pless.pl

Reklama

Wiadomości

 • 29 września 2022
 • 30 września 2022
 • wyświetleń: 2702

Po 10 tys. zł dla osieroconych dzieci górników z Pniówka i Zofiówki

Dzieci osierocone w wyniku wypadków w Kopalni Pniówek i Ruch Zofiówka, do których doszło wiosną, otrzymają jednorazowe wsparcie w wysokości 10 tysięcy złotych.

Reklama

kopalnia Pniówek
20 kwietnia doszło do tragedii w kopalni Pniówek · fot. JSW S.A.


Sejmik Województwa Śląskiego w poniedziałek, 26 września przyjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, przeznaczonej na wsparcie osieroconych dzieci w wyniku wypadków, do których doszło w Kopalni Pniówek w dniu 20 kwietnia oraz w Kopalni Ruch Zofiówka w dniu 23 kwietnia. Łączna kwota dotacji celowych wyniesie 420 tysięcy złotych.

Pomoc w wysokości 10 tys. zł otrzyma:

 • 14 dzieci z Żor - łączna kwota dotacji dla samorządu: 140 tys. zł
 • 12 dzieci z Jastrzębia-Zdroju - łączna kwota dotacji dla samorządu: 120 tys. zł,
 • 5 dzieci z gminy Pszczyna - łączna kwota dotacji dla samorządu: 50 tys. zł
 • 3 dzieci z gminy Stryszawa - łączna kwota dotacji dla samorządu: 30 tys. zł
 • 2 dzieci z gminy Mszana - łączna kwota dotacji dla samorządu: 20 tys. zł,
 • 2 dzieci z gminy Zebrzydowice - łączna kwota dotacji dla samorządu: 20 tys. zł,
 • 2 dzieci z gminy Skoczów - łączna kwota dotacji dla samorządu: 20 tys. zł,
 • 1 dziecko z gminy Strumień - łączna kwota dotacji dla samorządu: 10 tys. zł,
 • 1 dziecko z gminy Suszec - łączna kwota dotacji dla samorządu: 10 tys. zł.


zofiówka
23 kwietnia do kolejnego wypadku pod ziemią doszło w kopalni Ruch Zofiówka · fot. JSW


W uzasadnieniu czytamy,

"W miesiącu kwietniu 2022 roku, w kopalniach zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego doszło do katastrof, w wyniku których zginęło 25 górników - 16 w Kopalni Pniówek oraz 9 w Kopalni Ruch Zofiówka. Wypadki te spowodowały, że rodziny ofiar znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Szczególnie dotyczy to dzieci ofiar , dla których utrata rodzica wiąże się z długofalowymi negatywnymi skutkami natury emocjonalnej i materialnej.

Mając na uwadze trudną sytuację życiową dzieci ofiar, zasadne jest udzielenie pomocy finansowej, w formie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonej na wsparcie osieroconych dzieci w łącznej kwocie 420 000,00 zł. Wobec powyższego, rodzinie, w której dziecko/dzieci straciło/-ły w wypadku ojca, proponuje się przyznać zasiłek celowy w wysokości 10 000,00 zł na każde dziecko w rodzinie (także w wieku 18-26 lat, jeżeli pozostawało na utrzymaniu/prowadziło wspólne gospodarstwo ze zmarłym i kontynuuje naukę).

Z informacji uzyskanych z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wynika, iż łącznie do otrzymania wparcia uprawnionych jest 42 dzieci.

Opracowane zostaną zasady przyznawania wsparcia, które znajdą swoje odzwierciedlenie w umowach zawartych pomiędzy Województwem Śląskim a jednostkami samorządu terytorialnego, na terenie których mieszkają dzieci ofiar wypadków w ww. kopalniach. Środki na ten cel zostaną zabezpieczone w budżecie Województwa Śląskiego na 2022 rok. Będą one przekazane na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Śląskim a jednostkami samorządu terytorialnego. Pomoc, w formie zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego, zostanie wypłacona przez poszczególne ośrodki pomocy społecznej na podstawie art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.).

Zasiłki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków mających na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb dzieci. Wsparcie Samorządu Województwa Śląskiego dla rodzin ofiar wypadków we wskazanych kopalniach przyczyni się do złagodzenia następstw tych zdarzeń losowych".


Uchwałę radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli jednogłośnie.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.