pless.pl

Wiadomości

  • 15 lipca 2022
  • wyświetleń: 137

Jak wyliczyć roszczenie kredytu we frankach?

Materiał partnera:

Osoby, które kiedyś wzięły kredyt we franku szwajcarskim, często podejmują decyzję o wystąpieniu na drogę sądową przeciwko bankowi. Głównym celem jest zazwyczaj odzyskanie kwoty nadpłaconej, powstałej wskutek wyjątkowo niekorzystnych zmian kursowych. Aby ustalić jej wysokość, warto wykorzystać darmowy kalkulator frankowicza.

Jak wyliczyć roszczenie kredytu we frankach?


Wzorcowa ścieżka działaniaRoszczenie frankowe to nic innego jak różnica pomiędzy kwotą uiszczoną w ramach comiesięcznego regulowania rat kredytowych a kwotą wyliczoną bez uwzględnienia klauzul indeksacyjnych. Optymalnym rozwiązaniem jest wygenerowanie historii wszystkich dotychczasowych płatności zrealizowanych podczas trwania umowy, a następnie odjęcie od ich sumy kwoty należnej. Uzyskany wynik to właśnie roszczenie, jakiego można się formalnie domagać od konkretnej instytucji finansowej. Niestety nie każdy bank gwarantuje swoim klientom w pełni swobodny dostęp online do operacji przeprowadzanych na rachunku. Powszechne praktyki to choćby ograniczanie dostępu jedynie do dwóch lat wstecz albo wymaganie za wgląd dodatkowej opłaty wynoszącej nawet kilkaset złotych. Jeśli chcemy pokonać te bariery i interesuje nas odfrankowienie kredytu kalkulator zamieszczony w Internecie z pewnością okaże się niezwykle pomocny.

Bez dysponowania podstawowymi informacjami ani ruszDarmowy kalkulator frankowicza to specjalne narzędzie pozwalające w stosunkowo łatwy sposób wyliczyć roszczenie — i to bez znajomości zasad dotyczących obsługi arkusza kalkulacyjnego. Pierwszym krokiem jest zawsze wybranie waluty oraz wprowadzenie dokładnej daty wypłaty kredytu. W dalszej kolejności należy podać kwotę pobraną od banku w złotówkach i jednocześnie uściślić, czy została ona zrealizowana w transzach, czy przelana za jednym razem. Nie obejdzie się też bez wpisania kursu szwajcarskiej waluty, marży i ilości rat (wraz z określeniem ich rodzaju). Trzeba przy okazji pamiętać, że każda umowa zawiera nieco inne zapisy odnośnie oprocentowania i kursów wykorzystywanych w procesie indeksacji, więc ustalona wirtualnie wysokość roszczenia może mniej lub bardziej odbiegać od wartości prawidłowej. Z tego powodu rozsądnym pomysłem jest prześledzenie wspomnianych zapisów i dostosowanie na tej podstawie metody liczenia.

Świadczenie denominowane sprawia mniej problemówW przypadku takiego działania jak odfrankowienie kredytu kalkulator opłaca się zastosować przede wszystkim na wstępnym etapie, gdy dopiero zbierane są dokumenty niezbędne podczas rozprawy sądowej. Później warto potwierdzić wyliczenia z pomocą kancelarii prawnej zatrudniającej wykwalifikowanych specjalistów doświadczonych w zakresie unieważniania umów i odzyskiwania nadpłaconych kwot. W razie jakichkolwiek nieścisłości istnieje bowiem duże ryzyko przegranej. Znacznie łatwiejsze jest natomiast ustalanie roszczenia przy kredycie denominowanym, czyli złotówkowym, ale z saldem określonym w szwajcarskiej walucie. Wystarczy tutaj stworzyć listę wszelkich dotychczasowych płatności dokonanych na rzecz banku — łącznie z prowizjami, opłatami ponadnormatywnymi i sumą ewentualnego ubezpieczenia. Odzyskamy je po dokonaniu zwrotu otrzymanego kapitału (oczywiście bez odsetek).