pless.pl

Wiadomości

  • 15 lipca 2022
  • wyświetleń: 171

Resurs UTB - czy można wyznaczyć go samodzielnie?

Materiał partnera:

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 6 grudnia 2019 roku, wszystkie urządzenia transportu bliskiego muszą mieć obliczony resurs. Wymogi te dotyczą m.in. wózków widłowych, dźwignic, suwnic, wciągarek, a także żurawi samojezdnych i przenośnych. W związku z tym, że temat resursów wzbudza sporo kontrowersji, warto przyjrzeć mu się bliżej i wyjaśnić najistotniejsze kwestie.

Resurs UTB - czy można wyznaczyć go samodzielnie?


Czym jest resurs i w jakim celu jest stosowany?Urządzenia transportu bliskiego przystosowane są do przenoszenia materiałów i ładunków wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. Wszystkie urządzenia mechaniczne ulegają stopniowemu zużyciu i nie mogą być użytkowane w nieskończoność. Obliczenie resursu ma na calu określenie bezpiecznego okresu użytkowania maszyny, w którym zachowuje ona swoją sprawność. W przypadku konstrukcji stalowych resurs wyznacza określona liczba cykli pracy. Dla mechanizmów stosuje się liczbę godzin pracy z obciążeniem nominalnym. Resurs UTB powinien być obliczany raz w roku. Do jego wyznaczania należy używać rzeczywistych danych.

Obliczanie resursuWedług obowiązujących przepisów resurs dźwignic i innych urządzeń transportu bliskiego powinien być wykonywany przez podmioty eksploatujące maszynę na podstawie aktualnego stanu wiedzy oraz dobrej praktyki inżynierskiej. Chociaż samodzielne wyznaczanie parametrów granicznych urządzenia jest możliwe, proces liczenia jest na tyle skomplikowany, że nie należy przeprowadzać go samodzielnie. Warto mieć świadomość, że prawidłowe wyliczenie resursu jest niezwykle istotne. Błędy popełnione podczas obliczeń mogą spowodować, że prace konserwacyjne bądź naprawcze będą przeprowadzane wcześniej niż to konieczne, co będzie generować niepotrzebne koszty. Zaniżanie ilości wykonanych cykli, mające na celu odmłodzenie maszyny, może z kolei skutkować nałożeniem kary przez Inspektora Dozoru Technicznego. Aby wyliczyć resurs wózka widłowego, trzeba wziąć pod uwagę wiele zmiennych. Najważniejsze z nich to dane techniczne urządzenia, takie jak rok produkcji, udźwig, liczba przepracowanych motogodzin, liczba cykli wykonanych przez urządzenie przez cały okres eksploatacji, a także stan techniczny oraz przeprowadzane naprawy.

Przekroczenie resursuW sytuacji, gdy resurs zostanie przekroczony, urządzenie transportu bliskiego zostanie skierowane na przegląd specjalny. Sprzęt, który będzie całkowicie sprawny technicznie i pomyślnie przejdzie przegląd, zostanie dopuszczony do dalszej eksploatacji. Wyznaczony zostanie dla niego również nowy resurs. Jeżeli badanie techniczne wykaże uszkodzenia bądź nieprawidłowości, urządzanie będzie musiało zostać poddane remontowi kapitalnemu bądź oddane na złom.

W związku z tym, że obliczanie resursu to złożony proces, warto powierzyć go fachowcom. Precyzyjne wyznaczenie parametrów granicznych urządzenia pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu i ograniczenie ryzyka wypadku związanego z jego nadmierną eksploatacją. Jeśli szukasz serwisu specjalizującego się w wyznaczaniu resursu UTB, zajrzyj na stronę firmy Lubritech.