Wiadomości

  • 28 października 2022
  • wyświetleń: 862

Jak odczytywać rachunek za prąd? Podpowiadamy!

Materiał partnera:

Rachunek za prąd to nie tylko kwota za energię elektryczną, jaką musisz uiścić u swojego sprzedawcy prądu. To wypadkowa kilku różnych czynników. Dziś zdradzamy, co składa się na finalny rachunek za energię elektryczną Twojego gospodarstwa domowego.

rachunek za prąd


Rachunek za prąd — każdy inny?W zależności od sprzedawcy prądu, typu umowy, a nawet sposobu rozliczania za energię elektryczną, faktury za prąd mogą się od siebie nieznacznie różnić. Oprócz tego wiele zależy również od rodzaju faktury. Wyróżniamy bowiem faktury: rozliczeniowe, korygujące, końcowe czy zaliczkowe.

Ponieważ dla gospodarstw domowych najpopularniejszym typem faktury jest ta rozliczeniowa, to właśnie jej przyjrzymy się dziś dokładniej. Co ciekawe, niezależnie od sprzedawcy prądu, najważniejsze informacje na niej zawarte znajdują się przeważnie w tych samych miejscach. W związku z tym odczytywanie danych, nawet po zmianie sprzedawcy energii elektrycznej, jest intuicyjne i proste.

Warto również zaznaczyć, że posiadacze umowy kompleksowej (dostępnej np. w E.ON Polska) na jednej fakturze znajdą informację nie tylko o opłatach za zużytą energię elektryczną, ale także o kwocie, jaką ponoszą za jej dystrybucję.

Czym różni się dostawca od sprzedawcy prądu?Zanim skupimy się na fakturze za prąd, warto wyjaśnić dwa podstawowe pojęcia: dostawca i sprzedawca prądu.

Dostawcą potocznie nazywamy dystrybutora energii elektrycznej, czyli Operatora Systemu Dystrybucyjnego. To ten podmiot odpowiedzialny jest za dostarczanie energii do odbiorców i jednocześnie dba o stan techniczny użytkowanej sieci elektrycznej. Każdy Operator ma ściśle określony obszar dystrybucji w kraju, wyznaczony przez Urząd Regulacji Energetyki.

Sprzedawca prądu to natomiast pośrednik między Operatorem a odbiorcą energii elektrycznej. To właśnie on odpowiada za to, by w Twoim gospodarstwie domowym popłynął prąd za ustaloną wcześniej (na podstawie umowy i określonej w niej taryfie energetycznej) cenę. Działalność sprzedawców energii elektrycznej jest także regulowana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Istotnym faktem jest to, że sprzedawcę prądu możesz zmienić, a co do częstotliwości takich zmian nie ma ograniczeń.

Co znajdziesz w opłatach sprzedażowych?Na części faktury, która dotyczy sprzedawcy prądu, znajdziesz przede wszystkim informację o wysokości opłat za prąd zużyty w danym okresie rozliczeniowym.

Będzie tam również informacja o opłacie handlowej, która pokrywa koszty sprzedawcy prądu związane z rozliczaniem faktur, obsługą odbiorców prądu itp. Opłata handlowa jest uzależniona od długości okresu rozliczeniowego, na jaki się zdecydujesz. Do wyboru masz najczęściej miesięczny, półroczny lub roczny okres rozliczeniowy. W zależności od tego, na którą opcję postawisz, rachunki za prąd będziesz otrzymywać co miesiąc, co pół roku lub raz na rok. Im dłuższy okres rozliczenia wybierzesz, tym mniejszą opłatę handlową musisz uiścić.

Jeżeli korzystasz z usług dodatkowych, jak np. usługa pomocy fachowców, to koszt takich świadczeń także znajdziesz na części od sprzedawcy.

Rachunek za prąd a opłaty dystrybucyjne na fakturze rozliczeniowejW tej części faktury za prąd znajduje się nieco więcej wyodrębnionych pozycji. Dotyczą one energii elektrycznej, która fizycznie została dostarczona do gospodarstwa domowego. Pamiętać należy bowiem o tym, że to lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego jest właścicielem infrastruktury energetycznej i to on zobowiązany jest zapewnić Ci nieprzerwane dostawy energii elektrycznej oraz dbać o sieć energetyczną.

Oto jakie opłaty dystrybucyjne wchodzą w skład faktury rozliczeniowej:

Opłata sieciowa stałaJest to koszt, jaki ponosi Operator na poczet utrzymania urządzeń energetycznych. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od tego, jaki układ pomiarowy został u Ciebie zainstalowany (jednofazowy — opłaty niższe lub trójfazowy — opłaty wyższe). Koszt ten nie jest zależny od ilości zużytej energii.

Opłata sieciowa zmiennaTutaj natomiast znaczenie ma ilość wykorzystanej energii. W związku z tym wysokość opłaty tej zależna jest od liczby odebranych kilowatogodzin — ponosisz koszty związane z ich przesyłem.

rachunek za prąd


Opłata przejściowaJest to opłata stała, której celem jest zrekompensowanie wytwórcom energii (elektrowniom) potencjalnych strat, które mogą wynikać np. z wcześniejszego rozwiązania kontraktów terminowych.

Opłata abonamentowaTo koszt, jaki ponosisz z tytułu obsługi przez dystrybutora. W skład tej kwoty wchodzą m.in. odczyt liczników, koszt dostarczenia korespondencji czy przygotowanie rachunków.

Opłata kogeneracyjnaDodatek ten pozwala na wykorzystanie kogeneracji - technologii, dzięki której elektrownia wytwarza jednocześnie energię elektryczną oraz ciepło. Wysokość opłaty to ustalona stawka pomnożona przez zużycie energii.

Opłata jakościowaTo należność ustalana przez operatora systemu dystrybucyjnego, z której środki przeznaczane są na modernizację, budowę i rozbudowę sieci energetycznej. Jej wysokość zależy od ilości zużytej w danym okresie rozliczeniowym energii.

Opłata mocowaObowiązuje od 2021 roku, a środki z jej tytułu przekazywane są na modernizację i utrzymanie funkcjonujących elektrowni. Wspierają one również budowę nowych elektrowni. Jest to stawka miesięczna, a jej wysokość zależy od ilości energii zużytej w roku poprzedzającym rozliczenie.

Na fakturze rozliczeniowej znajdziesz także całodobową opłatę OZE, która wspiera producentów zielonej energii.

Jak więc widzisz rachunek za prąd to nie tylko opłata za faktyczne zużycie prądu w Twoim gospodarstwie domowym w danym okresie rozliczeniowym. To także kilka innych czynników, które w ostatecznym rozrachunku wpływają na ponoszone przez Ciebie koszty użytkowania energii elektrycznej.