pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 15 lipca 2022
  • 24 lipca 2022
  • wyświetleń: 12251

Miliony na remont linii i stacji kolejowych. Prace m.in. w Pszczynie

Zimą pisaliśmy, że szykuje się remont linii kolejowej oraz przystanków m.in. w Tychach - Żwakowie, Kobiórze, Piasku, Pszczynie i Goczałkowicach (stacja przy ul. Szkolnej). Powstanie też tunel pod ul. Dworcową. Zlikwidowane zostaną rogatki, dzięki czemu ruch stanie się płynniejszy. Teraz PKP PLK poinformowało o otrzymaniu bardzo dużej unijnej dotacji na tej cel.

Wizualizacje stacji kolejowej w Pszczynie · fot. PKP PLK


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały 937 mln euro dofinansowania z Unii Europejskiej z instrumentu CEF "Łącząc Europę" na modernizację prac na odcinkach: Będzin - Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice oraz Tychy - Goczałkowice-Zdrój. Efektem inwestycji będzie lepszy dostęp do kolei oraz skrócenie czasu przejazdu. Dzięki rozdzieleniu ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego na tory wyjedzie więcej pociągów.

Zadanie "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice" zostało złożone w konkursie o udzielenie dofinansowania przez Unię Europejską z instrumentu CEF "Łącząc Europę". Projekty na odcinkach: Będzin - Katowice Szopienice Płd., Katowice Szopienice Płd. - Katowice Piotrowice oraz Tychy - Goczałkowice Zdrój uzyskały dofinansowanie w wysokości 85% wartości zadań - czyli łącznie 937 mln euro.

Efektem inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będą lepsze podróże koleją w aglomeracji, dzięki korzystniejszej ofercie przewozowej dla mieszkańców województwa śląskiego. Zwiększy się dostęp do ekologicznego środka transportu - kolei, dzięki budowie nowych przystanków. Prędkość pociągów wzrośnie do 160 km/h. Skróci się czas podróży. Oddzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego sprawi, że będzie mogło kursować więcej pociągów. Zwiększy się bezpieczeństwo przewozu podróżnych i towarów.

Inwestycja PLK obejmie odcinek od Tychów do Goczałkowic - Zdroju (LOT B). Będą nowe, wygodniejsze perony na stacjach i przystankach: Tychy Żwaków, Kobiór, Piasek, Pszczyna i Goczałkowice wraz z dojściami uwzględniającymi dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Planowana jest modernizacja sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych oraz torów. Prędkość pociągów wzrośnie do 160 km/h. Zwiększy się bezpieczeństwo ruchu poprzez zastosowanie nowoczesnych systemów sterowania ruchem.

Nowoczesne stacje bez uciążliwych kładekJak informowaliśmy zimą, w Pszczynie w ramach inwestycji, z obecnej infrastruktury stacji kolejowej pozostanie tylko zabytkowa wiata na peronie nr 1. Pozostałe elementy zostaną rozebrane i wykonane od podstaw. Powstaną nowe perony wraz z nowymi wiatami przystankowymi, koszami na śmieci, ławkami, gablotami, tablicami informacyjnymi.

Peron nr 2 na odcinku 222 metrów przykryje wiata sektorowa. Konstrukcja w prostej formie geometrycznej ma nawiązywać do historycznej zabudowy dworca, w szczególności do wiaty zlokalizowanej przy peronie nr 1.

Ważnym elementem przebudowy dworca będzie likwidacja archaicznej kładki nad torami. Dojście na peron wyspowy nr 2 zostanie zapewnione przez przejście podziemne. Dojście do przejścia podziemnego zostanie zapewnione od strony placu Dworcowego po pochylni w standardzie chodnika o szerokości 3,3m.

Przebudowane zostaną także przejazdy kolejowe w ciągu ulic Katowickiej i Bieruńskiej. W obu przypadkach przewiduje się wymianę nawierzchni przejazdów na nawierzchnię zespoloną (płyty monolityczne żelbetowe). Dodatkowo przejazd kolejowy na ulicy Hallera zostanie zlikwidowany. W jego miejscu powstanie przejście podziemne dla pieszych.

Będą także nowe, wygodniejsze perony na stacjach i przystankach: Tychy Żwaków, Kobiór, Piasek, i Goczałkowice wraz z dojściami uwzględniającymi dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Wizualizacja stacji Goczałkowice · fot. PKP PLK


Na stacji Goczałkowice zaprojektowane zostały dwa perony jednokrawędziowe, naprzeciwległe. Przejście przez tory możliwe będzie za pomocą przejścia podziemnego. Powstaną też oznakowania dla osób niewidomych. Dojście na peron, zrealizowane od strony przejazdu drogowego na ulicy Szkolnej będzie możliwe za pomocą pochylni w standardzie chodnika.

Wizualizacja stacji Piasek · fot. PKP PLK


Na stacji Piasek również dojście na perony będzie zapewnione dzięki pochylni od strony przejazdu drogowego zlokalizowanego na ulicy Dworcowej. W peronie nr 1 dla uzyskania dopuszczalnej szerokości przejścia wzdłuż ściany budynku stacyjnego, pochylnia wejściowa na peron zostanie przesunięta o około 30 m, co umożliwi osiągnięcie wymaganych szerokości ciągów komunikacyjnych (min. 2,5m) bez potrzeby zwężania szerokości peronu.

W przypadku stacji Kobiór przewidziano rozbiórkę peronu nr 2 oraz częściową rozbiórkę peronu nr 1. Peron nr 1 nie zostanie rozebrany w zakresie dojścia do projektowanego peronu nr 1. Ze względu na dobry stan, pozostawiona zostanie nawierzchnia wzdłuż budynku dworcowego, a rozbiórka dotyczyć będzie krawędzi peronowej. Dla tej stacji zaprojektowane zostały dwa perony jednokrawędziowe.

Dojścia do peronu będą zapewnione przez przejście podziemne. Dla peronu nr 1 dojście będzie zapewnione od strony budynku stacyjnego wzdłuż obecnie istniejącego peronu. Powstaną pochylnie w standardzie chodnika, umiejscowione będą od czoła peronu i będą służyły pasażerom wchodzącym na peron nr 1 oraz chcącym przejściem podziemnym dojść do peronu nr 2. Wejście na perony od strony ul. Składowej możliwe będzie także po pochylni.

Wizualizacja stacji Kobiór · fot. PKP PLK


Tunel pod ul. Dworcową w PszczynieW zakres modernizacji linii E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice" wchodzi także budowa wiaduktu kolejowego z drogą pod torami przy ul. Dworcowej w Pszczynie.

Ulica Dworcowa zostanie obniżona i poprowadzona pod wiaduktem kolejowym. Przebudowane zostanie skrzyżowanie ulicy Dworcowej z ulicą Sokoła (niweleta ulicy Sokoła zostanie obniżona w celu dowiązania się do ulicy Dworcowej), natomiast skrzyżowanie z placem Dworcowym zostanie zlikwidowane.

dworcowa, wiadukt, tunel
Projekt układu komunikacyjnego przy stacji kolejowej w Pszczynie. Ulica Dworcowa zostanie poprowadzona pod wiaduktem kolejowym · fot. PKP PLK


W ciągu ulicy Dworcowej zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy znajdujący się po prawej stronie. Chodnik zostanie poprowadzony powyżej poziomu ulicy Dworcowej, czyli w tym przypadku zastosowano inne rozwiązanie niż na ulicy Bielskiej, gdzie pod wiaduktem chodniki są obniżone do poziomu jezdni.

W obecnym kształcie pozostanie skrzyżowanie ulicy Męczenników Oświęcimskich z ulicą Broniewskiego, natomiast skrzyżowania ulic Towarowej oraz Korczaka z ulicą Dworcową zostaną zlikwidowane. Dojazd do tych ulic będzie zapewniony projektowanymi drogami wzdłuż ulicy Dworcowej. Nad ulicą Dworcową powstanie też wiadukt drogowy łączący ulicę Towarową z ulicą Korczaka.

Więcej na temat planowanych prac w Pszczynie piszemy w artykule: [WIZUALIZACJE] Tak będzie wyglądała stacja w Pszczynie. Powstanie tunel!

Obecnie PKP Polskie Linie kolejowe S.A. prowadzą postepowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców modernizacji linii kolejowej E65. Prace budowlane są przewidziane w latach 2023 - 2026.

ar / pless.pl
źródło: PKP PLK

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.