pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 7 stycznia 2023
  • 30 stycznia 2023
  • wyświetleń: 2841

Starosta znów nagrodzi ludzi kultury. Można składać wnioski

Za nami:

Działają i do działania inspirują innych. Do końca stycznia można zgłaszać kandydatów do Nagrody Starosty Pszczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Reklama

W powiecie pszczyńskim nie brakuje osób, które przyczyniają się do tworzenia bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej. - Chcemy docenić ludzi, którzy wkładają serce i angażują się w pobudzanie życia kulturalnego w powiecie pszczyńskim i promują go poprzez swoją działalność - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

Wyróżnienie mogą otrzymać osoby fizyczne będące mieszkańcami powiatu pszczyńskiego, osoby prawne oraz inne podmioty, które w 2022 roku wykazały się znaczącymi dokonaniami w zakresie upowszechniania kultury, twórczości artystycznej, edukacji kulturalnej oraz innej działalności służącej upowszechnianiu kultury i sztuki w powiecie pszczyńskim. Nagrody Starosty w dziedzinie kultury mogą dostać także osoby lub podmioty zaangażowane w rozwój i umacnianie środowiska artystycznego w powiecie pszczyńskim, bądź które zdobyły nagrody lub wyróżnienia w konkursach lub imprezach rangi, co najmniej wojewódzkiej.

Kandydatów do wyróżnienia mogą zgłaszać: instytucje lub organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działające na rzecz kultury, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i placówki oświatowe oraz Komisja Spraw Społecznych Rady Powiatu Pszczyńskiego.

Wystarczy wypełnić załączony poniżej wniosek o przyznanie nagrody, dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz uwierzytelnione dyplomy, dokumenty lub zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia kandydata.

Wnioski należy składać do Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10 do 31 stycznia. Decyduje data wpływu do urzędu. Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa regulamin uchwalony przez Radę Powiatu Pszczyńskiego, z którym warto zapoznać się przed złożeniem wniosku.

Nagrody Starosty Pszczyńskiego w dziedzinie kultury zostaną wręczone do 31 marca. - Zależy nam, aby kultura w powiecie pszczyńskim rozkwitała, dlatego od kilku lat nagradzamy osoby z talentem i pasją - dodaje starosta pszczyńska.

BM / pless.pl

źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.