pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 21 stycznia 2023
  • wyświetleń: 868

Powiat Pszczyński wesprze aktywność lokalnych organizacji

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Pula środków do rozdysponowania pomiędzy organizacjami pozarządowymi na zrealizowanie najlepszych projektów wyłonionych w konkursach to ponad 65 tys. zł.

Reklama

Powiat Pszczyński wesprze aktywność lokalnych organizacji
Powiat Pszczyński wesprze aktywność lokalnych organizacji · fot. Powiat


Każdego roku Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarte konkursy ofert, w których organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o środki na działania skierowane do mieszkańców powiatu pszczyńskiego.

W ubiegłych latach środki zostały rozdysponowane m.in. na organizację festiwali, koncertów, spektakli teatralnych, warsztatów, konkursów, turniejów, zawodów i obozów sportowych, imprez kulturalnych, wycieczek i wiele innych działań. - Stawiamy na współpracę z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami. Nasi społecznicy są aktywni, doskonale znają potrzeby mieszkańców, pobudzają aktywność obywatelską, organizują interesujące wydarzenia, mają wiele ciekawych pomysłów - mówi Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński.

W ramach otwartych konkursów ofert organizacje i stowarzyszenia otrzymają łącznie 66 tys. zł. Powiat Pszczyński wspiera też inicjatywy skierowane do mieszkańców przekazując tzw. małe granty w dziedzinie sportu i kultury.

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć do 9 lutego w Starostwie Powiatowego w Pszczynie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna (decyduje data wpływu). Szczegóły znajdują się w ogłoszeniach o konkursach.

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert w dziedzinie:

BM / pless.pl

źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.