pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 22 grudnia 2022
  • wyświetleń: 840

Gmina Pawłowice: jest budżet na 2023 rok. Planowane inwestycje

We wtorek, 20 grudnia, odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Pawłowice. Uchwalono budżet gminy na 2023 rok. Jakie inwestycje są w planach?

Reklama

Sesja budżetowa Rady Gminy Pawłowice - 20.12.2022
Sesja budżetowa Rady Gminy Pawłowice - 20.12.2022 · fot. UG Pawłowice


Zanim radni rozpoczęli głosowanie, wójt Franciszek Dziendziel zaprezentował kluczowe liczby budżetu na rok 2023. Zaplanowane dochody wynoszą 119 516 427,71 zł, a wydatki 133 606 082,15 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 12 539 654,44 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

W przyszłym roku na wydatki majątkowe czyli inwestycje gmina planuje przeznaczyć 26 884 565,47 zł.

Do największych zadań inwestycyjnych 2023 roku można zaliczyć, m.in. przebudowę ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach, zadania inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy, drugi etap modernizacji Centrum Multidyscyplinarnego, rozbudowę siedziby Gminnego Zespołu Komunalnego, budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach, adaptację pomieszczeń w szkole podstawowej w Pielgrzymowicach.

Zobacz prezentację:Projekt Budżetu Gminy Pawłowice 2023

Skarbnik Gminy Pawłowice Barbara Szulińska przedstawiła opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Wójta Gminy Pawłowice projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2023-2028 i budżetu na 2023 rok oraz opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej. Większością głosów radni uchwalili zarówno WPF jak i budżet gminy na przyszły rok. Te dwa ściśle ze sobą powiązane dokumenty będą podstawą zarządzania gminnymi finansami w 2023 roku.

W dalszej części sesji radni uchwalili stawkę dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach na rok 2023, która wyniesie 223,13 zł od metra kwadratowego powierzchni obiektów sportowych, to jest hali sportowej, krytej pływalni, centrum multidyscyplinarnego i boisk wielofunkcyjnych.

34 000,00 zł z budżetu gminy trafi w przyszłym roku do Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, który działa w Urzędzie Gminy Pawłowice. Dzięki punktowi mieszkańcy sprawy związane z komunikacją (rocznie jest ich około czterech tysięcy!) mogą załatwić na miejscu, w urzędzie gminy.

Natomiast 16 185,00 zł w postaci dotacji celowej ze środków budżetu gminy na rok 2023 zasili budżet Miasta Bielsko- Biała z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, z którego korzystają mieszkańcy gminy.

W związku z pojawieniem się w składzie rady nowej osoby, radni uchwalili również zmiany w składach gminnych komisji. Krzysztof Gryckiewicz będzie członkiem Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego. W Komisji Rewizyjnej przewodniczącą została Helena Matera, zastępcą Zbigniew Dusza, a członkami Dariusz Czakon i Karolina Szymaniec-Mlicka.

Wszystkie projekty uchwał podjęte podczas sesji 20.12.2022

Na zakończenie sesji wójt Franciszek Dziendziel oraz przewodniczący rady Damian Herman złożyli świąteczne życzenia wszystkim obecnym w sali sesyjnej i widzom śledzącym sesję on-line.

Relacja sesji z 20.12.2022 on-line

ar / pless.pl

źródło: UG Pawłowice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.