pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 28 lipca 2006
  • wyświetleń: 2170

Ograniczenia w ruchu dla TIRów

W związku z wysokimi temperaturami od czwartku 27 lipca na drogach naszego województwa wprowadzono zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Zakaz obowiązuje w godz. 11.00-22.00.

Dla kierowców TIRów na pewno nie jest to przyjemna informacja. Co prawda zakaz ruchu nie dotyczy autostrad, ale jakie to pocieszenie, jeśli autostrad mamy jak na lekarstwo.

ups / pless.pl

---------------------

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła również identyczny zakaz na terenie następujących województw: lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego,świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego opolskiego i dolnośląskiego.

Przepisy na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, nie mają zastosowania do pojazdów Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych specjalistycznych służb ochrony chemicznej, radiologicznej oraz przed skażeniami, pogotowia technicznego; pracujących na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymania; pracujących na potrzeby służb technicznych usuwających awarie; biorących udział w akcjach ratowniczych; biorących udział w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych; przewożących artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, określone w załączniku do rozporządzenia; przeznaczonych do przewozu żywych zwierząt; pracujących na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt; pracujących na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną; wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych; przewożących sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych; przewożących, w związku z organizacją imprez masowych, sprzęt dla ich obsługi;przewożących prasę; pustych po rozładunku artykułów szybko psujących się oraz skierowanych po załadunek takich towarów; przewożących lekarstwa i środki medyczne; przewożących ładunki pocztowe; pracujących w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego, w odległości do 50 km od siedziby przedsiębiorstwa, pracującego w cyklu ciągłym; przewożących, określone w odrębnych przepisach, towary niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej; uczestniczących w akcjach humanitarnych; przeznaczonych do przewozu betonu; przeznaczonych do przewozu odpadów komunalnych; przewożących towary z wyładunku wagonów ze stacji kolejowych, w promieniu 50 km od stacji kolejowej.

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.