pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 18 lipca 2022
  • 24 lipca 2022
  • wyświetleń: 7843

Co z mostem na Wiśle? Czy zostanie przekształcony w kładkę rowerową?

Wójt Miedźnej Jan Słoninka informował w ostatnim czasie o planach przekształcenia w kładkę pieszo-rowerową mostu Bronisław na rzece Wiśle w ciągu ul. Oświęcimskiej w Woli. Pojawiło się jednak ryzyko, że nie powstanie obwodnica Oświęcimia w ramach budowy drogi S1 i tym samym nie zostanie zbudowana nowa przeprawa na Wiśle w rejonie Jedliny. Jakie w tej sytuacji gmina Miedźna podejmuje kroki?

Most Bronisław, Wola
Most Bronisław w Woli


Ostatnio w artykule Nie powstanie droga S1 z obwodnicą Oświęcimia? GDDKiA uspokaja pisaliśmy, że Naczelny Sąd Administracyjny uznał uwagi Towarzystwa na rzecz Ziemi w sprawie budowy drogi ekspresowej S1 Mysłowice - Bielsko-Biała, która ma przebiegać m.in. przez gminę Miedźna. Organizacja wskazała, że most w ramach obwodnicy Oświęcimia będzie stanowił zagrożenie znajdującego się pod nim ujęcia wody pitnej. GDDKiA uważa jednak, że obecnie możliwe jest dalsze procedowanie wniosków o wydanie decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wyrok NSA nakazuje bowiem ponowne rozpatrzenie sprawy przez GDOŚ. Mają zostać przeprowadzone nowe badania wpływu przedsięwzięcia na strefę ujęcia wody.

Z obwodnicy Oświęcimia skorzystaliby mieszkańcy gminy Miedźna, bo powstałaby nowa przeprawa przez Wisłę między Wolą a Jedliną. To ważna inwestycja, ze względu na zły stan mostu Bronisław w ciągu ul. Oświęcimskiej w Woli.

Zapytaliśmy w Urzędzie Gminy Miedźna, czy związku z tym, że budowa obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1 może nie dojść do skutku, gmina stara się o pozyskanie środków na konieczny remont mostu Bronisław lub też budowę nowego obiektu, by zapewnić komunikację mieszkańców z Małopolską.

- Zauważam, że wasze pytanie samo w sobie zawiera tryb przypuszczający, że budowa Obwodnicy S1 "może nie dojść do skutku". Tym samym zgodnie z waszą wiedzą, jest to sytuacja możliwa, aczkolwiek nie jest przesądzona. Zagrożenie budowy obwodnicy Oświęcimia, jak z pewnością wiecie, bierze się z wyroku sądu z dnia 14 czerwca 2022 r., a więc jest to sytuacja zupełnie świeża. Ba! Wyrok ten jest konstatowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jako nie blokujący tej inwestycji. Tym samym dziękuję za przekonanie, że jestem wójtem, który reaguje natychmiast na napotkane problemy, bo tak jest w istocie - wskazuje wójt gminy Miedźna, Jan Słoninka.

- W dniu 10 lipca w Woli odbyło się spotkanie z europoseł Beatą Szydło oraz posłami Grzegorzem Gażą i Przemysławem Drabkiem, na które zostałem zaproszony. Naświetliłem na nim, że prócz kilku innych ważnych problemów w naszej gminie, które wykraczają poza nasze zdolności samofinansowania, most Bronisław jest jednym z nich i udało mi się tym wątkiem zainteresować - wspomina wójt.

- Niemniej jednak trzeba także uczciwie informować, co niniejszym czynię, że środki publiczne muszą być wydatkowane racjonalnie, a inwestycje muszą być niezbędne i celowe. I takie kryteria oczywiście weryfikują budowę dwóch przepraw na Wiśle w odległości zaledwie kilku kilometrów od siebie. Stąd sama procedura aplikacyjna o środki zewnętrzne ma poważne szanse powodzenia w sytuacji, gdy w pobliżu mostu Bronisław planowana nowa przeprawa zostanie faktycznie zablokowana, a dostępne będą programy dedykowane tego typu inwestycjom - wskazuje J. Słoninka.

- Informuję w tym miejscu, że Gmina Miedźna jest obecnie do tego w pełni przygotowana. Most Bronisław, wraz z drogami dojazdowymi został uregulowany prawnie wskutek mojej pracy i dużego zaangażowania, jako wójta. Po przejęciu przeze mnie urzędu okazało się, że prócz zagrożenia życia i zdrowia użytkowników tego obiektu ów most dla przykładu nie był ujęty w ewidencji mostów, co było stanem faktycznym, a mało komu znanym przez długie lata. Nakładem mojej pracy zastany bałagan został uporządkowany i to powoduje, że w razie potrzeby i dostępnych środków gmina ma już pełne prawo do ich pozyskiwania - naświetla sprawę "Bronka" wójt Miedźnej.

- Remont generalny mostu Bronisław z uwagi na jego stan, który wynika z wcześniejszego wieloletniego "dbania" o ten obiekt, w istocie sprowadza się do postawienia nowego mostu. Według posiadanej przeze mnie wyceny szacunkowej z 2022 roku taki koszt to kwota około 20 mln zł. W mojej kadencji na remonty wydatkowano łącznie 572 137,81 złotych. Takim więc nakładem most Bronisław wciąż jeszcze służy dla zapewnienia komunikacji. Wykonywane są prace doraźne, ograniczono obciążenia wynikające z ruchu pojazdów, prowadzone są niezbędne prace remontowe na bieżąco, wraz ze stałym monitoringiem stanu technicznego - podkreśla Jan Słoninka.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.