pless.pl

Wiadomości

 • 8 listopada 2022
 • wyświetleń: 452

Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jakie warunki należy spełniać?

Materiał partnera:

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wiąże się ze sporymi wydatkami. Jak sfinansować tę inwestycję, jeśli nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich kosztów z własnej kieszeni? Jakie opcje mamy do wyboru? Jakie wymagania należy spełnić, by otrzymać pieniądze? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w kolejnych akapitach.

dofinansowaniedoprzydomowejoczyszczalnisciekow xymen


Niskie koszty eksploatacji, przyjazny dla środowiska charakter, komfort i bezpieczeństwo. To najważniejsze argumenty skłaniające do montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. Zalety te najlepiej widoczne są w porównaniu z tradycyjnymi szambami, które są niewygodne i drogie w użytkowaniu (wymagają opróżniania), a także stwarzają zagrożenie ekologiczne i sanitarne (ryzyko wycieku lub przenikania nieczystości do gruntu).

Mimo oczywistych zalet tego rozwiązania, nie każdy planujący taki krok inwestor może sobie na jego realizację. Powodem są wysokie koszty montażu, które wraz z zakupem wszystkich elementów (do kupienia na xymen.pl) w przypadku oczyszczalni dla 4-5 osób mogą nawet przekroczyć 10 tysięcy złotych. Na szczęście istnieją sposoby, dzięki którym można pozyskać przynajmniej część środków.

Jak sfinansować montaż przydomowej oczyszczalni ścieków?Inwestorzy ubiegający się o dofinansowanie do oczyszczalni przydomowej do wyboru mają kilka opcji. Najważniejsze z nich:

 • dotacja na oczyszczalnię ścieków: warunki jej udzielania ustala każda gmina. Często jej wysokość ustalana jest jako 50 proc. wartości całej inwestycji (ale nie więcej niż 5 tys. złotych). Dotacja jest finansowaniem bezzwrotnym;
 • kredyt lub pożyczka: udzielane przez banki lub inne instytucje. Niektóre z nich (np. BOŚ Bank) w swojej ofercie mają kredyty na ten cel udzielane na preferencyjnych warunkach (np. oprocentowanie 3 proc.);
 • pożyczko-dotacja: rozwiązanie stanowiące kombinację pożyczki i dotacji. Część kapitału inwestor otrzymuje jako bezzwrotną dotację, pozostałą zobowiązuje się oddać na ustalonych w umowie warunkach.


Gdzie złożyć wniosek o dotację na przydomową oczyszczalnię?Jeśli planujemy wybudować szambo ekologiczne, dofinansowanie możemy otrzymać w ramach programów prowadzonych przez różne instytucje. Wśród nich są m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundusze unijne. Warto jednak pamiętać, że nie przyjmują one wniosków bezpośrednio. By uzyskać środki umożliwiające budowę oczyszczalni ekologicznej, wniosek należy złożyć w odpowiednim wydziale urzędu gminy lub miasta.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - dofinansowanie. Jakie są wymagania?Ubiegający się o dofinansowanie do szamba ekologicznego muszą spełnić kilka wymagań. Dotyczą one przede wszystkim:

 • meldunku właściciela nieruchomości na terenie danej gminy;
 • lokalizacji nieruchomości: powinna znajdować się w gminie, do której wnioskujemy o finansowanie;
 • zgody mieszkańców nieruchomości: jeśli na posesji mieszkają inne osoby, muszą one wyrazić zgodę na piśmie;
 • prawa do dysponowania nieruchomością i prowadzenia na jej terenie prac budowlanych.


Wnioski o kredyt rozpatrywane są według wytycznych danego banku dotyczącymi oceny zdolności kredytowej. O tym, czy zostanie udzielony, decyduje m.in. wysokość i regularność dochodów oraz historia spłaty poprzednich zobowiązań.

 • inwestor otrzymuje jako bezzwrotną dotację, pozostałą zobowiązuje się oddać na ustalonych w umowie warunkach.


Gdzie złożyć wniosek o dotację na przydomową oczyszczalnię?Jeśli planujemy wybudować szambo ekologiczne, dofinansowanie możemy otrzymać w ramach programów prowadzonych przez różne instytucje. Wśród nich są m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundusze unijne. Warto jednak pamiętać, że nie przyjmują one wniosków bezpośrednio. By uzyskać środki umożliwiające budowę oczyszczalni ekologicznej, wniosek należy złożyć w odpowiednim wydziale urzędu gminy lub miasta.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - dofinansowanie. Jakie są wymagania?Ubiegający się o dofinansowanie do szamba ekologicznego muszą spełnić kilka wymagań. Dotyczą one przede wszystkim:

 • meldunku właściciela nieruchomości na terenie danej gminy;
 • lokalizacji nieruchomości: powinna znajdować się w gminie, do której wnioskujemy o finansowanie;
 • zgody mieszkańców nieruchomości: jeśli na posesji mieszkają inne osoby, muszą one wyrazić zgodę na piśmie;
 • prawa do dysponowania nieruchomością i prowadzenia na jej terenie prac budowlanych.


Wnioski o kredyt rozpatrywane są według wytycznych danego banku dotyczącymi oceny zdolności kredytowej. O tym, czy zostanie udzielony, decyduje m.in. wysokość i regularność dochodów oraz historia spłaty poprzednich zobowiązań.

Jeśli wszystkie te wymagania są spełnione, inwestor może złożyć wniosek. Jego wzór znajdziemy na stronie urzędu gminy. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • kopie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością;
 • pisemne zgody pozostałych współwłaścicieli;
 • oświadczenie lub zaświadczenie o zameldowaniu w gminie udzielającej finansowania,
 • kopię zgłoszenia o planowaniu przeprowadzenia prac budowlanych;
 • plan budowy oczyszczalni;
 • szacunkowe koszty inwestycji.


Dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków udzielają wszystkie polskie gminy. Oznacza to, że każdy inwestor, bez względu na to, gdzie ubiega się o dofinansowanie, ma szansę na jego otrzymanie. Jako że w ten sposób można pozyskać nawet 5 tys. złotych w formie bezzwrotnej, warto złożyć wniosek jak najszybciej i cieszyć wygodną, bezpieczną i tanią technologią neutralizowania nieczystości.