pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 10 sierpnia 2022
  • 12 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 3665

Radny stara się o montaż luster drogowych i piłkochwytów

Andrzej Mańka, na prośbę mieszkańców, zwrócił się do burmistrza Pszczyny o poprawę bezpieczeństwa w Piasku. Proponuje montaż luster drogowych oraz piłkochwytów na boisku. Jest już odpowiedź burmistrza. Czy zostaną zrealizowane propozycje radnego?

Reklama

Skrzyżowanie ul. Sucharskiego i Kochanowskiego w Piasku - 07.2022
Skrzyżowanie ul. Sucharskiego i Kochanowskiego w Piasku - 07.2022 · fot. Andrzej Mańka


- Podczas przeprowadzanych zajęć i zawodów sportowych zdarza się często, że piłka wypada poza boisko wprost na drogę, stwarzając zagrożenie dla uczestników ruchu - wskazuje przedstawiciel Rady Miejskiej, Andrzej Mańka.

Na podstawie zgłoszeń mieszkańców, samorządowiec zwrócił się również z prośbą o montaż luster drogowych w dwóch miejscach. W pierwszym przypadku chodzi o skrzyżowanie ulic Sucharskiego i Kochanowskiego.

- Umieszczenie lustra poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu, a także osób odwiedzjących groby na cmentarzu komunalnym. Widoczności w tym miejscu jest ograniczona z uwagi na gęstą zabudowę oraz ogrodzenia posesji - argumentuje w interpelacji.

Montaż lustra, według radnego i mieszkańców, przydałby się również przy wjeździe na Aleję Dębowa z ul. Mickiewicza.

- Wjazd w Aleję Dębową jest w tej chwili utrudniony z uwagi na ograniczoną widoczność i skrzyżowanie ze ścieżką rowerową - wskazuje Andrzej Mańka.

Odpowiedź burmistrza: lustro i znak STOP, piłkochwyty - nie w tym roku- Po przeprowadzonej wizji w terenie, stwierdzono, iż zasadny jest montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Sucharskiego i ul. Kochanowskiego w Piasku. Dlatego w najbliższym czasie zostanie przygotowany projekt stałej zmiany organizacji ruchu i po jego zatwierdzeniu lustro zostanie zlecone do montażu - poinformował zastępca burmistrza Piotr Sidzina w odpowiedzi na interpelację.

Wiceburmistrz stwierdził jednak także, że widoczność na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z Aleją Dębową w Piasku jest wystarczająca i nie ma potrzeby montażu lustra na tym skrzyżowaniu. Jednak dla poprawy bezpieczeństwa, by ograniczyć nadmierną prędkość, zostanie zamieniony znak A-7 (ustąp pierwszeństwa) na B-20 (STOP).

A co z piłkochwytami?

- Budowa piłkochwytów wzdłuż boiska KS Czarni Piasek nie może być zrealizowana, gdyż nie została zaplanowana w tegorocznym budżecie. Wysoki koszt tej inwestycji, połączony z wymaganymi pozwoleniami, stawia projekt w rzędzie inwestycji, możliwych do wprowadzenia w przyszłym roku budżetowym. Ponadto informuję ze w ubiegłym roku zostały odnowione piłkochwyty znajdujące się za bramkami boiska - pisze wiceburmistrz.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.