Reklama

Wiadomości

  • 4 lipca 2023
  • wyświetleń: 4113

Zakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój przypomina o zakazie odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

deszcz, opady, ulewa, burza, pogoda, parasol
Zakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej · fot. freeimages.com


Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023 r. poz. 537): "Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej."

W przypadku wprowadzania wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej przewidziane są sankcje karne, o których mowa w art. 28, ust. 4a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Mając powyższe na uwadze właściciele posesji, z których wody deszczowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej są zobowiązani do usunięcia istniejących nieprawidłowości do dnia 30 sierpnia 2023 roku. W razie niezastosowania się w terminie do wymogów prawnych, będą nakładane kary finansowe i dokonywane odcięcia kanalizacji sanitarnej dla posesji do momentu odłączenia kanalizacji deszczowej.

Równocześnie informujemy, że przedstawiciele Urzędu Gminy przeprowadzą kontrole od dnia 4 września 2023 roku. Właściciel nieruchomości będzie zobligowany do wykazania prawidłowości w zagospodarowaniu wód opadowych na swoim terenie lub wskazania punktu ich włączenia do kanalizacji deszczowej.

BM / pless.pl

źródło: UG Goczałkowice-Zdrój

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.