pless.pl

Reklama

Wiadomości

 • 27 lipca 2022
 • 1 sierpnia 2022
 • wyświetleń: 11927

Radny Henryk Kopiec interpeluje w sprawie wadliwych inwestycji

Radny Henryk Kopiec wystosował do burmistrza Pszczyny interpelację z zapytaniami dotyczącymi inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach na terenie gminy Pszczyna. Jak wskazuje samorządowiec, chodzi o inwestycje "oddane do użytku z ogromnymi błędami projektowymi oraz wadliwym wykonaniem". Burmistrz Dariusz Skrobol wyjaśnia kwestię prac naprawczych. Część z nich jest obecnie w toku lub już została wykonana. W sprawie jednego z obiektów toczy się postępowanie przed sądem.

wodny plac zabaw
W maju 2022r. zrealizowane zostały prace związane z wymianą nawierzchni oraz udrożnieniem drenażu pod urządzeniem zabawowym "zamek" - 17.09.2021 r. · fot. czytelnik


Henryk Kopiec wśród inwestycji wadliwie wykonanych wymienił m.in.:

 • Boisko Orlik w Łące,
 • Stadion Miejski im. Larysza w Pszczynie,
 • Wodny Plac Zabaw przy ul. Bramkowej,
 • Rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie (problemy z sufitami),
 • Wymianę nawierzchni wokół rynku w Pszczynie i na ul. Wojska Polskiego).


Jak stwierdza radny w treści interpelacji, "żadna z tych inwestycji nie była oddana do użytku w terminie".

- Wiele czasu tym inwestycjom poświeciliśmy na komisjach, włącznie z komisją rewizyjną. Ciągle informuje się radnych o pracach naprawczych, a czas ucieka. Niepokojący jest fakt, że prace naprawcze pokrywamy z pieniędzy mieszkańców. W wielu przypadkach chyba na dzień dzisiejszy pozostaje nam tylko domagać się poprawy stanu inwestycji poprzez sądy - pisze Henryk Kopiec.

- Dlatego zwracam się do pana burmistrza o systematyczne informowanie radnych na comiesięcznych komisjach o podejmowanych działaniach. Ważne są terminy, rodzaj wykonywanych prac i przez kogo, kwoty przeznaczone na naprawę i czy (są przeprowadzane - przyp. red) w ramach gwarancji oraz jakie osoby z ramienia Urzędu będą kontrolowały ich realizację - domaga się radny.

- Gra na czas i odwlekanie wszelkich działań nie zakończy problemów związanych z nieprawidłowo wykonanymi inwestycjami. Mam nadzieję że następne inwestycje w naszej gminie będą wykonywane rzetelnie w określonym czasie bez dodatkowych nakładów - pisze H. Kopiec w interpelacji.

Burmistrz wyjaśnia, na jakim etapie są prace naprawczeBurmistrz Dariusz Skrobol w odpowiedzi na interpelację odniósł się do każdego z przypadków i udzielił wyjaśnień, m.in. dotyczących prac naprawczych.

Stadion im. Larysza w Pszczynie

Prace naprawcze na Stadionie Miejskim im. Larysza w Pszczynie - 14.07.2022
Prace naprawcze na Stadionie Miejskim im. Larysza w Pszczynie - 14.07.2022 · fot. pless.pl


Obiekt został oddany jesienią 2020 roku. Niestety w okresie zimowym zauważono, że na stadionie pojawiły się usterki. Wobec tej sytuacji burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol zażądał wykonania prac naprawczych. Przygotowany został dokument pozwalający określić rodzaj oraz przyczynę usterki, a także zakres niezbędnych prac do wykonania z kolejnością ich realizacji w celu sprawnego i skutecznego zlikwidowania powstałych wad. W marcu 2021 roku wyznaczono harmonogram oraz zakres prac naprawczych, została przygotowana również ekspertyza dotycząca przyczyn usterek, które pojawiły się na bieżni tartanowej.

Usterki w nawierzchni bieżni lekkoatletycznej - 12.2020 · fot. Henryk Kopiec - radny Rady Miejskiej w Pszczynie


Wykonawca przebudowy im. Jana Larysza 14 czerwca 2022 roku przystąpił do wykonywania napraw bieżni w ramach prac gwarancyjnych. Zakończenie prac związanych z wykonywaniem nacięć zaplanowane było do 8 lipca 2022 roku. Po tym terminie, zgodnie z określoną przez projektanta technologią wykonania naprawy, firma po odczekaniu minimum 14 dni, planowała przystąpić do wykonywania kolejnego etapu naprawy, związanego z uzupełnianiem ubytków w nawierzchni.

Park Aktywności przy ul. Bramkowej w Pszczynie

Problem z odwodnieniem na placu zabaw - 01.07.2021
W maju 2022r. zrealizowane zostały prace związane z wymianą nawierzchni oraz udrożnieniem drenażu pod urządzeniem zabawowym "zamek" - 01.07.2021 · fot. pless.pl


W 2021 roku, zaledwie kilka dni po otwarciu Parku Aktywności, jedna z atrakcji na terenie obiektu przy ulicy Bramkowej została wyłączona z użytkowania. Pisaliśmy o tym w artykule Park Aktywności: problem z odwodnieniem na placu zabaw. Po opadach deszczu grunt nie był w stanie przyjąć dużej ilości wody, przez co wokół placu zabaw utworzyły się sporej wielkości kałuże. Administrator obiektu, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, ogrodził taśmami teren wokół zjeżdżalni i drabinek.

wodny plac zabaw
W maju 2022r. zrealizowane zostały prace związane z wymianą nawierzchni oraz udrożnieniem drenażu pod urządzeniem zabawowym "zamek" · fot. czytelnik


Burmistrz Dariusz Skrobol wyjaśnia, że w terminie od 16 maja do 31 maja br. zrealizowane zostały prace związane z wymianą nawierzchni oraz udrożnieniem drenażu pod urządzeniem zabawowym "zamek" .

Boisko w Łące

Końcem listopada 2018 roku dokonano odbioru końcowego nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią w Łące. Wystąpiły jednak wątpliwości co do zastosowanych materiałów przy realizacji inwestycji. Do Urzędu Miejskiego w Pszczynie wpłynęło pismo podważające ich jakość.

Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Łące już gotowe
Boisko w Łące - 11.2018 · fot. UM Pszczyna


"W nawiązaniu do naszych wcześniejszych rozmów oraz wizji lokalnej na obiekcie i spisanego na tę okoliczność protokołu, informujemy z pełną stanowczością. że zamontowana państwa obiekcie nawierzchnia syntetyczna nie spełnia wymagań dokumentacji przetargowej. Zarówno Wykonawca, jak i producent nawierzchni syntetycznej wprowadza państwa w błąd twierdząc, że ułożona nawierzchnia posiada parametry zgodne ze specyfikacją. Niezgodność polega na zainstalowaniu trawy o mniejszej ilości włókien. Dodatkowo nagannie została wykonana sama zasypka trawy syntetycznej" - wskazywał w piśmie do UM Przemysław Duraj, Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Projektowo-Budowlanego z Bielska Białej. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule Wątpliwości wokół boiska w Łące. Czy użyto właściwych materiałów?

Burmistrz Dariusz Skrobol w odpowiedzi na interpelację Henryka Kopca wskazał krótko, że "Sprawa związana z inwestycją pn. Przebudowa nawierzchni boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łące toczy się przed Sądem Okręgowym Katowicach".

Boisko jest jednak przez cały czas otwarte i użytkowane.

Nawierzchnia jezdni wokół rynku i na ul. Wojska Polskiego

Ulica Wojska Polskiego w Pszczynie z wadliwą nawierzchnią - 11.07.2022 · fot. pless.pl


Burmistrz odpowiada, że w celu naprawy ul. Rynek w drugiej połowie 2021 roku wykonana została ekspertyza, określająca przyczyny powstałych uszkodzeń jezdni. W oparciu o ekspertyzę został opracowany projekt naprawczy i w kwietniu 2022 roku uzyskano pozwolenie na roboty budowlane. 1 czerwca wykonawca ostatecznie odmówił jednak wykonania robót naprawczych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową, ponieważ wykonuje wyłącznie pilne roboty w celu utrzymania bezpieczeństwa ruchu na drodze. Wydział prawny UM przygotowuje wnioski o odszkodowania od projektanta i od wykonawcy robót budowlanych.

Wadliwa nawierzchnia wokół płyty rynku w Pszczynie - 11.07.2022 · fot. pless.pl


Więcej na ten temat piszemy w artykule: Fuszerka wokół Rynku i na Wojska Polskiego. Nie wykonają naprawy.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie

Od września 2020 roku młodzież z klas od VI do VIII uczy się w nowej dwukondygnacyjnej części szkoły. Pojawił się jednak problem z sufitami. Jak poinformował nasz rzecznik UM, Oskar Piecuch, w 2020 roku przeprowadzono oględziny i badania przyczepności tynków systemowych wykonanych w budynku szkoły. Badania ujawniły nadmierne zawilgocenie stropów.

Prace wykończeniowe w nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie · fot. UM Pszczyna


Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i pracowników niezwłocznie, tj. jeszcze jesienią 2020 roku, przeprowadzono prace naprawcze. Działania polegały na skuciu tynków, wyczyszczeniu powierzchni sufitu i impregnacji. W porozumieniu z dyrekcją szkoły, projektantem oraz wykonawcą podjęto decyzję o wykończeniu sufitów w postaci betonu w klasach technicznych, w systemie sufitów podwieszanych w klasach humanistycznych, a w pozostałej części szkoły w systemie modułowym.

W okresie od 4 do 12 lipca 2022 roku, w ramach napraw gwarancyjnych, wykonawca wykonał pozostałą część sufitów w nowej części Szkoły Podstawowej nr 2, tj. w pomieszczeniach pokoju nauczycielskiego, gabinecie zastępcy dyrektora oraz w holu i w łączniku pomiędzy budynkami szkoły.

Ulica Żeglarska i zjazd z ul. Polne Domy

Henryk Kopiec w swoim wniosku wskazał również na dwa inne problemy:

 • "Brak realizacji uchwały dotyczącej ul. Żeglarskiej z 2010 roku, a obecnie przystąpienie do przywrócenia fragmentu przez gminę",
 • "Realizację zjazdu z DK-1 na ul. Polne Domy z pominięciem zachowania bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów".


W przypadku pierwszego zagadnienia, burmistrz zauważa, że w zakresie ul. Żeglarskiej Rada Miejska w 2010 roku nie podejmowała uchwał. Dodaje jednak:

"Jeżeli przedmiotem interpelacji jest porozumienie zawarte przez ówczesnego Burmistrza Pszczyny Krystiana Szostaka, jako zarządcy dróg gminnych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad jako zarządcą drogi krajowej nr 1, to pragnę wyjaśnić, że swoje stanowisko prezentowałem wielokrotnie na wniosek Komisji Gospodarki, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, podczas kontroli Komisji Rewizyjnej oraz w odpowiedzi na pana interpelacje, i stanowisko to nadal podtrzymuję".

Poinformował też, że w sprawie przejęcia przez gminę nieruchomości zajętych pod drogę zbiorczą równoległą do DK nr 1 na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Polne Domy w Pszczynie, wystąpiono do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Pszczyna części tzw. "drogi zbiorczej" tj. nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonych działkami:

 • 5983/313 i 6019/132, po których przebiega droga gminna nr 340 165 S - ul. Studzienicka,
 • 3514/289, 5985/299, 5989/306, 5993/307 (część), 5987/306, 5991/307 i 3508/300, po których przebiega droga gminna nr 340 158 S - ul. Piechurów.


Jak informuje D. Skrobol, do dnia dzisiejszego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach nie zawiadomił gminy o wszczęciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Jeśli zaś chodzi o realizację zjazdu z DK-1 na ul. Polne Domy, burmistrz zaznaczył, że Urząd Miejski nie realizował zjazdu z DK-1 na ul. Polne Domy, ani też przebudowy skrzyżowania tych dwóch dróg publicznych.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.