pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 24 stycznia 2023
  • 1 lutego 2023
  • wyświetleń: 1159

Wojciech Szymura nowym sołtysem Warszowic

W poniedziałek, 30 stycznia mieszkańcy Warszowic wybierali nowego sołtysa i radę sołecką.

Reklama

Zebranie wiejskie w Warszowicach miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Przed głosowaniem zastępczyni wójta Joanna Śmieja przedstawiła najważniejsze działania, jakie gmina zrealizowała w 2022 r w sołectwie Warszowice, a sołtys Andrzej Szaweł przedstawił sprawozdanie z działań sołtysa i rady sołeckiej. Mieszkańcy zapoznali się również z zadaniami, które zaplanowane są do realizacji w Warszowicach w 2023 roku.

Kandydatami na sołtysa Warszowic byli: Andrzej Szaweł, pełniący funkcję sołtysa od 2011 roku oraz Wojciech Szymura. W wyniku głosowania nowym sołtysem został Wojciech Szymura, który uzyskał 121 głosów poparcia spośród 211 ważnie oddanych głosów. Mieszkańcy wybrali również radę sołecką, w skład której wchodzą: Marek Krupka, Aleksander Pawłowski, Anna Pławecka, Grzegorz Goraus, Robert Stajer, Czesław Lasek oraz Sylwester Zieleźnik.

Podczas zebrania wybrano także nowy zarząd i komisję rewizyjną Spółki Wodnej w Warszowicach. Zarząd tworzą: przewodniczący - Grzegorz Goraus oraz członkowie Łukasz Szklanny i Bernard Foks, a w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Wojciech Krupka, Krzysztof Szymura i Konrad Cyroń.

Spora cześć zebrania została poświęcona dyskusji mieszkańców o dwóch planowanych inwestycjach sportowych. Jedna z nich dotyczy budowy szatni kontenerowych przy boisku sportowym, a druga budowy skateparku. Wójt poinformował, że trwa procedura projektowania tych obiektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zwrócił także uwagę, że priorytetową inwestycją dla sołectwa Warszowice, którą gmina będzie realizować w 2023 r., jest wymiana dachu, ogrzewania i wentylacji w sali gimnastycznej, z której korzystają szkoła oraz kluby sportowe.

W części dotyczącej wolnych wniosków nie wniesiono uwag.

BM / pless.pl

źródło: UG Pawłowice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.