Reklama

Wiadomości

  • 6 czerwca 2023
  • 12 czerwca 2023
  • wyświetleń: 3743

Potrzebny jest ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wyzwolenia w Mizerowie

Mieszkańcy Mizerowa i Kryr od lat wnioskują o budowę chodnika, który połączyłby te miejscowości na bardzo niebezpiecznym, krętym odcinku drogi. Wskazują także na potrzebę budowy ciągu łączącego Borki z pozostałą częścią Mizerowa, co ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do tamtejszej szkoły.

Ulica Wyzwolenia w Mizerowie i Kryrach - 25.05.2023 · fot. pless.pl


Ulica Wyzwolenia w Suszcu, Kryrach i Mizerowie to droga powiatowa łącząca DW 935 w Suszcu z DW 933 w Mizerowie czy DK 81 w Warszowicach. Jedynymi fragmentami tej drogi na terenie gminy Suszec pozbawionymi chodnika są dwa odcinki w Mizerowie - pomiędzy ul. Lipki a ul. Pocztową w Kryrach oraz pomiędzy ul. Mały Dwór i Średni Dwór.

Mieszkańcy Mizerowa czy Kryr od lat wnioskują o budowę tych fragmentów chodnika, który w pierwszym przypadku połączyłby Mizerów z Kryrami na bardzo niebezpiecznym, krętym odcinku drogi, i podobnie w drugim przypadku - połączyłby Borki z pozostałą częścią Mizerowa, co ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły w Mizerowie.

Krzysztof Spyraradny Rady Powiatu Pszczyńskiego


Jak dodaje, w przypadku pierwszego odcinka zauważyć można w ostatnim czasie duży wzrost liczby rowerzystów, którzy przez Kryry i Mizerów przemieszczają się w kierunku DW 933 i wybudowanej wzdłuż tej drogi ścieżki rowerowej. - Dlatego też zasadne wydaje się, by przynajmniej na odcinku od ul. Lipki do ul. Kasztanowej powstał raczej ciąg pieszo-rowerowy zamiast chodnika - sugeruje radny.

Ze względu na pilność obu zadań oraz fakt, że nie są to bardzo długie odcinki (żaden z nich nie przekracza kilometra), Krzysztof Spyra zwrócił się z wnioskiem o ujęcie tych zadań w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego, tak by jeszcze w tym roku mogły rozpocząć się prace projektowe.

Ulica Wyzwolenia w Mizerowie i Kryrach - 25.05.2023
Ulica Wyzwolenia w Mizerowie i Kryrach - 25.05.2023 · fot. pless.pl


W odpowiedzi udzielonej przez starostę Barbarę Bandołę wynika, że 18 kwietnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami sołectw Mizerów i Kryry odnośnie możliwości wykonania chodnika na odcinku drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w tych miejscowościach. W trakcie spotkania wspólnie ustalono, że najlepszym rozwiązaniem dla poprawy bezpieczeństwa ruchu jest wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipki w Mizerowie do przystanku autobusowego przy ul. Pocztowej w Kryrach.

W przyszłości proponowany ciąg mógłby stanowić połączenie z istniejącą ścieżką rowerową usytuowaną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 Pszczyna - Pawłowice, co pozwoliłoby ubiegać się o pozyskanie środków zewnętrznych.

W budżecie na 2023 rok brak jest środków przewidzianych na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej ww. zadania. W związku z powyższym planowane jest spotkanie przedstawicieli Powiatu Pszczyńskiego i Gminy Suszec w celu ustalenia zakresu i sposobu realizacji inwestycji.

Barbara BandołaStarosta pszczyński
Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ścieżki rowerowe" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Ścieżki rowerowe

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ścieżki rowerowe" podaj