Reklama

Wiadomości

  • 25 października 2022
  • wyświetleń: 2117

Linia 400 kV przez Pielgrzymowice, Jarząbkowice i Golasowice

Przez teren gminy Pawłowice, a dokładnie przez Pielgrzymowice, Jarząbkowice i Golasowice będzie poprowadzona linia energetyczna 400 kV. Inwestycja wpłynie na zmiany w przestrzeni tych trzech sołectw, m.in. w Jarząbkowicach powstanie duża stacja transformatorowo-rozdzielcza. Publikujemy informację prasową przygotowaną przez PSE S.A.

linia wysokiego napięcia
linie wysokiego napięcia · fot. UG Pawłowice


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. realizują projekt budowy nowych linii elektroenergetycznych o napięciu 400 kV relacji Godów - Pawłowice. Celem inwestycji jest domknięcie od południa pierścienia przesyłowego wokół aglomeracji śląskiej, co pozwoli zagwarantować bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do tego regionu.

To inwestycja strategiczna, która została ujęta w Planie Rozwoju Sieci Przesyłowej na lata 2020-2030 r. Uwzględnia ją ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tzw. specustawa przesyłowa).

Planowana linia elektroenergetyczna jest elementem zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej dla kilkuset tysięcy mieszkańców aglomeracji śląskiej oraz umożliwi kontynuację rozwoju miejscowych stref gospodarczych poprzez zapewnienie odpowiednich warunków przyłączenia nowych podmiotów do systemu elektroenergetycznego.

Budowa nowych linii przesyłowych to także sygnał dla lokalnych dystrybutorów do modernizowania i rozwijania lokalnych sieci, dzięki czemu redukowana jest liczba przerw dostaw energii elektrycznej do odbiorców w regionie. Zgodnie z planem energia elektryczna ma popłynąć nową linią w 2027 roku.

Budowa linii 400 kV Godów - Pawłowice wchodzi w kolejny etap pracPolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zakończyły prace nad studium wykonalności projektu budowy linii 400 kV relacji Godów - Pawłowice.

Trasę przebiegu linii można znaleźć na stronie: https://budowalinii.pl/podborze

Linia 400 KV przez Pielgrzymowice, Jarząbkowice i Golasowice
Linia 400 kV przez Pielgrzymowice, Jarząbkowice i Golasowice


Spółka przeprowadzi także dodatkowe analizy rozwiązań technicznych, których zastosowanie pozwoliłoby zminimalizować ingerencję w teren. Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz wniosków z dyskusji z mieszkańcami oraz miejscowymi władzami samorządowymi, do dalszych prac projektowych PSE S.A. wybrały koncepcję zakładającąpoprowadzenie dwóch linii 400 kV we wspólnym korytarzu przez tereny gmin: Godów, Jastrzębie-Zdrój i Pawłowice.

Spośród rozpatrywanych koncepcji, to rozwiązanie najlepiej spełnia wymogi społeczne, urbanistyczne, planistyczne, a także w zakresie bezpieczeństwa systemu przesyłowego. Poprowadzenie linii we wspólnym korytarzu:

  • nie ingeruje w tereny zarezerwowane przez okoliczne gminy pod projekty inwestycyjne, mogące generować miejsca pracy dla mieszkańców,
  • sąsiaduje z najmniejszą liczbą budynków mieszkalnych - w buforze 200 m od osi linii jest ich najmniej spośród czterech rozpatrywanych koncepcji,
  • wymaga usunięcia najmniejszej liczby budynków mieszkalnych w porównaniu z pozostałymi koncepcjami,
  • liczy najmniej kilometrów - 41,1 km, trasa linii przechodzić będzie przez najmniejszą liczbą działek - 1171.


Wiele koncepcji, trudny kompromisW trakcie prowadzonych konsultacji społecznych projektanci PSE S.A. - poza projektem inwestorskim - przeanalizowali szereg koncepcji realizacji inwestycji w różnych przebiegach, w tym te zgłoszone przez mieszkańców. Każda z nich została poddana analizie pod kątem technicznym, terenowym, środowiskowym i przede wszystkim społecznym. Po przeprowadzeniu analiz część z proponowanych rozwiązań została wyłączona z dalszych prac ze względu na zbyt dużą ingerencję w istniejącą zabudowę mieszkaniową i związane z tym negatywne konsekwencje społeczne - konieczne byłoby wyburzenie wielu budynków mieszkalnych.

Z tych względów negatywnie ocenione zostały m.in. koncepcje poprowadzenie linii wzdłuż autostrady A1, a następnie DW 933 z wykorzystaniem obszarów leżących na terenie Moszczenicy, Jastrzębia Dolnego, Jastrzębia Górnego oraz sołectwa Bzie Górne. Podobnie było z propozycją wybudowania infrastruktury przesyłowej wzdłuż planowanej trasy szybkiej kolei do CPK.

- Pierwsza z koncepcji wymagałaby wysiedlenia mieszkańców co najmniej 21 domów, druga - aż 38 - wyjaśnia Aleksander Maicher z PSE S.A.

Każda z koncepcji była analizowana według tego samego założenia, zakładającego minimalną odległość 35 metrów od osi słupa do najbliższych budynków mieszkalnych, co jest zgodne zarówno z obowiązującymi przepisami w zakresie dopuszczalnych w środowisku natężeń PEM, jak i ze standardami projektowania linii napowietrznych obowiązującymi w PSE S.A.

Dialog od początku Spotkania konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami zaczęły się w czerwcu 2021 r. i cały czas sąprowadzone.

- W każdej gminie zorganizowaliśmy całodzienne dyżury pracowników PSE, na które indywidualnie zapraszaliśmy właścicieli nieruchomości na trasie linii. Łącznie do tej pory przeprowadziliśmy 10 spotkań z mieszkańcami, w których udział wzięło blisko 600 właścicieli nieruchomości - informuje Aleksander Maicher.

Nowe rozwiązania techniczneUkończenie studium wykonalności nie oznacza zakończenia prac nad docelowym kształtem inwestycji. Ponieważ inwestycja będzie prowadzona w silnie zurbanizowanym terenie, PSE prowadzą dodatkowe analizy na temat możliwych rozwiązań technicznych, które ograniczą wpływ linii na otoczenie.

- Realizacja inwestycji może mieć wpływ na decyzje właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze jej oddziaływania. Dlatego też przygotujemy analizy innowacyjnych rozwiązań technicznych, m.in. w zakresie konstrukcji słupów i wiązek przewodów, które pozwoliłyby zminimalizować powierzchnię potrzebnego do budowy linii terenu i zmieścić planowane instalacje w obszarze 70-metrowego korytarza zarezerwowanego od lat w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego - wyjaśnia Aleksander Maicher.

W Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Pawłowice nie ma zarezerwowanego 70-metrowego korytarza dla budowy sieci, ponieważ na etapie tworzenia planów nie było informacji, że inwestycja będzie realizowana na tych terenach - dop. UG Pawłowice.

Istotną rolę w procesie wypracowania docelowego kształtu inwestycji będą mieć również badania środowiskowe oraz badania geologiczne, które zaplanowano na 2023 rok. Według obecnego harmonogramu linia ma zacząć działać w 2027 roku.

Więcej informacji o linii można znaleźć na stronie https://podborze.pse.pl. Dla wszystkich zainteresowanych PSE S.A. udostępniły także numer infolinii - tel.: 798 224 938 (czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 11:00 do 14:00) oraz skrzynkę e-mail: podborze@pse.pl.

ar / pless.pl

źródło: UG Pawłowice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.