pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 26 czerwca 2006
  • wyświetleń: 3030

Religa obraził samorządowców

Minister Religa świadomie wprowadził w błąd opinie publiczną - twierdzi wicestarosta pszczyński Krystian Szostak. Zdaniem ministra zdrowia o tymczasowe podwyżki dla strajkujących lekarzy i pielęgniarek mogą zadbać organy założycielskie szpitali czyli samorządy.

Ale śląscy samorządowcy podkreślają, że nie dość, że nie mają pieniędzy na podwyżki, to na dodatek nie mają również możliwości prawnej by takie pieniądze szpitalom przekazać. Niestety na spotkaniu w Katowicach minister Religa starostów i prezydentów śląskich miast nie słuchał...

Oburzeni i zbulwersowani spotkaniem z ministrem zdrowia Zbigniewem Religą śląscy samorządowcy, zwołali konwent starostów województwa śląskiego. Na tym nie dość protestów. Dziś w Katowicach, o sytuacji w jakiej zostały postawione samorządy przez ministra zdrowia, dyskutować będą prezydenci śląskich miast i starostowie. Na spotkaniu jest również wicestarosta pszczyński.

Iza / Mega FM


-------------------------

Informacja z dnia 24 czerwca 2006 roku

Konwent Starostów Województwa Śląskiego po raz kolejny popiera słuszne postulaty Śląskiego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowników służby zdrowia.

Wyrażamy sprzeciw, aby po raz wtóry (przykład: „ustawa 203") Rząd przerzucał na organy założycielskie zoz-ów lub dyrektorów tychże jednostek obowiązek podpisania porozumień i zaspakajania roszczeń płacowych.
Zdecydowanie domagamy się zwiększenia środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej mieszkańców Województwa Śląskiego.

Protestujemy przeciwko wprowadzaniu związków zawodowych i opinii publicznej w błąd. Wyciszenie konfliktu kosztem tych, którzy nie są dysponentami środków na publiczną służbę zdrowia jest nieuczciwe. Zadośćuczynienie żądaniom pracowniczym przez samorządy nie może być zrealizowane w świetle obowiązujących przepisów prawa. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, ustawa o finansach publicznych i akty wykonawcze do niej nie przewidują możliwości finansowania przez samorządy działalności bieżącej zakładów opieki zdrowotnej, na którą składa się również fundusz płac.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się działaniom Ministra Zdrowia zaprezentowanym na spotkaniu w dniu 21.06.2006r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim zobowiązujących organy założycielskie do podejmowania i zawierania porozumień płacowych od l lipca jako niezgodnych z prawem. Działanie Ministra Zdrowia to kolejny dowód na przerzucanie na barki samorządu terytorialnego obowiązków państwa. Jest to sprzeczne z podstawowymi aktami prawa, Konstytucją RP, ustawami o zakładach opieki zdrowotnej, o finansowaniu świadczeń zdrowotnych i Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego.

Oczekujemy od Narodowego Funduszu Zdrowia natychmiastowej realizacji należności za wykonane świadczenia zdrowotne nielimitowane i ratujące życie, oraz zwiększenie kontraktów na rok 2006 co umożliwi realizację postulatów płacowych.

Uważamy, że środki finansowe na realizację porozumień płacowych powinny pochodzić z Narodowego Funduszu Zdrowia i budżetu państwa. Oczekujemy, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podejmie szybkie i skuteczne rozwiązania umożliwiające spełnienie słusznych postulatów pracowników służby zdrowia.

Konwent Starostów Województwa Śląskiego
Starosta Będziński
Starosta Bielski
Starosta Cieszyński
Starosta Częstochowski
Starosta Gliwicki
Starosta Kłobucki
Starosta Lubliniecki
Starosta Mikołowski
Starosta Myszkowski
Starosta Pszczyński
Starosta Tarnogórski
Starosta Wodzisławski
Starosta Zawierciański
Starosta Żywiecki


Informacja nt. środków własnych z budżetu powiatu pszczyńskiego przeznaczonych dla potrzeb SP. ZOZ Pszczyna w 2006 roku:

297.500 zł – dotacja celowa na modernizację gospodarki cieplnej obiektów kompleksu szpitalnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie

200.000 zł – dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Pszczynie.

151.500 zł – środki uzyskane za zbycie udziałów w Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o. na rzecz gminy Pszczyna (303 udziały) przeznaczone dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Pszczynie.

Łączna kwota środków własnych planowanych do przekazania SP. ZOZ Pszczyna w 2006 roku wynosi 649.000 zł.

Ponadto planuje się przeznaczyć na potrzeby SP. ZOZ Pszczyna również środki finansowe uzyskane ze sprzedaży Paleji.

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.