Wiadomości

  • 27 czerwca 2023
  • wyświetleń: 294

Wycena firmy: jakie czynniki wpływają na wartość firmy i jak je ocenić?

Materiał partnera:

Wycena przedsiębiorstwa to proces, który przeprowadzany jest w różnych celach, a przykładem może być chociażby sprzedaż firmy, czy stworzenie strategii biznesowej na kolejne lata. Jakie są więc jej ogólne zasady? Jakie czynniki wpływają na wartość przedmiotu wyceny? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

wycena firmy jakie czynniki wplywaja na wartosc firmy i jak je ocenic


Ogólne zasady wyceny firmyNa czym polega wycena firmy? Otóż, jest to proces, którego celem jest oszacowanie wartości oraz wyrażenie jej w jednostkach pieniężnych. Istotne w tym przypadku jest jednak to, że prawo nie reguluje konkretnie tego, w jaki sposób należy przeprowadzić wycenę firmy oraz tego, kto może się tym zająć. Proces wyceny firmy warto jednak zlecić podmiotowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje, co sprawi, że uzyskany rezultat badania będzie wiarygodny. Usługi tego typu oferowane są między innymi pod hasłem: SIPEX - wycena przedsiębiorstwa, wycena nieruchomości.

dokumenty do wyceny firmy


Jak zatem przeprowadzić wycenę przedsiębiorstwa? Otóż, należy nie tylko dobrać odpowiednią metodę wyceny, ale również stosować się do prawnych rekomendacji, które zostały wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) i są znane jako Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Nota ta została uchwalona przez Radę Krajową PFSRM i włączona jako Nota interpretacyjna nr 5 "Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstwa"(NI 5) do zbioru Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny.

Jakie czynniki wpływają na wartość firmy?Wycena firmy zawsze przeprowadzana jest z punktu widzenia sprzedającego, czyli jej właściciela. W praktyce spółki giełdowe są jednak warte tyle, ile ktoś jest w stanie za nie zapłacić. Głównymi czynnikami, od których uzależniona jest wartość rynkowa są:

  • posiadane aktywa, które należy skorygować o zobowiązania pomniejszające ich wartość;
  • zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków.


Metody wyceny firmyChcąc dokonać przeprowadzenia wyceny firmy należy pamiętać, że wymaga to zastosowania odpowiednich metod. Są to metody porównawcze, dochodowe, majątkowe oraz mieszane. Metody porównawcze pozwalają dokonać kalkulacji wartości firmy na podstawie porównania jej z innym przedsiębiorstwem działającym w tej samej branży i posiadającym zbliżoną wielkość. W podejściu dochodowym wykorzystywana jest przede wszystkim metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, która pozwala określić zdolność firmy do generowania zysków.

wlascicielki firmy analizujace wycene firmy


Wśród metod majątkowych zastosowanie znajduje natomiast metoda skorygowanych aktywów netto, metoda wartości likwidacyjnej lub metoda wartości odtworzeniowej. W podejściu tym następuje ustalenie wartości aktywów pomniejszonych o posiadane zobowiązania. W przypadku metod mieszanych stosowanych między innymi przy sprzedaży firmy wykorzystuje się różne sposoby szacowania wartości przedsiębiorstwa, co ma na celu jej uwiarygodnienie.

Funkcje wyceny przedsiębiorstwaStandardy wyceny określają 5 podstawowych funkcji, które może ona spełniać. Jest to zatem:

  • funkcja doradcza, której celem jest uzyskanie niezbędnych informacji w związku z zamierzonymi transakcjami kapitałowymi oraz dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem;
  • funkcja argumentacyjna, co wynika z faktu, że wartość przedsiębiorstwa może być argumentem w trakcie negocjacji;
  • funkcja mediacyjna, która jest istotna wtedy, gdy wyceniane przedsiębiorstwo uczestniczy w różnego rodzaju sporach;
  • funkcja zabezpieczająca, ponieważ wycenę może być przeprowadzana w celu zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami różnego rodzaju sporów;
  • funkcja informacyjna, ponieważ wycena przedsiębiorstw obrazuje także ich sytuację oraz dostarcza danych ułatwiających skuteczne zarządzanie wartością firmy.


Podsumowując należy stwierdzić, że na wartość przedsiębiorstwa wpływają przede wszystkim posiadane przez nie aktywa oraz zdolność do generowania zysków. Co istotne, wycena firmy może być przeprowadzona na różne sposoby, co pozwala dopasować ją do określonego celu.