ratownictwa medycznego.

Seniorzy zwracają uwagę na prostotę ładowania opaski, w której zastosowano ładowanie indukcyjne. Wystarczy odłożyć ją na podstawkę ładującą i gotowe. Jak podkreślają - nawet osoby o słabszym wzroku i ograniczonej precyzji bez problemu potrafią sobie z tym poradzić - nie muszą dopasowywać małych wtyczek czy styków magnetycznych. Zastosowanie ładowania indukcyjnego zwiększyło używalność urządzenia. Rozwiązania te pozwalają osobom starszym czuć się bezpieczniej oraz być bardziej samodzielnymi. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pawłowicach przy ulicy Górniczej 26 lub pod nr telefonu: 32 4721741.

BM / pless.pl

źródło: UG Pawłowice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.