pless.pl

Wiadomości

  • 19 lipca 2022
  • wyświetleń: 389

Zmarła bliska Ci osoba? Przysługuje Ci odszkodowanie

Materiał partnera:

Śmierć bliskiej osoby to ogromny cios i niewyobrażalny ból dla każdego. Mimo cierpienia musimy jednak pamiętać, że przysługuje nam odszkodowanie z tego tytułu. Na jakich zasadach przysługuje?

Silesia

Ostatnią rzeczą, którą chcemy się zajmować po śmierci bliskiej osoby jest dokonywanie formalności, które są niezbędne do uzyskania odszkodowania. Dlatego naprzeciw klientom wychodzą firmy odszkodowawcze, które pomagają rodzinom zmarłego w jak najszerszym zakresie.
Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby należy się przede wszystkim za krzywdę, jaką odczuwa się po odejściu matki, ojca, czy innej bliskiej osoby. Jak wyjaśniają specjaliści, odszkodowanie za śmierć najbliższej osoby należy się, jeśli zgon został spowodowany wypadkiem komunikacyjnym, za który osoba zmarła nie ponosi odpowiedzialności lub jeśli nastąpił w wyniku innego zdarzenia, za które winę ponosi osoba trzecia (np. na skutek wypadku komunikacyjnego czy wypadku przy pracy itp.)
Odszkodowanie za śmierć Ojca, często głowy rodziny wydaje się być najbardziej problematyczne. To właśnie Ojciec zazwyczaj stanowi podporę psychiczną i materialną dla reszty rodziny. Jego zgon skutkuje więc destabilizacją rodziny i objawia się głęboką żałobą.
Jak sytuacja wygląda w przypadku odszkodowania za śmierć Matki? Jak wyjaśniają specjaliści, gdy zmarła kobieta nie pracowała, tylko zajmowała się wychowaniem dzieci i prowadzeniem gospodarstwa domowego, wówczas odszkodowanie należeć się będzie dzieciom. Z kolei, gdy Matka pracowała zarobkowo, sytuacja dzieci znacznie się pogorszy. Wówczas odszkodowanie należy się także mężowi, jeżeli spadł na niego ciężar związany ze sprawowaniem opieki i zaspokajaniem potrzeb rodziny.
Rodzicom należy się odszkodowanie za śmierć dorastającego dziecka - syna lub córki. Orzeczenie SN z maja 1969 r. przyznało odszkodowanie rodzicom w związku ze śmiercią dorastającego syna, na którego pomoc w bliskiej przyszłości mogli liczyć. Sytuacja rodziców uległa pogorszeniu tym bardziej, że mieli skromne warunki materialne, podeszły wiek, możliwość podjęcia pracy przez syna. Taka sama sytuacja jest w przypadku śmierci córki.
Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego z czerwca 1966 r., odszkodowanie należy się także dziecku, które było już poczęte w chwili śmierci ojca. Śmierć była następstwem niedozwolonego czynu osoby trzeciej. Za takim rozstrzygnięciem przemawiały - zdaniem Sądu Najwyższego - następujące argumenty:
a. Ograniczona zdolność prawna dziecka poczętego wynika z przepisów prawa rodzinnego i spadkowego
b. Prawidłowa wykładnia prawa zgodna z duchem humanizmu" nakazywała przyjąć, że dziecko poczęte musi być traktowane na równi z urodzonym.
Kto jest najbliższym członkiem rodziny? Rodzice, rodzeństwo, rodzeństwo przyrodnie, wnuczęta, macocha, ojczym, a nawet dzieci przyjęte na wychowanie przez rodziców zastępczych oraz partner pozostający w związku nieformalnym (konkubinacie). Członkowie rodziny mogą ubiegać się o rentę alimentacyjną. Jak informują specjaliści, w przypadku śmierci poszkodowanego o alimentację mogą zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy osoby, którym zmarły dostarczał środków do życia. Chodzi tu głównie o dzieci czy wychowankowie zmarłego oraz w niektórych przypadkach małżonek czy konkubent. O rentę alimentacyjną mogą ubiegać się także inne osoby bliskie, którym zmarły poszkodowany dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania. Czas trwania obowiązku rentowego (alimentacyjnego) będzie zróżnicowany ze względu na okres pozostawania po śmierci poszkodowanego bez środków utrzymania.
Jeśli następstwem wypadku jest śmierć poszkodowanego, sprawca ma obowiązek pokryć koszty pogrzebu. O tego typu zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej może wystąpić ten, kto je pokrył. Odszkodowanie jest z reguły wypłacane na podstawie rachunków, rzadziej w formie ryczałtowej.

Częstym problemem gdy miejsce miała kolizja lub wypadek jest odmowa wypłaty odszkodowania. Jest to nagminne działanie firm ubezpieczeniowych. Warto pamiętać, że ubezpieczyciel może odmówić całkowitej wypłaty odszkodowania, jeśli w toku postępowania zostanie ustalona wyłączna wina powstania szkody po stronie poszkodowanego lub osoba starająca się o odszkodowanie jest sprawcą wypadku. Co powinien zrobić poszkodowany, żeby uzyskać odszkodowanie? Poszkodowany musi dostarczyć ubezpieczycielowi odpowiednie dokumenty, uczestniczyć w oględzinach, stawić się przed komisją lekarską i choć dopełnił wszystkich tych formalności może pojawić się odmowa wypłaty odszkodowania z oc sprawcy. Decyzja ubezpieczyciela, że wypłata odszkodowania z oc sprawcy nie należy się poszkodowanemu, nie zamyka jednak nikomu drogi do uzyskania odszkodowania z OC. Osoba poszkodowana ma wiele opcji działania. Jakie? Odpowiednie firmy udzielają wszelkich informacji na ten temat.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.