pless.pl

Wiadomości

  • 21 lipca 2022
  • wyświetleń: 98

Rodzaje i obszary badań Due Diligence

Materiał partnera:

Due diligence to termin, który często pojawia się w przypadku transakcji sprzedaży i zakupu firmy. Inwestor chce sprawdzić, czy nabycie przedsiębiorstwa będzie dla niego opłacalne, zleca więc badanie due diligence, czyli analizę finansową, handlową, prawną lub technologiczną. Jeszcze innym rodzajem audytu jest due diligence nieruchomości, który przeprowadza się zwłaszcza wtedy, gdy w grę wchodzą wysokie wartości transakcyjne.

Rodzaje i obszary badań Due Diligence


Jakie są obszary due diligence?Z angielskiego "due diligence" to po prostu "należyta staranność", jednak w języku biznesu termin ten oznacza znacznie więcej. To kompleksowy audyt finansowy, prawny, podatkowy i biznesowy dotyczący kondycji firmy. Tego typu ocena pozwala inwestorowi oszacować ryzyko i możliwości związane z zakupem konkretnego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, inwestorom, którzy planują ulokować swój kapitał w nieruchomościach zaleca się due diligence nieruchomości, który pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego ze złym ulokowaniem środków. Podsumowując, due diligence dzielimy na:

  • Prawne due diligence - audytowi podlegają prawne kwestie związane z zakupem firmy. Pod uwagę bierze się również sprawy pracownicze, związane z własnością intelektualną, możliwość pojawienia się procesów sądowych lub odszkodowawczych. Zazwyczaj prawne due diligence jest pierwszym etapem audytu, po którym mogą nastąpić kolejne.
  • Finansowe due diligence - to ważny element oceny, ponieważ badanie daje wgląd w kondycję finansową przedsiębiorstwa. Finansowe due diligence pozwala na rozeznanie, w jakim kierunku może i powinna podążać firma. Umożliwia także rozpoznanie ryzyka finansowego związanego z zakupem.
  • Podatkowe due diligence - tę cześć audytu przeprowadza się w celu zapoznania się z podatkowymi zobowiązaniami przedsiębiorstwa, jego pozycją w kontekście obowiązujących przepisów. Podatkowe due diligence pozwala zweryfikować, czy deklarowane dochody i koszty są zgodne z rzeczywistością.
  • Biznesowe due diligence - ma przede wszystkim ocenić pozycję firmy na rynku, świadomość marki wśród klientów, działania konkurencji, możliwości i kierunki rozwoju.


Due diligence nieruchomości - na czym polega?Pojęciu due diligence nieruchomości warto poświęcić osobny akapit, ponieważ jest to audyt dotyczący innego rodzaju transakcji. Nie przeprowadzamy go przed zakupem firmy, ale nieruchomości, chyba że nieruchomości stanowią znaczną część kapitału przedsiębiorstwa. Zlecenie badania due diligence nieruchomości w przypadku inwestycji opiewającej na setki tysięcy lub miliony złotych, może uchronić przed bardzo drastycznymi skutkami ekonomicznymi. Nie oznacza to jednak, że inwestycja obarczona różnymi obciążeniami czy przeszkodami, nie będzie intratną inwestycją. Trzeba po prostu poprawnie ocenić ryzyko i walory transakcji. Na czym skupia się due diligence nieruchomości?

  • Analiza treści księgi wieczystej - to absolutna podstawa, od której rozpoczyna się ocenę. W przypadku obciążeń czy niezgodności przeprowadza się dalszy due diligence nieruchomości.
  • Przeznaczenie planistyczne nieruchomości - wykorzystuje się do tego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie od gminy indywidualnych warunków zabudowy.
  • Ocena przeszkód i utrudnień w nabyciu i zabudowie nieruchomości.