pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 9 lipca 2022
  • wyświetleń: 3346

ŚZGiP wnioskuje o wprowadzenie zmian w programie Czyste Powietrze

5 lipca odbyło się w formule hybrydowej posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Spotkanie zdominowały kwestie związane z ochroną powietrza oraz gospodarką wodną.

Członkowie Zarządu omówili m.in. potrzebę wprowadzenia zmian w programie "Czyste Powietrze". W tej sprawie przyjęli stanowisko, które powstało w oparciu o rekomendacje Zespołu roboczego do spraw wdrażania przepisów tzw. uchwały antysmogowej - więcej o Zespole czytaj tutaj.

- W tym zakresie zarówno rząd, samorząd regionalny oraz lokalny, jak i mieszkańcy podjęli w ostatnich latach wiele działań. Poprawa jakości powietrza w naszym regionie i kraju to efekt wspólnego wysiłku i zaangażowania - komentują samorządowcy. Jednocześnie - co podkreśla Zarząd w stanowisku - jesteśmy dopiero na początkowym etapie procesu zmian.

Ważnym czynnikiem mobilizującym jest fakt, że od 1 stycznia 2022 r. w naszym regionie obowiązują pierwsze obostrzenia dotyczące eksploatacji najstarszych kotłów oraz kotłów bez tabliczek znamionowych, które wynikają z tzw. uchwały antysmogowej. - Jednocześnie w ostatnich miesiącach widzimy spowolnienie tempa wymiany źródeł ciepła i spadek liczby składanych wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w programie Czyste Powietrze - czytamy w przyjętym stanowisku.

- W związku z pogarszającą się sytuacją na rynku surowców energetycznych oraz inflacją, motywacja do wymiany źródeł ciepła na mniej emisyjne spada - podkreśla Zarząd Związku. Sfinansowanie tego przedsięwzięcia stanowi bowiem coraz poważniejsze wyzwanie dla wielu gospodarstw domowych, ogrzewanych kotłami na paliwa stałe. Stąd też Związek uznał, że konieczne jest wprowadzenie zmian w programie "Czyste Powietrze" - szczegółowe postulaty znajdziemy w stanowisku.

W drugiej części spotkania Zarząd Związku:
  • zaakceptował projekt pisma przygotowanego w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, które dotyczy wprowadzenia do polskiego porządku prawa unijnej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - inicjatorem tego działania jest Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich;
  • rozmawiał o oświetleniu ulicznym w kontekście tzw. mocy biernej i ograniczenia kosztów;
  • uzgodnił przyjęcie w formule obiegowej stanowiska w sprawie ustawy dotyczącej prawa wodnego.

ar / pless.pl
źródło: Śląski Związek Gmin i Powiatów

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.