pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 15 listopada 2022
  • wyświetleń: 1564

Ruszył nabór kandydatów do Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego

Starosta Barbara Bandoła w Światowym Dniu Seniora ogłosiła nabór kandydatów do Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego. Podczas spotkania z osobami reprezentującymi różne senioralne środowiska, organizacje i grupy przedstawiono założenia tej inicjatywy.

Reklama

Grupa seniorów i organizatorzy spotkania w sali sesyjnej starostwa powiatowego.
Grupa seniorów i organizatorzy spotkania w sali sesyjnej starostwa powiatowego - 11.2022 · fot. powiat


Forum Seniorów będzie zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym. Współpraca z Zarządem Powiatu Pszczyńskiego będzie dotyczyć spraw lokalnych i realizacji polityki senioralnej.

W skład tego gremium wejdzie 15 osób powyżej 55. roku życia, reprezentujących seniorów z wszystkich gmin powiatu pszczyńskiego. Nabór kandydatów potrwa do 30 grudnia.

Obszary i zasady działania Forum podczas spotkania informacyjnego z udziałem seniorów z terenu powiatu przybliżyli starosta Barbara Bandoła i sekretarz Powiatu Pszczyńskiego, Szymon Sekta.

- Aktywność seniorów w naszym powiecie jest bardzo duża, z czego jestem dumna. Seniorzy są skarbnicą doświadczeń, mądrości, ogromnej wiedzy. Mają wiele energii, chęci do działania i cennych inicjatyw. Chcemy, żeby głos osób dojrzałych był bardziej słyszalny, dlatego zdecydowaliśmy o powołaniu Forum Seniorów przy Zarządzie Powiatu Pszczyńskiego - mówiła Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

W spotkaniu wzięła udział Sabina Grzywok, główny specjalista ds. polityki senioralnej w powiecie mikołowskim, która opowiedziała o inicjatywach, jakie Forum Seniorów realizuje u naszych sąsiadów. Podkreślała, że jeżeli jest dobra współpraca pomiędzy seniorami a samorządem, wiele można zdziałać.

Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego - 11.2022 · fot. powiat


Justyna Tulaja doktor psychologii podkreśliła, że Forum ma być otwartą przestrzenią do rozmowy o potrzebach seniorów. Mateusz Eichner, prezes Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie zaznaczył, że CSR jeszcze w listopadzie wystartuje w konkursach, w ramach których będzie można pozyskać środki na inicjatywy podejmowane w przyszłym roku przez Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego. CSR jest partnerem Forum.

Nabór do Forum Seniorów potrwa do 30 grudnia.

Prawo zgłaszania kandydatów do Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego mają przedstawiciele organizacji działających na rzecz seniorów lub zrzeszających seniorów mających siedzibę na terenie powiatu pszczyńskiego, a także kandydaci osobiście, posiadający poparcie co najmniej 15 osób w wieku powyżej 55. roku życia (jedna osoba może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi).

W skład Forum wejdzie 15 osób powyżej 55. roku życia, reprezentujących seniorów ze wszystkich gmin powiatu pszczyńskiego. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Forum.

W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów do Forum niż przewiduje regulamin, ostateczny skład Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego ustali Starosta Pszczyński.

Wypełnione dokumenty wraz z listami poparcia (w przypadku kandydatów niereprezentujących organizacji senioralnych) należy złożyć w terminie od 14 listopada do 30 grudnia 2022 r. w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Pszczynie (ul. 3 Maja 10) lub skan dokumentu wysłać na adres e-mail: forumseniorow@powiat.pszczyna.pl. Dokumenty można także przesłać pocztą na adres starostwa z dopiskiem "Forum Seniorów" (liczy się data doręczenia).

ar / pless.pl

źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.