Reklama

Wiadomości

  • 30 czerwca 2023
  • 9 lipca 2023
  • wyświetleń: 11035

[FOTO] Opłata na Żorskiej i wyższe stawki w strefie parkowania!

Ważna informacja dla mieszkańców i turystów! Od 1 lipca musimy zapłacić za pozostawienie samochodu w sobotę, niedzielę i święta na parkingu przy ul. Żorskiej! Ponadto, wzrosła opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie Pszczyny.

Parking przy ul. Żorskiej - 1.07.2023 · fot. Maria Janosz / pless.pl


Płatne parkowanie przy ul. ŻorskiejOpłata za parkowanie pobierana jest w soboty, niedziele i święta w okresach:
  • od stycznia do kwietnia oraz od października do grudnia w godzinach od 10.00 do 18.00,
  • od maja do września w godzinach od 10.00 do 20.00.


Stawka opłaty za parkowanie wynosi 3,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę postoju pojazdu. Minimalny opłacony czas parkowania wynosi 1 godzinę.

Opłatę za postój pojazdu należy uiścić niezwłocznie po zaparkowaniu, poprzez wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym, płacąc gotówką lub bezgotówkowo (dostępnymi metodami płatności) w parkomatach zlokalizowanych wyłącznie na terenie parkingu lub z wykorzystaniem systemu mobilnego. Bilety parkingowe powinny być umieszczone za przednią szybą pojazdu samochodowego, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie postoju oraz jego czas były w pełni czytelne dla kontrolerów.

opłata za parkowanie - parking ul. Żorska


Kara za nieuiszczenie opłaty

Po stwierdzeniu niewniesienia opłaty za parkowanie, wystawiane jest wezwanie do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł. Jeżeli właściciel lub użytkownik pojazdu samochodowego uiści tę opłatę w terminie 10 dni kalendarzowych od daty wystawienia wezwania lub negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji/odwołania (w razie ich złożenia), opłata ta ulega zmniejszeniu do wysokości 50 zł.

Opłatę uiszcza się w kasie w dniach i godzinach urzędowania Biura Obsługi Parkingu Płatnego prowadzonego przez Administrację Zasobów Komunalnych w Pszczynie, ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka lub przelewem w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania.

Zwolnienie z opłat

Z opłaty za parkowanie zwolnione są:
  • motocykle,
  • pojazdy osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym oraz ważną kartę parkingową.


Parking przy ul. Żorskiej - 1.07.2023
Parking przy ul. Żorskiej - 1.07.2023 · fot. Maria Janosz / pless.pl


Zmiany w strefie płatnego parkowaniaOpłaty jednorazowe

Od 1 lipca 2023 roku za pozostawienie pojazdu w strefie płatnego parkowania w Pszczynie płacimy więcej. Każda z dotychczasowych stawek została podniesiona o złotówkę (za wyjątkiem strefy C - parking Wojska Polskiego - z tytułu postoju autobusów turystycznych oraz mikrobusów opłata za każdą rozpoczętą 1 godzinę wzrosła o 10 zł).

Podwyżkę najbardziej odczują osoby, które pozostawiają samochód "na chwilę", bowiem do tej pory pierwsze pół godziny parkowania w strefach B oraz C kosztowało 50 groszy. Po podwyżce opłata ta wynosi 1,50 zł.

Strefy Płatnego Parkowania w Pszczynie

Strefa A obejmuje ulice: Warowna, Garncarska, Bramkowa, Strażacka, Rymarska, Piekarska, Bednarska, Tkacka, Ratuszowa, Basztowa, Bankowa - od Piwowarskiej do Bednarskiej, Piwowarska - od Piastowskiej do Tkackiej.

W tym miejsca przeznaczone do parkowania wyłącznie dla mieszkańców: Garncarska, Strażacka (od Rynek do Rymarskiej), Bramkowa, Tkacka (od Bednarskiej do Piastowskiej), Piekarska (od ul. Warowna do Tkacka), Warowna (od Rynek do budynku nr 59), Bankowa (od Piwowarskiej do Bednarskiej).

Do Strefy B zaliczamy ulice: Poniatowskiego, Batorego, 3 Maja, Aleja Kościuszki.

Z kolei Strefa C obejmuje parkingi przy ulicy: Basztowej - UM, Warownej, Kopernika (ZUS), Chrobrego, Dworcowej (była Targowica), Dworcowej (nad Pszczynką), Dworcowej (obok Młyna), Wojska Polskiego.


opłaty za parkowanie strefy
fot. pless.pl


Opłaty abonamentowe

W przypadku opłat abonamentowych cena wzrosła o 10 zł w każdej strefie. Dla przykładu, do tej pory Karta abonamentowa ogólnodostępna - abonament typu P w strefie A kosztowała 80 zł. Od 1 czerwca 2023 roku opłata za tę samą kartę wynosi 90 zł.

Podwyżka obejmuje również kupujących abonament dla mieszkańca zamieszkałego w granicach strefy płatnego parkowania. Zrezygnowano z obowiązku wykazania się zameldowaniem w Pszczynie przez osoby wykupujące abonament mieszkańca, a wprowadzono obowiązek wykazania się zamieszkaniem w strefie A lub B poprzez dokument PIT, gdzie na pierwszej stronie wpisuje się miejsce zamieszkania.

Ponadto wprowadzono możliwość zakupu kart abonamentowych Mieszkańca wyłącznie w siedzibie BSPP ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka, a po wdrożeniu i uruchomieniu funkcji zakup abonamentów ogólnodostępnych poprzez aplikacje mobilną.

opłaty za parkowanie abonament
fot. pless.pl


Kara za nieuiszczenie opłaty

Nie tylko opłaty jednorazowe i abonamenty są droższe. Także kary za nieuiszczenie opłaty zostały podniesione. Od 1 lipca za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania bez wniesienia opłaty pobrana zostanie opłata dodatkowa w wysokości 100 zł (do tej pory było to 50 zł).

Jeżeli właściciel pojazdu uiści tę opłatę w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia wezwania (termin ten przedłuża się o czas rozpatrywania reklamacji lub odwołania tj. za okres od dnia złożenia reklamacji lub odwołania do dnia doręczenia rozstrzygnięcia lub podwójnego awizowania przesyłki pocztowej), opłata dodatkowa zostanie zmniejszona do wysokości 50 zł (dotychczas 25 zł).

parkingi strefy oplatydodatkowe
fot. pless.pl


Zwolnienie z opłaty

W przypadku awarii automatu parkingowego wprowadzono obowiązek telefonicznego powiadomienia BSPP - biura strefy płatnego parkowania - o awarii, co gwarantuje zwolnienie z opłaty. Numery telefonów są wskazane na automacie parkingowym.

Darmowa godzina parkowania nad Pszczynką

Wprowadzono również możliwość darmowej jednej godziny parkowania na parkingu przy ul. Dworcowej (nad Pszczynką), co stanowi efekt realizacji postulatów przedsiębiorców pszczyńskich, aby umożliwić mieszkańcom dostęp do ich usług w centrum Pszczyny.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.