pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 10 listopada 2022
  • wyświetleń: 795

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłosił przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 w Mikołowie, do skrzyżowania z DK 1 w Kobiórze.

Reklama

Przewiduje się kompleksową przebudowę drogi, systemu odwodnienia, który z uwagi na budowę chodników, ciągów pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych ulegnie modyfikacji.

Zgodnie z dokumentacją projektową, wykonawca jest zobowiązany wykonać całość robót budowlanych w terminie:

  • etap I: odcinek Mikołów - Wyry - do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy,
  • etap II: odcinek Wyry - Gostyń - do 19 miesięcy od dnia podpisania umowy (odcinek dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład),
  • etap III: Gostyń - Kobiór - do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.


Szczegółowy zakres został przedstawiony w dokumentacji projektowej pod adresem: www.bip-slaskie.pl/zdwkatowice/zamowienie/1667554526.

Termin składania ofert przez potencjalnych wykonawców upływa 9 grudnia.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.