pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 25 listopada 2022
  • wyświetleń: 486

Miedźna: kolejność czynności związanych z zakupem węgla

Od 10 listopada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli przyjmuje wnioski o preferencyjny zakup 1,5 tony węgla. Poniżej przedstawiamy jak wygląda procedura rozpatrywania składanych przez mieszkańców wniosków.

Reklama

węgiel
Miedźna: kolejność czynności związanych z zakupem węgla · fot. UG Pawłowice


Wnioski dotyczą zakupu węgla do końca roku 2022. W celu zakupu kolejnej 1,5 tony węgla w roku przyszłym przyjmować będziemy oddzielne wnioski w styczniu 2023 r.

1. Mieszkaniec zainteresowany zakupem węgla na preferencyjnych warunkach składa wypełniony wniosek osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli ul. Poprzeczna 1 lub przez platformę e-puap eurzad.miedzna.pl/#/strona/pl/strona_glowna podpisany kwalifikowanym podpisem. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Miedźna ( www.miedzna.pl/2022/11/10/mieszkancy-moga-skladac-wnioski-w-gminnym-osrodku-pomocy-spolecznej-w-miedznej-z-siedziba-w-woli-w-sprawie-preferencyjnego-zakupu-paliwa-stalego/ ) lub w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli, ul. Poprzeczna 1 ( I piętro) w godzinach pracy ośrodka.

2. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej weryfikują wniosek pod kątem spełnienia przez mieszkańców kryteriów warunkujących zakup węgla na preferencyjnych warunkach.

3. Mieszkaniec otrzymuje telefoniczną (sms) bądź mailową informację o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu wniosku, a w przypadku zakwalifikowania o obowiązku dokonania zapłaty za węgiel w Urzędzie Gminy Miedźna w terminie do 5 dni roboczych. Fakturę będzie można opłacić elektronicznie bądź w kasie Urzędu Gminy. W tytule zapłaty należy wpisać: zapłata za preferencyjny zakup węgla , imię i nazwisko oraz dokładny adres wnioskodawcy.

4. Gmina dokonuje weryfikacji płatności i przekazuje do składu węgla współpracującego z gminą - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SANCO Oddział w Woli, ul. Kasztanowa 8, e-mail: sanco-w@o2.pl tel. 32 211 99 05, tel. 606 702 646 - listę osób zakwalifikowanych do wydania węgla.

5. Mieszkaniec dokonuje odbioru węgla (1,5 tony) we wskazanym miejscu, w terminie do 5 dni roboczych, korzystając z transportu własnego lub transportu oferowanego odpłatnie przez skład węgla współpracujący z gminą.

Mieszkańcu! Zgłaszając się po odbiór węgla pamiętaj o zabraniu ze sobą potwierdzenia zapłaty faktury!

ar / pless.pl

źródło: UG Miedźna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.