pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 25 maja 2023
  • wyświetleń: 940

Szkoła Policealna i Liceum dla Dorosłych w Woli do likwidacji

31 sierpnia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, a także Szkoła Policealna w Woli zostaną zlikwidowane. Taką decyzję większością głosów podjęła w środę, 24 maja Rada Powiatu Pszczyńskiego.

Reklama

ZSZiO Wola, Zespół Szkół Zawodowych
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli · fot. pless.pl


Likwidacja Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej w Woli poprzedzona została podjęciem Uchwały Nr LI/415/2023 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Woli wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli, ul. Poprzeczna 1a.

W uzasadnieniu wyżej wspomnianej uchwały czytamy, że Szkoła Policealna w Woli od 2015 roku nie kształci żadnych słuchaczy. Brak kandydatów do kształcenia w oferowanych przez szkołę kierunkach jest powodem jej likwidacji. Z kolei w roku szkolnym 2018/19 zakończona została edukacja przez ostatnią grupę słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Woli. Obecnie nie ma kandydatów do kształcenia w tym typie szkoły.

Zgodnie z zapisami art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe o zamiarze likwidacji szkoły z dniem 31 sierpnia 2023 r. poinformowano Śląskiego Kuratora Oświaty, który wydał pozytywną opinię dotyczącą zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej w Woli, podzielając stanowisko podane w uzasadnieniu do uchwały.

Na podstawie art. 89 ust. 14 ww. ustawy o zamiarze likwidacji szkoły zawiadomiono także organ wykonawczy Gminy Miedźna. Ponadto uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły przekazano Związkowi Nauczycielstwa Polskiego oddział w Pszczynie i NSZZ "Solidarność" Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty w Powiecie Pszczyńskim.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkołę Policealną wyłączono z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli z siedzibą przy ul. Poprzecznej 1a.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.