pless.pl

Wiadomości

  • 23 listopada 2022
  • wyświetleń: 191

Rewitalizacja Huty Bobrek

Materiał partnera:

Dostęp do taniej energii - Na terenach, na których powstaje Strefa Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej będzie można korzystać z taniej energii cieplnej i elektrycznej produkowanej przez koksownię, co w przypadku aktualnych cen energii jest szczególnie ważnym udogodnieniem dla przyszłych inwestorów - mówił podczas podpisania umowy z PAN Jacek Pierzyński, prezes Śląskiego Holdingu Przemysłowego.

Rewitalizacja Huty Bobrek


Umowa PANNaukowcy z PAN włączają się w rewitalizację terenów po Hucie Bobrek w Bytomiu

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiskowej Polskiej Akademii Nauk włącza się w prace nad rewitalizacją terenów po dawnej Hucie Bobrek w Bytomiu. To kolejny krok w przygotowaniu Strefy Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej.

IPIŚ PAN jest najstarszą w Polsce placówką naukową prowadzącą badania dotyczące inżynierii środowiska obejmujące zagadnienia techniczne, przyrodnicze, przestrzenne i prawno-ekonomiczne.

60 lat doświadczeniaInstytut posiada ponad 60 lat doświadczenia w badaniach naukowych i aplikacyjnych. Na mocy podpisanej z Koksownią Bytom (dawniej MMG) umowy, będzie wspierać spółkę w przygotowaniu Strefy Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej - wspólnego projektu przedsiębiorstwa i miasta Bytom.

Rewitalizacja Huty Bobrek


Ogromny potencjałŁączny potencjał Strefy to aż 150 tys. mkw. gruntów, ciągnących się od ul. Konstytucji w stronę DK 88, z czego 100 tys. mkw. to własność Koksowni Bytom i podmiotów współpracujących, a 50 tys. mkw. należy do miasta. Po przygotowaniu terenu, w tym m.in. doprowadzenia prądu i ciepła wytwarzanych w koksowni z gazu koksowniczego, teren zostanie podzielony na działki i sprzedany inwestorom na podobnych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku gruntów wchodzących w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dostęp do taniej energii- Na terenach, na których powstaje Strefa Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej będzie można korzystać z taniej energii cieplnej i elektrycznej produkowanej przez koksownię, co w przypadku aktualnych cen energii jest szczególnie ważnym udogodnieniem dla przyszłych inwestorów - mówił podczas podpisania umowy z PAN Jacek Pierzyński, prezes Śląskiego Holdingu Przemysłowego.